Help Print this page 

Document 31996R1974

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1974/96 z dne 15. oktobra 1996 o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju posebnih ukrepov podpore trgu govejega mesa v Združenem kraljestvu
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
OJ L 262, 16.10.1996, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 437 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 225 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 225 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 153 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1974/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/10/1996
  • Date of effect: 16/10/1996; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of effect: 21/10/1996; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 12/03/2014; glej 31996R0716
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31996R1974



Uradni list L 262 , 16/10/1996 str. 0002 - 0002


Uredba Komisije (ES) št. 1974/96

z dne 15. oktobra 1996

o spremembi Uredbe (ES) št. 716/96 o sprejetju posebnih ukrepov podpore trgu govejega mesa v Združenem kraljestvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1588/96 [2], in zlasti člena 23 Uredbe,

ker je Uredba Komisije (ES) št. 716/96 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1846/96 [4], določa posebne ukrepe podpore za trg govejega mesa v Združenem kraljestvu, zlasti z omogočanjem, da se proizvajalcem plača 1 eku na kilogram žive mase za živali, zaklane v okviru sheme, določene v Uredbi; ker je glede na nedavni razvoj tržnih cen v Združenem kraljestvu treba navedeni znesek prilagoditi; ker je zato treba prilagoditi tudi prispevek Skupnosti, izražen v ekujih;

ker ista uredba zahteva, da se glava, notranji organi in klavni trupi živali, zaklanih po njenih določbah, trajno obarvajo in prepeljejo v zaplombiranih kontejnerjih do pooblaščenih sežigalnic ali kafilerij za predelavo in uničenje; ker je treba pristojnim organom Združenega kraljestva, ki morajo opraviti potrebni nadzor, omogočiti, da omejeno število živali pred uničenjem uporabijo v raziskovalne in izobraževalne namene;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 716/96 se spremeni:

1. členu 1 se doda naslednji odstavek 6:

"6. Ne glede na odstavek 1 in ob upoštevanju potrebnega nadzora, se pristojnim organom Združenega kraljestva dovoli, da pred predelavo in uničenjem uporabijo omejeno število živali v raziskovalne ali izobraževalne namene.";

2. v členu 2(1) se znesek "1 eku" nadomesti z "0,9 ekuja" in znesek "392 ekujev" se nadomesti s "353 ekujev";

3. v členu 2(2) se znesek "1 eku" nadomesti z "0,9 ekuja".

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za živali, kupljene od prvega ponedeljka po dnevu objave.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 206, 16.8.1996, str. 23.

[3] UL L 99, 20. 4. 1996, str. 14.

[4] UL L 245, 26.9.1996, str. 9.

--------------------------------------------------

Top