EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0139

Odločba Komisije z dne 3. februarja 1997 o spremembi Odločbe 94/360/ES o zmanjšanju pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov ob uvozu iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGSBesedilo velja za EGP

OJ L 55, 25.2.1997, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 280 - 280
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 229 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 229 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 158 - 158

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; implicitno zavrnjeno 32019R2129

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/139/oj

31997D0139Uradni list L 055 , 25/02/1997 str. 0013 - 0013


Odločba Komisije

z dne 3. februarja 1997

o spremembi Odločbe 94/360/ES o zmanjšanju pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov ob uvozu iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(97/139/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/43/ES [2], in zlasti člena 8(3) Direktive,

ker je treba Prilogo II k Odločbi Komisije 94/360/ES z dne 20. maja 1994 o zmanjšanju pogostosti fizičnih pregledov pošiljk nekaterih proizvodov ob uvozu iz tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 90/675/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/104/ES [4], posodobiti ob upoštevanju pogajanj o veterinarskih sporazumih z nekaterimi tretjimi državami in razprav v okviru Sporazuma EGP;

ker so ukrepi, predvideno s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi II k Odločbi 94/360/ES se dodajo naslednje alinee:

"— V primeru Nove Zelandije pogostnost, določena s Sklepom Sveta 97/131/ES z dne 17. decembra 1996 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo, o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi [1] UL L 57, 26.2.1997, str. 1..

— V primeru Norveške lahko države članice ohranijo pogostnost, nižjo od pogostnosti, predvidene v Prilogi I.

— V primeru Islandije lahko države članice, kar zadeva proizvode, naštete v Prilogi I, kategorija I, 2 in kategorija II, 6, ohranijo pogostnost, nižjo od pogostnosti, predvidene v Prilogi I."

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. februarja 1997

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[2] UL L 162, 1.7.1996, str. 1.

[3] UL L 158, 25.6.1994, str. 41.

[4] UL L 24, 31.1.1996, str. 31.

--------------------------------------------------

Top