EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0487

Odločba Komisije z dne 9. julija 1997 o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo kot vmesnika za štirižične analogne zakupljene vode odprtega omrežja (ONP)Besedilo velja za EGP

OJ L 208, 2.8.1997, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 165 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 241 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 241 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 5 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/487/oj

31997D0487Uradni list L 208 , 02/08/1997 str. 0047 - 0048


Odločba Komisije

z dne 9. julija 1997

o skupnem tehničnem predpisu za splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo kot vmesnika za štirižične analogne zakupljene vode odprtega omrežja (ONP)

(Besedilo velja za EGP)

(97/487/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/263/EGS z dne 29. aprila 1991 o približevanju zakonodaje držav članic glede telekomunikacijske terminalske opreme, vključno z medsebojnim priznavanjem njene skladnosti [1], kakor jo spreminja Direktiva 93/68/EGS [2], in zlasti druge alinee člena 6(2) Direktive,

ker je Komisija sprejela ukrep za opredelitev tipa terminalske opreme, za katero je potreben skupni tehnični predpis, in ustrezna izjava o področju uporabe;

ker je treba sprejeti ustrezne usklajene standarde ali dele standardov za izvajanje bistvenih zahtev, ki jih je treba spremeniti v skupne tehnične predpise;

ker je skupni tehnični predpis, sprejet s to odločbo, v skladu z mnenjem Odbora za odobritev terminalske opreme (ACTE),

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Ta odločba se uporablja za terminalsko opremo, ki je namenjena povezavi na javno telekomunikacijsko omrežje v omrežni priključni točki štirižičnih analognih zakupljenih vodov odprtega omrežja (ONP) z govorno pasovno širino navadne ali posebne kakovosti ter sodi v področje usklajenega standarda, opredeljenega v členu 2(1).

2. Ta odločba uvaja skupni tehnični predpis, ki ureja splošne priključitvene zahteve za terminalsko opremo iz odstavka 1.

Člen 2

1. Skupni tehnični predpis obsega usklajeni standard, ki ga pripravi ustrezni standardizacijski organ za izvajanje bistvenih zahtev iz člena 4(c), (d) in (f) Direktive 91/263/EGS. Sklicevanje na standard je določeno v Prilogi.

2. Terminalska oprema, ki jo zajema ta odločba, mora biti skladna s skupnim tehničnim predpisom iz odstavka 1, mora izpolnjevati bistvene zahteve iz člena 4(a) in (b) Direktive 91/263/EGS ter vseh drugih direktiv, ki se uporabljajo, zlasti direktiv Sveta 73/23/EGS [3] in 89/336/EGS [4].

Člen 3

Priglašeni organi, pristojni za izvajanje postopkov iz člena 9 Direktive 91/263/EGS, morajo za terminalsko opremo, ki jo zajema člen 1(1) te odločbe, uporabiti ali zagotoviti uporabo usklajenega standarda iz člena 2(1) najkasneje v enem letu od notifikacije te odločbe.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. julija 1997

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 128, 23.5.1991, str. 1.

[2] UL L 220, 31.8.1993, str. 1.

[3] UL L 77, 26.3.1973, str. 29.

[4] UL L 139, 23.5.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Sklicevanje na veljavni usklajeni standard

Usklajeni standard iz člena 2 Odločbe je:

Poslovne telekomunikacije

Tehnične zahteve za zagotavljanje odprtosti omrežij (ONP);

Štirižični analogni zakupljeni vodi z govorno pasovno širino navadne in posebne kakovosti (A40 in A4S)

Priključitvene zahteve za vmesnik terminalske opreme

ETSI

Evropski institut za telekomunikacijske standarde

Sekretariat ETSI

TBR 17 – januar 1997

(brez predgovora)

Dodatne informacije

Evropski institut za telekomunikacijske standarde je priznan v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS [1].

Navedeni usklajeni standard je bil izdelan v skladu s pooblastilom, podeljenim skladno z ustreznimi postopki Direktive Sveta 83/189/EGS.

Celotno besedilo navedenega usklajenega standarda je dosegljivo na naslovu:

Evropski institut za telekomunikacijske standarde 650, Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | Evropska Komisija DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruselj. |

[1] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

--------------------------------------------------

Top