EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2491

Uredba Komisije (ES) št. 2491/96 z dne 23. decembra 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

OJ L 338, 28.12.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 311 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 43 - 44
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2491/oj

31996R2491Uradni list L 338 , 28/12/1996 str. 0014 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 2491/96

z dne 23. decembra 1996

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1734/96 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 2564/95 [3] določa ukrepe v zvezi z uvrstitvijo izdelkov, ki vključujejo pogon CD-ROM in sistem za reprodukcijo zvoka in slike na računalniku ("multimedia"), v kombinirano nomenklaturo;

ker je Uredba Komisije (ES) št. 3009/95 z dne 22. decembra 1995 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 [4], s 1. januarjem 1996 uveljavila spremembe nomenklature harmoniziranega sistema z vidika priporočila Sveta za carinsko sodelovanje z dne 6. julija 1993; ker spremembe nomenklature harmoniziranega sistema vključujejo vnos nove opombe 5(D) v Poglavje 84, ki potencialno vpliva na uvrščanje določenih izdelkov, ki bi lahko služili kot pomnilniki za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, medtem ko izvajajo sočasno eno ali več funkcij;

ker se pri uporabi opombe 5(E) poglavja lahko izkaže, da je težko razlikovati med CD-ji, ki izvajajo določeno funkcijo, razen obdelave podatkov, in tistimi, ki so zasnovani za predvajanje CD-ROM-ov, avdio CD-jev in foto CD-jev, ki pa so kljub temu pomnilne enote v smislu opombe 5(D);

ker bi bilo treba zaradi enotne uporabe kombinirane nomenklature razjasniti obseg pojma "optični diski"; ker bi bilo treba zaradi tega vstaviti dodatno opombo v Poglavje 84 kombinirane nomenklature; ker bi bilo treba skladno s tem spremeniti Uredbo (EGS) št. 2658/87;

ker ta uredba zajema izdelke, navedene v točki 2 in 3 preglednice, ki je priložena Uredbi (ES) št. 2564/95;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Poglavje 84 kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, se vstavi naslednja dodatna opomba:

"2. Podštevilka 84717051 se uporablja tudi za pogone CD-ROM-ov, ki so pomnilniki za naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, ki jih sestavljajo pogonske enote, zasnovane za pridobivanje signalov s CD-ROM-ov, avdio CD-jev in foto CD-jev in opremljene z vtičem za slušalke, gumbom za uravnavanje glasnosti ali gumbom za zagon/izklop."

Člen 2

Točki 2 in 3 preglednice, ki je priložena Uredbi (ES) št. 2564/95, se razveljavita.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. januarja 1997.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1996

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 238, 19.9.1996, str. 1.

[3] UL L 262, 1.11.1995, str. 25.

[4] UL L 319, 30.12.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

Top