Help Print this page 

Document 31996R2375

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2375/96 z dne 13. decembra 1996 o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvozne ureditve za sadje in zelenjavo
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580
OJ L 325, 14.12.1996, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 142 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 114 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 114 - 114

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2375/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/12/1996
  • Date of effect: 14/12/1996; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1580
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31996R2375Uradni list L 325 , 14/12/1996 str. 0005 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 2375/96

z dne 13. decembra 1996

o spremembi Uredbe (ES) št. 3223/94 o podrobnih pravilih za uporabo uvozne ureditve za sadje in zelenjavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1363/95 [2], in zlasti člena 23(2) Uredbe,

ker Uredba Komisije (ES) št. 3223/94 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1890/96 [4], določa podrobna pravila za uporabo uvozne ureditve za sadje in zelenjavo;

ker člen 4(4) Uredbe (ES) št. 3223/94 določa, da se standardne uvozne vrednosti prenehajo uporabljati, če Komisiji sedem dni zapored ni bila sporočena nobena povprečna reprezentativna cena; ker je treba v skladu z omenjenimi določbami v primeru, da za določen proizvod ne velja nobena standardna uvozna vrednost, predvideti, da je standardna uvozna vrednost, uporabljena za ta proizvod, enaka zadnjemu povprečju veljavnih standardnih vrednosti; ker je treba tudi razjasniti, da je treba uporabo zadnje standardne uvozne vrednosti na enoto v smislu členov 173 do 176 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3153/96 [6], kot standardne uvozne vrednosti omejiti na začetek vsakega obdobja uporabe iz Priloge k tej uredbi;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(4) in (5) Uredbe (ES) št. 3223/94 se nadomesti z naslednjim:

"4. V obdobjih uporabe, določenih v delu A Priloge, se standardne uvozne vrednosti uporabljajo, dokler niso spremenjene. Vendar se prenehajo uporabljati, če ni bila Komisiji sedem tržnih dni zapored sporočena nobena povprečna reprezentativna cena.

Če v skladu s prvim pododstavkom za določen proizvod ne velja nobena standardna uvozna vrednost, je standardna uvozna vrednost za ta proizvod enaka zadnji povprečni standardni uvozni vrednosti.

5. Ne glede na odstavek 1 in z veljavnostjo od prvega dne obdobij uporabe, določenih v delu A Priloge, je v primerih, kadar ni bilo mogoče izračunati standardne uvozne vrednosti, standardna uvozna vrednost za zadevni proizvod enaka zadnji vrednosti na enoto za ta proizvod v smislu členov 173 do 176 Uredbe (EGS) št. 2454/93."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 132, 16.6.1995, str. 8.

[3] UL L 337, 24.12.1994, str. 66.

[4] UL L 249, 1.10.1996, str. 29.

[5] UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

[6] UL L 289, 12.11.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

Top