Help Print this page 

Document 31995R2196

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 2196/95 z dne 18. septembra 1995 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije
  • No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898
OJ L 221, 19.9.1995, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 194 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 256 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 256 - 256

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2196/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/09/1995
  • Date of effect: 26/09/1995; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 2
  • Date of end of validity: 14/12/2005; implicitno zavrnjeno 32005R1898
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31995R2196Uradni list L 221 , 19/09/1995 str. 0001 - 0001


Uredba Komisije (ES) št. 2196/95

z dne 18. septembra 1995

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1538/95 [2] in zlasti člena 12(3) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2191/81 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 455/95 [4], predvideva dodeljevanje pomoči za nakup masla neprofitnim ustanovam in organizacijam; ker se lahko za maslo iz Nove Zelandije, ki se proda v Veliki Britaniji, dodeli znižana pomoč, če to maslo ustreza prvovrstni kakovosti po v tej državi članici veljavni razvrstitvi; ker je preferencialni uvozni sistem za maslo iz Nove Zelandije od 1. julija 1995 konsolidiran v kmetijskem sporazumu, sklenjenem v okviru večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga; ker Uredba (ES) št. 1600/95 z dne 30. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uvoznih režimov in odprtju tarifnih kvot za mleko in mlečne proizvode [5], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1763/95, določa stopnjo dajatve [6], ki se uporablja za maslo iz Nove Zelandije, uvoženo v okviru tarifne kvote; ker je treba zato Uredbo (EGS) št. 2191/81 spremeniti;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2(3) Uredbe (EGS) št. 2191/81 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"3. Pomoč iz odstavka 1 se ne sme dodeliti poleg zmanjšanja dajatve za maslo iz Nove Zelandije, navedeno v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 1600/95 [7]. Znesek pomoči iz odstavka 1 se torej zmanjša za razliko med dajatvijo skupne carinske tarife za maslo in zmanjšano dajatvijo."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. septembra 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 148, 30.6.1995, str. 17.

[3] UL L 213, 1.8.1981, str. 20.

[4] UL L 46, 1.3.1995, str 31.

[5] UL L 151, 1.7.1995, str. 12.

[6] UL L 171, 21.7.1995, str. 36.

[7] UL L 151, 1.7.1995, str. 12.

--------------------------------------------------

Top