EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1095

Uredba Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT

OJ L 146, 20.6.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 174 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 42 - 43
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 42 - 43
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1095/oj

31996R1095Uradni list L 146 , 20/06/1996 str. 0001 - 0002


Uredba Sveta (ES) št. 1095/96

z dne 18. junija 1996

o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Skupnost zaradi pristopa Avstrije, Finske in Švedske sklenila sporazume z nekaterimi tretjimi državami glede zaključka pogajanj v okviru člena XXXIV.6 GATT [1]; ker navedeni sporazumi med drugim vsebujejo nekatere obveznosti Skupnosti na področju kmetijstva; ker je v skladu z navedenimi sporazumi Komisija sestavila nov Seznam CXL (Evropske skupnosti), ki se uporablja na carinskem območju Skupnosti v njeni sestavi z dne 1. januarja 1995, s katerim je nadomestila Seznam LXXX (Evropske Skupnosti) v Prilogi k Marakeškemu protokolu k GATT, 1994; ker je Seznam CXL že posredovan Svetovni trgovinski organizaciji; ker je treba v Seznamu CXL vsebovane obveznosti, in zlasti obveznosti, ki se uporabljajo od 1. januarja 1996, čim prej izpolniti; ker mora zato Svet pooblastiti Komisijo za sprejem ukrepov v skladu s postopki Upravljalnega odbora; ker je treba za spremembe, ki se uvedejo po dovoljenju Sveta v Seznamu CXL, zaradi poenostavitve prav tako uporabiti postopek Upravljalnega odbora,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Komisija čim prej sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje koncesij v kmetijstvu od 1. januarja 1996, določenih v Seznamu CXL (Evropske Skupnosti) in posredovanih Svetovni trgovinski organizaciji, ki veljajo v carinskem območju Skupnosti v njeni sestavi z dne 1. januarja 1995. Ti ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 23 Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za žita [2], ustreznimi predpisi drugih uredb o skupni ureditvi trgov in glede proizvodov z oznako KN 07019051 s členom 33 Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [3].

2. Če Svet dovoli kakršnokoli spremembo Seznama CXL, se ukrepi, ki iz tega sledijo, sprejmejo v skladu s postopki iz odstavka 1.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 18. junija 1996

Za Svet

Predsednik

C. Burlando

[1] UL L 334, 30.12.1995, str. 25 in 38.

[2] UL L 181, 1.7.1992, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1863/95 (UL L 179, 29.7.1995, str. 1).

[3] UL L 118, 20.5.1972, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1363/95 (UL L 132, 16.6.1995, str. 8).

--------------------------------------------------

Top