EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0425

Odločba Komisije z dne 28. junija 1996 o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz MavretanijeBesedilo velja za EGP

OJ L 175, 13.7.1996, p. 27–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 263 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 103 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 103 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; razveljavil 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/425/oj

31996D0425Uradni list L 175 , 13/07/1996 str. 0027 - 0032


Odločba Komisije

z dne 28. junija 1996

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Mavretanije

(Besedilo velja za EGP)

(96/425/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/71/ES [2] in zlasti člena 11 Direktive,

ker je skupina izvedencev Komisije opravila inšpekcijski obisk Mavretanije, da bi preverila razmere, v katerih se ribiški proizvodi proizvajajo, skladiščijo in pošiljajo v Skupnost;

ker se lahko določbe mavretanske zakonodaje o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov štejejo za enakovredne določbam Direktive 91/493/EGS;

ker je "Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime – Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches – Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM–CNROP–DVIS)", pristojni organ v Mavretaniji, sposoben učinkovito preverjati uporabljanje veljavne zakonodaje;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS zajemati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve glede jezika(-ov), v katerem(-ih) mora biti sestavljeno, in položaj osebe, pooblaščene za njegov podpis;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS na pakiranja ribiških proizvodov pritrditi oznako, na kateri so navedeni ime tretje države in številke odobrenih obratov in zamrzovalnega plovila, iz katerih proizvod izvira;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS sestaviti seznam odobrenih obratov in zamrzovalnih plovil; ker mora biti ta seznam sestavljen na podlagi obvestila MPEM–CNROP–DVIS Komisiji; ker mora MPEM–CNROP–DVIS zagotoviti upoštevanje določb, ki so v ta namen določene v členu 11(4) Direktive 91/493/EGS;

ker je MPEM–CNROP–DVIS dal uradna zagotovila glede upoštevanja pravil iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/493/EGS in glede izpolnjevanja zahtev, enakovrednih zahtevam, ki so v navedeni direktivi določene za odobritev obratov in zamrzovalnih plovil;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime – Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches – Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM–CNROP–DVIS)" se prizna za pristojni organ v Mavretaniji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom iz Mavretanije, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčen izvirnik zdravstvenega spričevala, ki je pravilno izpolnjeno, podpisano, datirano in obsega en sam list v skladu z vzorcem iz Priloge A k tej odločbi;

2. proizvodi morajo prihajati iz odobrenih obratov ali zamrzovalnih plovil, naštetih v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen pri zamrznjenih ribiških proizvodih v razsutem stanju, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, je treba na vsa pakiranja neizbrisno napisati besedo "Mavretanija" in številko odobritve obrata ali zamrzovalnega plovila, iz katerega proizvod izvira.

Člen 3

1. Spričevalo iz točke 1 člena 2 mora biti sestavljeno v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravljajo preverjanja.

2. Na spričevalu morajo biti ime, funkcija in podpis predstavnika "Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime – Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches –Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM–CNROP–DVIS)" ter uradni žig MPEM–CNROP–DVIS v barvi, ki se razlikuje od barv drugih navedb v spričevalu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[2] UL L 332, 30.12.1995, str. 40.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

1. SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV

Številka odobritve | Obrat | Lokacija |

01 001 | MAURAL | NOUAKCHOTT |

01 002 | SPPAM | NOUAKCHOTT |

01 003 | SOCIMAR | NOUAKCHOTT |

01 004 | SODIAP | NOUAKCHOTT |

01 005 | Éts KALDE FRÈRES | NOUAKCHOTT |

01 006 | MAURIEX | NOUAKCHOTT |

02 001 | SOPAC | NOUADHIBOU |

02 002 | SMEF | NOUADHIBOU |

Številka odobritve | Ime | Ime lastnika plovila |

| |

421 | CAP 1 | CAP | NOUADHIBOU |

555 | TICHIT 3 | Éts CHERIF HAMAHALLAH | NOUADHIBOU |

574 | BURMAPÊCHE 1 | BURMA PÊCHE | NOUADHIBOU |

575 | BURMAPÊCHE 5 | BURMA PÊCHE | NOUADHIBOU |

591 | RAJA 2 | SOMAPÊCHE RAJA | NOUADHIBOU |

596 | CIPA 1 | CIPA | NOUADHIBOU |

598 | CIPA 2 | CIPA | NOUADHIBOU |

602 | ARPECO 1 | ARPECO | NOUADHIBOU |

604 | ANAJIM | M L O LOULEIDA | NOUADHIBOU |

614 | SIPÊCHE 1 | SIPÊCHE | NOUADHIBOU |

617 | AL VALAH | COPAM SA | NOUADHIBOU |

618 | ZAID | COPAM SA | NOUADHIBOU |

619 | CHOR | COPAM SA | NOUADHIBOU |

624 | ARPECO 5 | ARPECO | NOUADHIBOU |

626 | ERRACHID 1 | MIZANE SA | NOUADHIBOU |

630 | MFC 1 | MFC | NOUADHIBOU |

631 | MFC 2 | MFC | NOUADHIBOU |

632 | MESSOUD 1 | MIZANE SA | NOUADHIBOU |

633 | TICHIT 5 | Éts CHERIF HAMAHALLAH | NOUADHIBOU |

638 | RABIH WASSALAM | SP SA | NOUADHIBOU |

642 | BARAKAT 1 | BARAKAT | NOUADHIBOU |

646 | RAJA 1 | SOMAPÊCHE RAJA | NOUADHIBOU |

650 | ARPECO 3 | ARPECO | NOUADHIBOU |

652 | ISMAIL 2 | SID"AHMED OULD BNEIJARA | NOUADHIBOU |

654 | TICHIT 6 | Éts CHERIF HAMAHALLAH | NOUADHIBOU |

655 | MOURABITOUNE 1 | MAUSOV SEM | NOUADHIBOU |

656 | MOURABITOUNE 2 | MAUSOV SEM | NOUADHIBOU |

657 | MOURABITOUNE 3 | MAUSOV SEM | NOUADHIBOU |

658 | BURMAPÊCHE 3 | BURMA PÊCHE | NOUADHIBOU |

660 | ENNAJAH 3 | MAURIPECO | NOUADHIBOU |

661 | ENNAJAH 2 | MAURIPECO | NOUADHIBOU |

683 | YOUNESS 1 | MD CHEIKH OULD DIDDA | NOUADHIBOU |

692 | N'TID 1 | AHMED O MOGUEYA | NOUADHIBOU |

693 | N'TID 2 | AHMED O MOGUEYA | NOUADHIBOU |

699 | MACIPEC 1 | SCORE | NOUADHIBOU |

708 | CPMC 4 | COPEMAC | NOUADHIBOU |

710 | CPMC 6 | COPEMAC | NOUADHIBOU |

779 | SAID 1 | MD LEMINE OULD ADMED SAL. | NOUADHIBOU |

--------------------------------------------------

Top