EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0278

Odločba Komisije z dne 11. aprila 1997 o spremembi odločb 95/160/EC, 95/161/EC in 95/168/EC o metodah mikrobioloških analizBesedilo velja za EGP

OJ L 110, 26.4.1997, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 58 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 138 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 138 - 139

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/278/oj

31997D0278Uradni list L 110 , 26/04/1997 str. 0077 - 0078


Odločba Komisije

z dne 11. aprila 1997

o spremembi odločb 95/160/EC, 95/161/EC in 95/168/EC o metodah mikrobioloških analiz

(Besedilo velja za EGP)

(97/278/EC)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EEC z dne 15. oktobra 1990 o zdravstvenih pogojih za živali v trgovini med državami Skupnosti in pri uvozu perutnine in valilnih jajc [1] iz tretjih držav, kakor je bila nazadnje spremenjena s Pristopno pogodbo Avstrije, Finske in Švedske in zlasti člena 9(a)(2) in (b)(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EEC z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva za trgovino in uvoz v Skupnost proizvodov, za katere ne veljajo omenjene zahteve, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 89/662/EEC in glede patogenov, k Direktivi 90/425/EEC [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/90/EC [3] in zlasti Priloge II, poglavja 2, prva alinea, Direktive,

ker Odločba Komisije 95/160/EC z dne 21. aprila 1995, o določitvi dodatnih jamstev v zvezi z salmonelo pri pošiljkah perutnine matičnih jat in enodnevnih piščancev za vnos v matične jate perutnine ali proizvodne jate perutnine na Finsko in Švedsko [4], posebej predvideva mikrobiološko analizo za pregled vzorcev;

ker Odločba Komisije 95/161/EC z dne 21. aprila 1995 o določitvi dodatnih jamstev v zvezi z salmonelo pri pošiljkah kokoši nesnic na Finsko in Švedsko [5], posebej predvideva mikrobiološko analizo za pregled vzorcev;

ker Odločba Komisije 95/168/EC z dne 8. maja 1995 o določitvi v zvezi z salmonelo dodatnih jamstev pri pošiljkah nekaterih tipov jajc, namenjenih prehrani ljudi [6] na Finsko in Švedsko, posebej predvideva mikrobiološko analizo za pregled vzorcev;

ker je Znanstveni veterinarski odbor v svojem poročilu z dne 3. junija 1996 podal mnenje o mikrobioloških analiznih metodah, ki dajejo enakovredne garancije;

ker je primerno dopolniti Odločbe 95/160/EC, 95/161/EC in 95/168/EC z možnostjo, da se uporabi mikrobiološka analizna metoda, ki daje enakovredna jamstva kot predvidena;

ker metode, opisane v tej Odločbi upoštevajo mnenje Znanstvenega veterinarskega odbora;

ker so ukrepi, predvideni v tej Odločbi, skladni z mnenjem Stalnega odbora za veterino,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi I Direktive 95/160/EC se točka 3 zamenja z naslednjim:

"3. Mikrobiološka analiza za pregled vzorcev

- Mikrobiološko analiziranje vzorcev na salmonele se izvede po standardih Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidiranih izdajah ali po metodi, ki jo je opisal Nordijski odbor za analizo hrane (NMKL metoda št. 71, četrta izdaja, 1991) oz. revidiranih izdajah.

- Če se rezultati analiz med Državami članicami razlikujejo, velja standard Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidiranih izdaj kot referenčna metoda."

Člen 2

V Prilogi I Direktive 95/16i/EC se točka 4 zamenja z naslednjim:

"4. Mikrobiološka analiza za pregled vzorcev

- Mikrobiološko analiziranje vzorcev na salmonele se izvede po standardih Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidiranih izdajah ali po metodi, ki jo je opisal Nordijski odbor za analizo hrane (NMKL metoda št. 71, četrta izdaja, 1991) oz. revidiranih izdajah.

- Če se rezultati analiz med Državami članicami razlikujejo, velja standard Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidiranih izdaj kot referenčna metoda."

Člen 3

V Prilogi I Direktive 95/168/EC se točka 3 zamenja z naslednjim:

"3. Mikrobiološka analiza za pregled vzorcev

- Mikrobiološko analiziranje vzorcev na salmonele se izvede po standardih Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidiranih izdajah ali po metodi, ki jo je opisal Nordijski odbor za analizo hrane (NMKL metoda št. 71, četrta izdaja, 1991) oz. revidiranih izdajah.

- Če se rezultati analiz med Državami članicami razlikujejo, velja standard Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO 6579:1993 oz. Revidirane izdaje kot referenčna metoda."

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju,11. aprila 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 303, 31.10.1990, str. 6.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 13, 16.1.1997, str. 24.

[4] UL L 105, 9.5.1995, str. 40.

[5] UL L 105, 9.5.1995, str. 44.

[6] UL L 109, 16.5.1995, str. 44.

--------------------------------------------------

Top