EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0086

Direktiva Komisije 96/86/ES z dne 13. decembra 1996 o prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredkuBesedilo velja za EGP.

OJ L 335, 24.12.1996, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/86/oj

31996L0086Uradni list L 335 , 24/12/1996 str. 0043 - 0044


Direktiva Komisije 96/86/ES

z dne 13. decembra 1996

o prilagoditvi Direktive Sveta 94/55/ES o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 94/55/ES z dne 21. novembra 1994 o približevanju zakonodaje držav članic glede prevoza nevarnega blaga po cesti [1] in zlasti člena 8 direktive,

ker je treba Prilogi A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti, običajno znanega kot ADR, kakor sta bili spremenjeni, dodati Direktivi 94/55/ES kot Prilogi A in B ter veljata ne samo za čezmejni prevoz, temveč tudi za prevoze znotraj meja posameznih držav članic;

ker prilogi k Direktivi 94/55/ES vsebujeta ADR, kakor velja od 1. januarja 1995, ki je bil od takrat objavljen v vseh jezikih [2];

ker se ADR ažurira vsaki dve leti in bo zato spremenjena različica začela veljati 1. januarja 1997;

ker je treba v skladu s členom 8 vse potrebne spremembe za prilagoditev tehničnemu in znanstvenemu napredku na področju, ki ga ureja ta direktiva, ter novim določbam, sprejeti po postopku iz člena 9;

ker je treba ta sektor prilagoditi novim določbam ADR in zato spremeniti priloge k Direktivi 94/55/ES;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo v skladu z mnenjem odbora, navedenega v členu 9 Direktive 94/55/ES,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 94/55/ES se spremeni:

1. Priloga A:

"Priloga A obsega določbe obrobnih številk 2000 do 3999 Priloge A k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 1997, pri čemer se "pogodbenica" nadomesti z "država članica".

NB:

Različice besedila iz leta 1997, ki spreminja prečiščeno besedilo Priloge A iz leta 1995 k ADR, bodo objavljene v vseh uradnih jezikih Skupnosti takoj, ko bo na voljo besedilo v vseh jezikih."

2. Priloga B

"Priloga B obsega določbe obrobnih številk 10000 do 270000 Priloge B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR), kakor velja od 1. januarja 1997, pri čemer se "pogodbena stranka" nadomesti z "država članica".

NB:

Različice besedila iz leta 1997, ki spreminja prečiščeno besedilo Priloge B iz leta 1995 k ADR, bodo objavljene v vseh uradnih jezikih Skupnosti takoj, ko bo na voljo besedilo v vseh jezikih."

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 1996

Za Komisijo

Neil Kinnock

Član Komisije

[1] UL L 319, 12.12.1994, str. 7.

[2] UL L 275, 28.10.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

Top