Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0296

Odločba Komisije z dne 18. aprila 1996 o spremembi Odločbe 92/486/EGS o načinu sodelovanja med strežniškim centrom Animo in državami članicamiBesedilo velja za EGP

OJ L 113, 7.5.1996, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 58
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 236 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 236 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 145 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/296/oj

31996D0296Uradni list L 113 , 07/05/1996 str. 0025 - 0025


Odločba Komisije

z dne 18. aprila 1996

o spremembi Odločbe 92/486/EGS o načinu sodelovanja med strežniškim centrom Animo in državami članicami

(Besedilo velja za EGP)

(96/296/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2], in zlasti člena 20(3) Direktive,

ker je za zagotovitev podrobne študije o različnih možnostih za strukturalni razvoj mreže Animo treba sedanji sistem podaljšati za eno leto z možnostjo ponovnega podaljšanja za eno leto; ker je zato treba spremeniti Odločbo Komisije 92/486/EGS z dne 25. septembra 1992 o načinu sodelovanja med strežniškim centrom Animo in državami članicami [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske;

ker je treba pri dajatvah, ki se uporabljajo od 1. aprila 1996, upoštevati število povezanih enot;

ker je kot osnovo treba vzeti število enot, povezanih v mrežo 1. aprila 1996; ker se je v zvezi s tem treba sklicevati na Odločbo Komisije 96/295/ES [4] o identifikaciji in določitvi seznama enot Animo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Odločbo 92/486/EGS se vstavi naslednji člen:

"Člen 2a

1. Usklajevalni organi, določeni v členu 1, zagotovijo, da se pogodbe iz navedenega člena:

- podaljšajo za eno leto,

- lahko ponovno podaljšajo za eno leto.

2. V zvezi z odstavkom 1 se uporabljajo naslednje dajatve:

386 ECU na enoto (osrednja enota, lokalna enota, mejna kontrolna točka), navedeno v Odločbi 96/295/ES [5]."

Člen 2

Ta odločba začne veljati 1. aprila 1996.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. aprila 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 291, 7.10.1992, str. 20.

[4] UL L 113, 7.5.1996, str. 1.

[5] UL L 113, 7.5.1996, str. 1.

--------------------------------------------------

Top