EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0545

Odločba Komisije z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za opremo za podatkovne terminale (DTE), namenjeno za povezavo s paketno komutiranimi javnimi podatkovnimi omrežji (PSPDN) z vmesniki po priporočilu CCITT X.25Besedilo velja za EGP

UL L 223, 13.8.1997, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/545/oj

31997D0545Uradni list L 223 , 13/08/1997 str. 0021 - 0023


Odločba Komisije

z dne 9. julija 1997

o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za opremo za podatkovne terminale (DTE), namenjeno za povezavo s paketno komutiranimi javnimi podatkovnimi omrežji (PSPDN) z vmesniki po priporočilu CCITT X.25

(Besedilo velja za EGP)

(97/545/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/263/EGS z dne 29. aprila 1991 o približevanju zakonodaje držav članic glede telekomunikacijske terminalske opreme, vključno z medsebojnim priznavanjem njene skladnosti [1], kot jo spreminja Direktiva 93/68/EGS [2] in zlasti člen 6(2), druga alinea Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katero je potreben skupni tehnični predpis, in ustrezno mnenje o področju uporabe;

ker je treba sprejeti ustrezne usklajene standarde ali dele standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba spremeniti v skupne tehnične predpise;

ker je treba za zagotovitev kontinuitete dostopa na trge za proizvajalce sprejeti prehodne določbe glede opreme, odobrene z Odločbo Komisije 96/71/ES [3];

ker se mora Odločba 96/71/ES razveljaviti od konca prehodnega obdobja;

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme (ACTE),

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za podatkovno terminalsko opremo, ki je namenjena povezavi s paketno komutiranimi javnimi podatkovnimi omrežji (PSPDN) po priporočilu CCITT X.25 s podatkovno hitrostjo do 1920 kbit/s, ki uporabljajo vmesnike, izvedene iz priporočil CCITT X.21 in X.21 bis ter sodijo v sklop usklajenega standarda, opredeljenega v členu 2(1) te odločbe.

2. Ta odločba vzpostavlja skupni tehnični predpis, ki ureja splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo iz odstavka 1.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis obsega usklajeni standard, ki ga pripravi ustrezni standardizacijski organ za izvajanje bistvenih zahtev iz člena 4(d) in (f) Direktive 91/263/EGS. Sklicevanje na standard je navedeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, ki jo zajema ta odločba, mora biti skladna s skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1, mora izpolnjevati temeljne zahteve iz člena 4(a) in (b) Direktive 91/263/EGS in mora izpolnjevati zahteve vseh drugih direktiv, ki se uporabljajo, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [4] in 89/336/EGS [5].

Člen 3

Priglašeni organi, določeni za izvajanje postopkov iz člena 9 Direktive 91/263/EGS, morajo za terminalsko opremo, ki jo obravnava člen 1(1) te odločbe, uporabiti ali zagotoviti uporabo usklajenega standarda iz člena 2(1) najkasneje v enem letu po uradnem obvestilu o tej odločbi.

Člen 4

1. Odločba 96/71/ES se razveljavi eno leto po uradnem obvestilu o tej odločbi.

2. Terminalska oprema, odobrena z Odločbo 96/71/ES, se lahko še naprej daje v promet in preda v obratovanje, pod pogojem, da takšna odobritev ni dodeljena kasneje kot eno leto po obvestilu o tej odločbi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 1997

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 128, 23.5.1991, str. 1.

[2] UL L 220, 31.8.1993, str. 1.

[3] UL L 13, 18.1.1996, str. 23.

[4] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[5] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sklicevanje na usklajeni standard, ki se uporablja

Usklajeni standard iz člena 2 te odločbe:

Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za povezavo s paketno komutiranimi javnimi podatkovnimi omrežji (PSPDN) po priporočilu CCITT X.25 s podatkovno hitrostjo do 1920 kbit/s, ki uporabljajo vmesnike, izvedene iz priporočil CCITT X.21 in X.21 bis

ETSI

Evropski institut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR 2 – januar 1997

(pri čemer je izključen predgovor)

Dodatne informacije

Evropski institut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Zgoraj navedeni usklajeni standard je bil pripravljen v skladu z mandatom, izdanim skladno z ustreznimi postopki Direktive Sveta 83/189/EGS.

Celotno besedilo zgoraj navedenega usklajenega standarda je dosegljivo pri:

Evropski institut za telekomunikacijske standarde, 650 Route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropska komisija DG XIII/A/2 – (BU 31 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruselj |

[1] UL L 109, 26. 4. 1983, str. 8.

--------------------------------------------------

Top