Help Print this page 

Document 31996D0624

Title and reference
Odločba Komisije z dne 17. oktobra 1996 o spremembi Odločbe Sveta 79/542/EGS o seznamu tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz goveda, prašičev, kopitarjev, ovc in koz, svežega mesa in mesnih izdelkovBesedilo velja za EGP
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0477
OJ L 279, 31.10.1996, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 3 - 8

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/624/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 17/10/1996
  • Date of effect: 18/10/1996; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 18/10/1996
  • Date of end of validity: 08/04/2010; implicitno zavrnjeno 32010D0477
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP, razširjeno na EGP z 22000D1123(01)
Relationship between documents
Text

31996D0624Uradni list L 279 , 31/10/1996 str. 0033 - 0038


Odločba Komisije

z dne 17. oktobra 1996

o spremembi Odločbe Sveta 79/542/EGS o seznamu tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz goveda, prašičev, kopitarjev, ovc in koz, svežega mesa in mesnih izdelkov

(Besedilo velja za EGP)

(96/624/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 3 Direktive,

ker Odločba Sveta 79/542/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 96/605/EGS [3], določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz goveda, prašičev, kopitarjev, ovc in koz, svežega mesa in mesnih izdelkov;

ker so organi v Argentini in Urugvaju predložili Komisiji zadovoljive podatke o zdravstvenem stanju in veterinarskih strukturah, odgovornih za kontrolo mesa divjih parkljarjev v obeh državah;

ker so organi Češke republike predložili Komisiji zadovoljive podatke o zdravstvenem stanju in veterinarskih strukturah, odgovornih za preprečevanje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih;

ker je torej treba spremeniti Odločbo 79/542/EGS;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogo k Odločbi 79/542/EGS se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. oktobra 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

[3] UL L 267, 19.10.1996, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

‘PRILOGA

To je načelni seznam, pri uvozu se izpolni ustrezne zahteve glede zdravstvenega stanja živali in javnega zdravstva

DEL 1

ŽIVE ŽIVALI, SVEŽE MESO IN MESNI IZDELKI

B = govedo (vključno z bivolom in bizonom)

O/K = ovce/koze

P = prašiči

K = kopitarji

Pa = parkljarji

x = odobreno

o = neodobreno

Posebne opombe

Dodatne opombe

XR

Načrt za nadzor ostankov škodljivih snovi v živalih in svežem mesu za snovi, ki imajo tireostatski, androgenski, estrogenski ali gestagenski učinek, in za snovi, ki nimajo hormonskega učinka, je odobrila Komisija.

Kopitarji, ki niso za zakol, se uvozijo, ne da bi zadevna tretja država morala predložiti načrt.

Koda države ISO | Država | "Domače"Sveže meso in mesni izdelki | "Divje"Sveže meso | Žive živali | Zdravstveno stanje živali | Javno zdravstvo |

G | O/K | P | K | Pa | K | G | O/K | P | K | Sveže meso | Mesni izdelki | Žive živali | Ostanki |

AL | Albanija | O | X | X | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

AR | Argentina | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

AU | Avstralija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

BG | Bolgarija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

BH | Bahrajn | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

BR | Brazilija | X | X | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | XR |

BW | Bocvana | X | X | O | X | X | X | O | O | O | O | | | | XR |

BY | Belorusija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

BZ | Belize | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

BA | Bosna in Hercegovina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | O |

CA | Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

CH | Švica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

CL | Čile | X | X | O | X | X | X | O | X | O | X | | | | XR |

CN | Ljudska republika Kitajska | O | O | X | X | X | X | O | O | O | O | | | | O |

CO | Kolumbija | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

CR | Kostarika | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

CU | Kuba | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

CY | Ciper | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X | | | | XR |

CZ | Češka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

DZ | Alžirija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | | | | O |

EE | Estonija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

ET | Etiopija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

GL | Grenlandija | X | X | O | X | X | X | O | O | O | X | | | | XR |

GT | Gvatemala | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

HK | Hongkong | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

HN | Honduras | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

HR | Hrvaška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

HU | Madžarska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

IL | Izrael | O | O | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | O |

IN | Indija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

IS | Islandija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | XR |

KE | Kenija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

LI | Litva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

LV | Latvija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | O |

MA | Maroko | O | O | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | XR |

MG | Madagaskar | X | X | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | XR |

MK | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | O | X | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | XR |

MT | Malta | X | O | X | X | O | X | X | X | X | X | | | | XR |

MU | Mauritius | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | | | | O |

MX | Mehika | X | O | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | XR |

NA | Namibija | X | X | O | X | X | X | O | O | O | O | | | | XR |

NI | Nikaragva | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

NO | Norveška | | X | | | | | | X | | | | | | XR |

NZ | Nova Zelandija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

PA | Panama | X | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

PL | Poljska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

PY | Paragvaj | X | X | O | X | O | X | O | O | O | X | | | | XR |

RO | Romunija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

RU | Rusija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |

SG | Singapur | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

SI | Slovenija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

SK | Slovaška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

SV | Salvador | X | X | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

SZ | Svazi | X | O | O | X | X | X | O | O | O | O | | | | XR |

TH | Tajska | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | O |

TN | Tunizija | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | | | | |

TR | Turčija | O | O | O | X | O | X | O | O | O | O | | | | O |

UA | Ukrajina | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | | | | |

US | Združene države Amerike | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | XR |

UY | Urugvaj | X | X | O | X | X | X | O | O | O | X | | | | XR |

ZA | Južna Afrika | X | X | X | X | X | X | O | O | O | X | | | | XR |

ZW | Zimbabve | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | | | | XR |

xodobreno

Koda države ISO | Država | Registrirani konji | Posebne opombe |

AE | Združeni arabski emirati | X | |

BB | Barbados | X | |

BH | Bahrajn | X | |

BM | Bermudi | X | |

BO | Bolivija | X | |

CO | Kolumbija | X | |

CR | Kostarika | X | |

CU | Kuba | X | |

EC | Ekvador | X | |

EG | Egipt | X | |

HK | Hongkong | X | |

JM | Jamajka | X | |

JO | Jordanija | X | |

JP | Japonska | X | |

KW | Kuvajt | X | |

LY | Libija | X | |

MO | Makao | X | |

MY | Malezija (Polotok) | X | |

OM | Oman | X | |

PE | Peru | X | |

QA | Katar | X | |

SG | Singapur | X | |

SY | Sirija | X | |

TR | Turčija | X | |

VE | Venezuela | X | |

"

--------------------------------------------------

Top