EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996E0408

Skupno Stališče z dne 25. junija 1996 Sveta na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s pripravo Četrte revizijske konference o Konvenciji o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja in o njegovem uničevanju (BTWC)

OJ L 168, 6.7.1996, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 25 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1996/408/oj

31996E0408Uradni list L 168 , 06/07/1996 str. 0003 - 0003


Skupno stališče

z dne 25. junija 1996

Sveta na podlagi člena J.2 Pogodbe o Evropski uniji v zvezi s pripravo Četrte revizijske konference o Konvenciji o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja in o njegovem uničevanju (BTWC)

(96/408/SZVP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena J.2 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Cilj tega skupnega stališča je okrepiti spoštovanje mednarodnega sistema neširjenja bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja z zavzemanjem za univerzalnost Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in ustavrjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja in o njegovem uničevanju (BTWC) ter uspešen zaključek pogajanj, katerih namen je krepitev BWTC s pravno zavezujočim in učinkovitim režimom nadzora.

Člen 2

1. Za namene navedene v členu 1 se države članice v pripravah na in ob priložnosti Četrte revizijske konference o BTWC dejavno zavzemajo za napredek v delu ad hoc skupine, ki jo je ustanovila posebna konferenca držav pogodbenic k BTWC (Ženeva, 19. do 30. september 1994) s ciljem preučiti primerne ukrepe, vključno z nadzornimi ukrepi, in oblikovati predloge za okrepitev Konvencije, ki morajo biti vključeni v pravno zavezujoč dokument, ki se državam pogodbenicam predloži v preučitev.

2. Države članice si bodo temu primerno prizadevale za čim večji napredek v zvezi z nadzornimi ukrepi v okviru ad hoc skupine in na revizijski konferenci.

Na revizijski konferenci si bodo še zlasti prizadevale za:

- odobritev poglavitnih dosežkov ad hoc skupine do tistega časa,

- odločitev za pospešitev dela ad hoc skupine z namenom čimprejšnjega zaključka pogajanj o nadzornem protokolu BTWC pred naslednjo posebno konferenco BTWC pogodbenic, ki je predvidena za sredino leta 1998. V tem smislu je treba, ne glede na druge prednostne naloge iz mednarodnega programa razoroževanja, občutno povečati čas, dodeljen delu BTWC za leti 1997 in 1998.

Člen 3

Ukrepi, predvideni v podporo ciljem iz členov 1 in 2, obsegajo:

- demarše predsedstva pod pogoji, določenimi v členu J.5(3) Pogodbe, v zvezi s pogodbenicami,

- demarše predsedstva pod pogoji, določenimi v členu J.5(3) Pogodbe, v zvezi z državami, ki še niso podpisale BTWC in državami, ki so BTWC podpisale, a ga še niso ratificirale, z namenom pospeševanja univerzalnosti BTWC.

Člen 4

To skupno stališče začne veljati z dnem sprejetja.

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu.

V Luxembourgu, 25. junija 1996

Za Svet

Predsednik

M. Pinto

--------------------------------------------------

Top