EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0770

Uredba Komisije (ES) 770/96 z dne 26. aprila 1996 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3002/92 o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov

OJ L 104, 27.4.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 173 - 174
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 008 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 008 P. 215 - 216

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/770/oj

31996R0770Uradni list L 104 , 27/04/1996 str. 0013 - 0014


Uredba Komisije (ES) 770/96

z dne 26. aprila 1996

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3002/92 o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3290/94 [2], in zlasti členov 12(4) in 26(3) Uredbe in ustreznih določb drugih uredb o skupni ureditvi trgov za kmetijske proizvode,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1938/93 [4], določa skupna podrobna pravila za sprostitev varščine, ki zagotavlja pravilno uporabo in/ali namen za intervencijske proizvode;

ker člen 8(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 [5] z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 [6], zahteva, da države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za povračilo zaradi nepravilnosti izgubljenih zneskov v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi;

ker je zato, da bi zagotovili enako obravnavo prodaje iz intervencijskih zalog po znižanih cenah in primerljive programe, ki urejajo dodeljevanje pomoči, zlasti izvoznih nadomestil, da bi zagotovili enako obravnavo podjetij v državah članicah in olajšali povrnitev neupravičeno dodeljenih gospodarskih prednosti, primerno, da se določi plačilo zneska, ki je enak znesku nepravilno sproščene varščine;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem ustreznih upravljalnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EGS) št. 3002/92 se vstavi naslednji člen:

"Člen 5a

1. Če je po sprostitvi celotne ali dela varščine, navedene v členu 5, ugotovljeno, da predpisana uporaba in/ali namen proizvodov nista bila v celoti pravilna, pristojni organ v državi članici, kjer je bila varščina sproščena, zahteva v skladu s členom 8(1) Uredbe (EGS) št. 729/70, da zadevno podjetje plača znesek, enak znesku varščine, ki bi bila zasežena, če bi bila napaka upoštevana pred sprostitvijo varščine. Ta znesek je mogoče povečati za obresti, izračunane od dneva sprostitve do dneva pred datumom plačila.

Ko pristojni organ prejme znesek, naveden v prejšnjem pododstavku, je izvedeno povračilo neupravičeno podeljene gospodarske prednosti.

2. Plačilo se izvede v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za plačilo.

Če rok za plačilo ni upoštevan, države članice lahko odločijo, da namesto plačila dolgovani znesek odštejejo od poznejših izplačil zadevnemu podjetju.

3. Obrestna mera se izračuna v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, ne sme pa biti nižja od obrestne mere, ki se uporablja za povračilo državnih zneskov.

Obresti se ne zaračunajo, ali pa kvečjemu znesek, ki ga določi država članica in ki ustreza neupravičenemu dobičku, če je bila za sprostitev varščine kriva napaka pristojnega organa.

4. Države članice opustijo zahtevo po plačilu, navedenem v odstavku 1, kadar znesek ne presega 60 ECU, če po nacionalni zakonodaji takšne primere pokrivajo podobni predpisi.

5. Znesek, prejet v skladu z odstavkom 1, se plača plačilni agenciji, ki odšteje zadevna plačila od odhodkov Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), brez poseganja v člen 7 Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 [7]."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Velja za varščine, položene na ta dan ali po tem datumu.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 349, 31.12.1994, str. 105.

[3] UL L 301, 17.10.1992, str. 17.

[4] UL L 176, 20.7.1993, str. 12.

[5] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

[6] UL L 125, 8.6.1995, str. 1.

[7] UL L 67, 14.3.1991, str. 11.

--------------------------------------------------

Top