Help Print this page 

Document 31995R1586

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1586/95 z dne 30. junija 1995 o spremembah Uredbe (EGS) št. 776/78 o uporabi najnižje stopnje nadomestila za izvoz mlečnih proizvodov
  • No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2004
OJ L 150, 1.7.1995, p. 84–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 9 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1586/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/06/1995
  • Date of effect: 02/07/1995; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 20/03/2004; glej 31978R0776
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31995R1586Uradni list L 150 , 01/07/1995 str. 0084 - 0084


Uredba Komisije (ES) št. 1586/95

z dne 30. junija 1995

o spremembah Uredbe (EGS) št. 776/78 o uporabi najnižje stopnje nadomestila za izvoz mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1538/95 [2], in zlasti člena 17(14) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1098/68 z dne 27. julija 1968 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2767/90 [4], določa namembna območja, sprejeta za določanje nadomestil; ker se Uredba Komisije (EGS) št. 776/78 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3337/94, o uporabi najnižje stopnje nadomestila za izvoz mlečnih proizvodov nanaša na ta območja;

ker je bila Uredba (EGS) št. 1098/68 nadomeščena z Uredbo Komisije (ES) št. 1466/95 [6]; ker Uredba Komisije (ES) št. 3079/94 [7] določa nomenklaturo držav za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in za statistiko trgovine med državami članicami; ker je treba zato Uredbo (EGS) št. 776/78 spremeniti tako, da se sklicevanje na območja nadomesti z ustrezno nomenklaturo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredbo (EGS) št. 776/78 se spremeni na naslednji način:

1. v členu 2 se "Območje E" nadomesti z "Namembno območje št. 400";

2. v Prilogi II:

- v stolpcu, naslovljenem "Namembno območje", se "Območje E" nadomesti s "št. 400",

- sklicevanje na "Uredbo (EGS) št. 1098/68" v opombi 1 se nadomesti z "Uredbo (ES) št. 3079/94".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 148, 30.6.1995.

[3] UL L 184, 29.7.1968, str. 10.

[4] UL L 267, 29.9.1990, str. 14.

[5] UL L 105, 19.4.1978, str. 5.

[6] UL L 350, 31.12.1994, str. 66.

[7] UL L 144, 28.6.1995, str. 22.

--------------------------------------------------

Top