EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0100

Direktiva 96/100/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. februarja 1997 o spremembi Priloge k Direktivi 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice

OJ L 60, 1.3.1997, p. 59–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 197 - 198
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 62 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; razveljavil 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/100/oj

31996L0100Official Journal L 060 , 01/03/1997 P. 0059 - 0060


Direktiva 96/100/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 17. februarja 1997

o spremembi Priloge k Direktivi 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora[2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe[3],

ker se v skladu z različnimi umetniškimi tradicijami znotraj Skupnosti akvareli, gvaši in pasteli različno štejejo bodisi za slike ali risbe; ker kategorija 4 iz Priloge k Direktivi št. 93/7/EGS[4] vključuje risbe, ki so v celoti ročno izdelane, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu, kategorija 3 pa slike, ki so v celoti ročno izdelane, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu; ker so finančni pragovi, ki veljajo za ti dve kategoriji, različni; ker bi na notranjem trgu to lahko vodilo k večjim razlikam pri obravnavanju akvarelov, gvašev in pastelov glede na državo članico, v kateri so; ker se je treba zaradi uporabe te direktive odločiti, v katero kategorijo spadajo in s tem zagotoviti, da so uporabljeni finančni pragovi enaki po vsej Skupnosti;

ker izkušnje kažejo, da cene, ki jih dosegajo akvareli, gvaši in pasteli, nagibajo k temu, da so precej višje od cen, ki jih dosegajo risbe, in precej nižje od cen, ki jih dosegajo oljne ali tempera slike; ker je v skladu s tem primerno, da se akvareli, gvaši in pasteli uvrstijo v novo, ločeno kategorijo s pragom v višini 30 000 ECU, kar bi zagotovilo, da se lahko zelo pomembna dela, ki so bila protipravno odstranjena z ozemlja države članice, vrnejo,

SPREJELA TO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi št. 93/7/EGS se spremeni:

1 v naslovu A:

(a) točka 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

3. Slike, razen tistih, ki so vključene v kategoriji 3A ali 4, ki so izključno ročno izdelane, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu(1)";

(b) vstavi se naslednja točka:

3A. Akvareli, gvaši in pasteli, ki so v celoti ročno izdelani, v katerem koli materialu in na katerem koli nosilcu (1);

(c) točka 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

4. Mozaiki v katerem koli materialu, v celoti ročno izdelani, razen tistih, ki spadajo v kategoriji 1 in 2, in risbe na katerem koli nosilcu, v celoti ročno izdelane in v katerem koli materialu (1).

2 v naslovu B:

vstavijo se naslednje kategorije:

30 000

- 3A. (akvareli, gvaši in pasteli).

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v šestih mesecih po dnevu njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se pri sprejemanju teh predpisov sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. februarja 1997

Za Evropski parlament

Predsednik

J.M. GIL-ROBLES

Za Svet

Predsednik

G. ZALM

[1] UL C 6, 11.1.1996, str. 15.

[2] UL 97, 1.4.1996, str. 28.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. maja 1996 (UL C 166, 10.6.1996, str. 38), Skupno stališče Sveta z dne 8. julija 1996 (UL, C 264, 11.9.1996, str. 66) in Odločba Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 1996 (UL C 362, 2.12.1996). Odločba Sveta z dne 20. decembra 1996.

[4] UL L 74, 27.3.1993, str. 74.

Top