Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996F0699

Skupni ukrep z dne 29. novembra 1996 Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi informacij o kemičnem profiliranju drog za omogočanje boljšega sodelovanja med državami članicami v boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami

OJ L 322, 12.12.1996, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 42 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 015 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2016; razveljavil 32016R0095

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1996/699/oj

31996F0699Uradni list L 322 , 12/12/1996 str. 0005 - 0006


Skupni ukrep

z dne 29. novembra 1996

Sveta na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o izmenjavi informacij o kemičnem profiliranju drog za omogočanje boljšega sodelovanja med državami članicami v boju proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami

(96/699/JHA)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena K.3(2)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Irske,

ob sklicevanju na poročilo izvedencev o drogah, ki ga je 15. in 16. decembra 1995 potrdil Evropski svet v Madridu, zlasti na predlog za ukrep v zvezi s kemičnim profiliranjem drog,

ob upoštevanju sklepov seminarja v Dublinu z dne 30. julija 1996 o kemičnem profiliranju drog, ki zajema kvalitativno in kvantitativno določitev večine sestavin v primerku zasežene droge,

ker je v splošnem interesu držav članic, da opredelijo gibanja proizvodnje in izdelavo prepovedanih drog ter da vnesejo na zemljevide dobavne poti drog, ki se nadzorujejo;

ker je prav tako v splošnem interesu, da se izboljšajo informacije in obveščevalni podatki za potrebe odkrivanja in pregona v zvezi z viri in nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami;

ker je v splošnem interesu, da se pridobi čim več dokaznega gradiva v zvezi z zasegi drog za pravosodne službe držav članic;

ob upoštevanju, da so forenzični znanstveni laboratoriji držav članic razvili specializirane sposobnosti, znanje in strokovnost na področju kemičnega profiliranja drog, kar zelo koristi organom pregona v posameznih državah članicah v boju proti nedovoljeni proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami;

ob upoštevanju dejstva, da bi bila skupna uporaba takšnih podatkov pomemben prispevek k prizadevanjem Evropske unije pri reševanju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami;

ob upoštevanju, da je Europolova enota za droge razvila posebno sposobnost v balističnem profiliranju zaseženih drog;

ker uporaba podatkov, ki je predvidena v tem skupnem ukrepu, ni namenjena, da zamenja ali vpliva na kateri koli dvostranski ali večstranski sporazum v zvezi s kemičnim profiliranjem drog ali da zahteva vzpostavitev kakršne koli nove strukture znotraj Sveta;

ob priznavanju koristi spodbujanja sodelovanja med forenzičnimi znanstvenimi laboratoriji držav članic,

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Namen tega skupnega ukrepa je vzpostaviti enotnejši mehanizem za posredovanje in širjenje rezultatov profiliranja drog v državah članicah. Predvideva izmenjavo podatkov v zvezi s kemičnim profiliranjem kokaina, heroina, LSD, amfetaminov in njihovih derivatov tipa ekstazi MDA, MDMA in MDEA in takšnih drugih prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, kot je po mnenju držav članic potrebno.

Člen 2

Europolovo enoto za droge je treba določiti kot organ, ki se mu pošiljajo vsi podatki držav članic v zvezi s kemičnim profiliranjem drog.

Člen 3

Podatki, ki se pošiljajo Europolovi enoti za droge, morajo biti v naslednji obliki:

(i) analiza drog v obliki tablet:

(a) fizične mere primerka – velikost, teža, barva;

(b) oblike in oznake – vrsta in položaj znaka;

(c) vrsta in količina glavne prepovedane droge, najdene v vzorcu;

(d) vrsta in količina vseh drugih sestavnih snovi, odkritih z analizo;

(e) slika vzorca;

(f) registrska (identifikacijska) številka primera;

(ii) analiza prepovedanih drog, ki niso v obliki tablet:

(a) vrsta in količina glavne prepovedane droge, najdene v vzorcu;

(b) vrsta in količina vseh drugih sestavnih snovi, odkritih z analizo;

(c) registrska (identifikacijska) številka vzorca.

Člen 4

Europolova enota za droge pošlje pridobljene podatke, navedene v členu 3, vsem državam članicam.

Člen 5

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem njegovega sprejetja.

Člen 6

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu.

V Bruslju, 29. novembra 1996

Za Svet

Predsednik

N. Owen

--------------------------------------------------

Top