EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0348

Odločba Komisije z dne 23. maja 1997 za nakup antigenov slinavke in parkljevke s strani Skupnosti ter za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevkiBesedilo velja za EGP

OJ L 148, 6.6.1997, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 102 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 166 - 167

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/348/oj

31997D0348Uradni list L 148 , 06/06/1997 str. 0027 - 0028


Odločba Komisije

z dne 23. maja 1997

za nakup antigenov slinavke in parkljevke s strani Skupnosti ter za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki

(Besedilo velja za EGP)

(97/348/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/370/ES [2], in zlasti člena 14 Odločbe,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 91/666/EGS z dne 11. decembra 1991 o oblikovanju zaloge cepiva proti slinavki in parkljevki v Skupnosti [3] ter zlasti členov 5 in 7 Odločbe,

ker je v skladu z Odločbo 91/666/EGS nakup antigenov del ukrepa Skupnosti za oblikovanje zalog cepiva Skupnosti proti slinavki in parkljevki;

ker so bile z Odločbo Komisije 93/590/ES z dne 5. novembra 1993 za nakup antigenov slinavke in parkljevke s strani Skupnosti v okviru ukrepa Skupnosti v zvezi z zalogami cepiva proti slinavki in parkljevki [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 95/471/ES [5], sprejete določbe za nakup antigenov slinavke in parkljevke;

ker so določbe iz leta 1993 zajemale antigene virusnih sevov A5, A22 in O1;

ker so zaradi stanja bolezni potrebni dodatni antigeni;

ker je Komisija 16. novembra 1996 objavila razpis za inaktivirane koncentrirane antigene virusov slinavke in parkljevke ter pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki [6];

ker je razpis vključeval razpis za 2 milijona odmerkov antigenov A22 Iraq, 5 milijonov odmerkov C1 (evropsko poreklo) in 5 milijonov odmerkov ASIA 1 ter pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva, izdelanega iz zgoraj navedenih antigenov, ter razpis za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva, izdelanega iz antigenov, ki so že v zalogi v bankah iz Odločbe Komisije 93/590/ES;

ker je Komisija v odzivu na razpis prejela prošnje za udeležbo od treh proizvajalcev antigenov virusov slinavke in parkljevke;

ker je Komisija preučila predložene ponudbe, pri čemer je upoštevala naslednje dejavnike:

- tehnične zahteve Priloge II k Odločbi 91/666/EGS in druga merila iz člena 5 navedene odločbe,

- da nekateri obrati ne morejo dobaviti celotnega števila odmerkov nekaterih antigenov,

- potrebo po dobro vpeljanem programu obvladovanja in zagotavljanja kakovosti s strani proizvajalca,

- rok uporabnosti cepiva;

ker je Komisija izbrala Rhône-Mérieux, da dobavi 2 milijona odmerkov antigenov A22 Iraq, 5 milijonov odmerkov C1 in 5 milijonov odmerkov ASIA 1 ter da na prošnjo Komisije prevzame pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki, izdelanega iz navedenih antigenov in iz antigenov, že v zalogi v obstoječih bankah;

ker je treba zagotoviti sredstva, da bi Komisija lahko kupila antigene od Rhône-Mérieux in se dogovorila s tem podjetjem za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki;

ker je v skladu z določbami člena 7 Odločbe 91/666/EGS treba določiti pravila za porazdelitev zalog antigenov med bankami antigenov iz člena 1 navedene odločbe;

ker je primerno, da se kupljeni sevi hranijo v različnih bankah;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Skupnost kupi naslednje seve antigena slinavke in parkljevke:

- A22 Iraq: 2000000 odmerkov

- C1: 5000000 odmerkov

- ASIA 1: 5000000 odmerkov

do največ 2,4 milijona ECU stroškov.

2. Antigen iz odstavka 1 dobavi Rhône-Mérieux.

3. Skupnost se dogovori za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki iz antigenov iz odstavka 2 sprva do največ 1,5 milijona ECU stroškov.

4. Ukrep iz odstavka 3 organizira Komisija.

Člen 2

1. Skupnost se dogovori za pripravo, izdelavo, polnjenje in porazdelitev cepiva proti slinavki in parkljevki iz antigenov, hranjenih v obstoječih bankah antigenov, sprva do največ 1,5 milijona ECU stroškov.

2. Ukrep iz odstavka 1 organizira Komisija.

Člen 3

Ukrepe iz člena 1(3) in člena 2(1) izvede Komisija v sodelovanju z Rhône-Mérieux.

Člen 4

1. Da bi Komisija izpolnila cilje členov 1, 2 in 3, sklene pogodbe v imenu Evropske skupnosti z Rhône-Mérieux.

2. Generalni direktor generalnega direktorata za kmetijstvo je pooblaščen za podpis pogodbe v imenu Evropske komisije.

3. Plačilo Rhône-Mérieux se opravi v skladu s pogoji pogodb, predvidenimi v odstavku 1.

Člen 5

Antigen iz člena 1(1) se razdeli med obstoječe banke antigenov:

(a) Lyon: 2 milijona odmerkov A22 Iraq,

(b) Brescia: 2,5 milijona odmerkov C1 in ASIA 1.

(c) Pirbright: 2,5 milijona odmerkov C1 in ASIA 1.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. maja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

[2] UL L 168, 2.7.1994, str. 31.

[3] UL L 368, 31.12.1991, str. 21.

[4] UL L 280, 13.11.1993, str. 33.

[5] UL L 269, 11.11.1995, str. 29.

[6] UL C 346, 16.11.1996, str. 27.

--------------------------------------------------

Top