EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0523

Odločba Komisije z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne izpopolnjene brezvrvične komunikacije (DECT) (izdaja 2)Besedilo velja za EGP

OJ L 215, 7.8.1997, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 251 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 251 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/523/oj

31997D0523Official Journal L 215 , 07/08/1997 P. 0048 - 0049


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. julija 1997

o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za digitalne izpopolnjene brezvrvične komunikacije (DECT) (izdaja 2)

(Besedilo velja za EGP)

(97/523/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/263/EGS z dne 29. aprila 1991 o približevanju zakonodaje držav članic glede telekomunikacijske terminalske opreme, vključno z medsebojnim priznavanjem njene skladnosti1, kot jo spreminja Direktiva 93/68/EGS2, in zlasti druge alinee člena 6(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katero je potreben skupni tehnični predpis, in ustrezno mnenje o področju uporabe;

ker je treba sprejeti ustrezne usklajene standarde ali dele standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba spremeniti v skupne tehnične predpise;

ker je treba za zagotovitev kontinuitete dostopa na trge za proizvajalce sprejeti prehodne določbe glede opreme, odobrene z Odločbo Komisije 94/471/ES3;

ker se mora Odločba 94/471/ES razveljaviti od konca prehodnega obdobja;

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme (ACTE),

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za radijsko terminalsko opremo digitalnih izpopolnjenih brezvrvičnih komunikacij (DECT), ki deluje v frekvenčnem pasu 1 880 MHz do 1 900 MHz in sodi v sklop usklajenega standarda, opredeljenega v členu 2(1).

2. Ta odločba vzpostavlja skupni tehnični predpis, ki ureja splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo iz odstavka 1.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis obsega usklajeni standard, ki ga pripravi ustrezni standardizacijski organ za izvajanje bistvenih zahtev iz člena 4(c), (d), (e) in (f) Direktive 91/263/EGS. Sklicevanje na standard je navedeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, ki jo zajema ta odločba, mora biti skladna s skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1, izpolnjevati bistvene zahteve iz člena 4(a) in (b) Direktive 91/263/EGS in izpolnjevati zahteve vseh drugih direktiv, ki se uporabljajo, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS4 in 89/336/EGS5.

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 9 Direktive 91/263/EGS, morajo za terminalsko opremo, ki jo obravnava člen 1(1) te odločbe, uporabiti ali zagotoviti uporabo usklajenega standarda iz člena 2(1) najkasneje v šestih mesecih po obvestilu o tej odločbi.

Člen 4

1. Odločba 94/471/ES se razveljavi šest mesecev po obvestilu o tej odločbi.

2. Terminalska oprema, odobrena z Odločbo 94/471/ES, se lahko še naprej daje v promet in preda v obratovanje, pod pogojem, da takšna odobritev ni dodeljena kasneje kot šest mesecev po notifikaciji o tej odločbi.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 1997

Za Komisijo

Martin BANGEMANN

Član Komisije

PRILOGA

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 Odločbe je:

Radio Equipment and Systems (radijska oprema in sistemi - RES); digitalne izpopolnjene brezvrvične telekomunikacije (DECT); splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo

ETSI

Evropski institut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR 6, izdaja 2 - januar 1997

(pri čemer je izključen predgovor)

Dodatne informacije

Evropski institut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS1.

Zgoraj omenjeni usklajeni standard je bil pripravljen v skladu z mandatom, izdanim skladno z ustreznimi postopki Direktive Sveta 83/189/EGS.

Celotno besedilo zgoraj omenjenega usklajenega standarda je dosegljivo pri:

Evropski institut za telekomunikacijske standarde,

650, Route des Lucioles,

F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

Komisija Evropskih skupnosti

DG XIII/A/2 - (BU 31 1/7)

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruselj.

1 UL L 128, 23.5.1991, str. 1.

2 UL L 220, 31.8.1993, str. 1.

3 UL L 194, 29.7.1994, str. 89.

4 UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

5 UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

1 UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

Top