Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0157

Odločba Komisije z dne 12. februarja 1997 o določitvi obravnavanja dohodka podjetij za skupne naložbe (Undertakings for Collective Investments, UCI) zaradi izvajanja Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenahBesedilo velja za EGP.

OJ L 60, 1.3.1997, p. 63–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 366 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 191 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 191 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 16 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/157/oj

31997D0157Uradni list L 060 , 01/03/1997 str. 0063 - 0063


Odločba Komisije

z dne 12. februarja 1997

o določitvi obravnavanja dohodka podjetij za skupne naložbe (Undertakings for Collective Investments, UCI) zaradi izvajanja Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah

(Besedilo velja za EGP)

(97/157/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah [1],

ker je za opredelitev bruto nacionalnega proizvoda na trgu cen, skladno s členom 1 Direktive 89/130/EGS, Euratom, ki se uporablja na podlagi člena 8(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [2] dokler ostaja v veljavi Sklep 94/728/ES, Euratom [3], treba pojasniti obravnavanje dohodka podjetij za skupne naložbe (UCI) skladno z veljavnim Evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov (ESA);

ker druga izdaja ESA ne vsebuje eksplicitnih določb za evidentiranje dohodka UCI, zlasti nerazdeljenega dohodka;

ker je zato, da bi prikazali metodo evidentiranja tega dohodka, treba razložiti pravila druge izdaje ESA skladno s temi osnovnimi načeli;

ker so ukrepi, predvideni v tej odločbi, skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 6 Direktive 89/130/EGS, Euratom,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namen izvajanja Direktive 89/130/EGS, Euratom je dohodek UCI sestavljen iz prejetih obresti iz depozitov in iz drugih prevzetih naložb na eni strani ter iz plačanih dividend na delnice, s katerimi razpolagajo UCI, na drugi strani. Te obresti in dividende se lahko izplačajo vlagateljem ali pa se dodajo kapitalu.

Ko je dohodek razdeljen, se evidentira v računu razdelitve dohodka delničarjev znotraj dohodka iz lastništva in podjetniškega dohodka (šifra R40 sedaj veljavnega sistema ESA).

Če dohodek ni razdeljen, ga je treba šteti kot dohodek, ki ga UCI izplačajo delničarjem, delničarji pa ta dohodek takoj spet investirajo v UCI. To pomeni, da je treba ta dohodek evidentirati znotraj dohodka iz lastništva in podjetniškega dohodka, tako kakor pri razdeljenem dohodku. Nadalje se v finančnem računu delničarjev ta znesek razvrsti pod postavko "Delnice".

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. februarja 1997

Za Komisijo

Yves-Thibault De Silguy

Član Komisije

[1] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

[2] UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

[3] UL L 293, 12.11.1994, str. 9.

--------------------------------------------------

Top