EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0586

Odločba Komisije z dne 9. aprila 1996 o preklicu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profam kot aktivno snovBesedilo velja za EGP

OJ L 257, 10.10.1996, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 431 - 432
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 223 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 223 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/586/oj

31996D0586Uradni list L 257 , 10/10/1996 str. 0041 - 0042


Odločba Komisije

z dne 9. aprila 1996

o preklicu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profam kot aktivno snov

(Besedilo velja za EGP)

(96/586/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o določitvi podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 491/95 [2], in zlasti člena 6(5) Uredbe,

ker je Uredba Komisije (ES) št. 933/94 [3] z dne 27. aprila 1994, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) 491/95, določila aktivne snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovala države članice poročevalke za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92;

ker je bil profam ena od 90 aktivnih snovi, zajetih v prvi fazi delovnega programa, predvidenega v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS [4];

ker je za to snov imenovana država članica poročevalka obvestila Komisijo o uradnem obvestilu zadevnega prijavitelja, da ne bo predložil podatkov, zahtevanih po členu 6(1) Uredbe (EGS) št. 3600/92 za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS;

ker nobena država članica ni obvestila Komisije v skladu s členom 6(4) Uredbe o svoji želji, da bi zagotovila vključitev te snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS;

ker je treba zato upoštevati, da podatki, potrebni za ponovno ocenitev te snovi, ne bodo predloženi v okviru delovnega programa in da zato ocenitev te snovi v tem okviru ni mogoča; ker je zato treba odločiti, da se obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov, prekličejo;

ker ta odločba ne izključuje možnosti, da se v prihodnosti profam oceni v okviru postopkov za nove aktivne snovi, predvidenih v členu 6 Direktive 91/414/EGS;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice zagotovijo:

1. da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profam, prekličejo v 12 mesecih od datuma te odločbe;

2. da se od datuma te odločbe nobena registracija za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profam, ne bo odobrila ali podaljšala na podlagi odstopanja, predvidenega v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. aprila 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

[2] UL L 49, 4.3.1995, str. 50.

[3] UL L 107, 28.4.1994, str. 8.

[4] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

Top