EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0184

Sklep Sveta z dne 13. marca 1997 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o sodelovanju na področju nadzora nad predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, v imenu Skupnosti

OJ L 77, 19.3.1997, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 183 - 184
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 014 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 014 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 040 P. 47 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/184/oj

31997D0184Uradni list L 077 , 19/03/1997 str. 0022 - 0023


Sklep Sveta

z dne 13. marca 1997

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o sodelovanju na področju nadzora nad predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, v imenu Skupnosti

(97/184/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113, v zvezi s prvim stavkom člena 228(2), ter člena 228(4) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Svet 25. septembra 1995 pooblastil Komisijo, da se v imenu Skupnosti pogaja z državami članicami Organizacije ameriških držav o sporazumih o nadzoru nad predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi;

ker je Komisija na podlagi tega pooblastila 25. oktobra 1996 zaključila pogajanja z Združenimi mehiškimi državami;

ker je primerno, da Svet pooblasti Komisijo, da v posvetu s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet, v imenu Skupnosti potrdi spremembe, ki naj jih v skladu s Sporazumom sprejme Mešana skupina za spremljanje; ker mora biti to pooblastilo omejeno na spremembe prilog Sporazuma, če se nanašajo na vsebine, ki so že zajete v predpisih Skupnosti o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh,

SKLENIL:

Člen 1

S tem sklepom se v imenu Skupnosti potrdi Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o sodelovanju na področju nadzora nad predhodnimi sestavinami in kemijskimi snovmi, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti pošlje Vladi Združenih mehiških držav dokument, določen v členu 12 [1].

Člen 3

1. V Mešani skupini za spremljanje, ustanovljeni s členom 9 Sporazuma, Skupnost zastopa Komisija, s pomočjo predstavnikov držav članic.

2. Komisija je pooblaščena, da v imenu Skupnosti odobri spremembe prilog k Sporazumu, ki jih sprejme Mešana skupina za spremljanje s postopkom, predpisanim v členu 10 Sporazuma.

Komisiji pri opravljanju te naloge pomaga poseben odbor, ki ga imenuje Svet in ki je zadolžen za pripravo skupnega stališča.

3. Pooblastilo iz odstavka 2 je omejeno na vsebine, ki so že zajete v ustreznih predpisih Skupnosti o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 13. marca 1997

Za Svet

Predsednik

M. Patijn

[1] Dan začetka veljavnosti tega sporazuma bo v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavil Generalni sekretariat Sveta.

--------------------------------------------------

Top