Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1054

Uredba Komisije (ES) št. 1054/95 z dne 11. maja 1995 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2723/87 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za žita, izvožena v obliki testenin, ki sodijo v tarifne podštevilke kombinirane nomenklature 19021100 in 190219

OJ L 107, 12.5.1995, p. 5–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 274 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 225 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 225 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2007; implicitno zavrnjeno 32007R0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1054/oj

31995R1054Uradni list L 107 , 12/05/1995 str. 0005 - 0014


Uredba Komisije (ES) št. 1054/95

z dne 11. maja 1995

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2723/87 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za žita, izvožena v obliki testenin, ki sodijo v tarifne podštevilke kombinirane nomenklature 19021100 in 190219

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, ki izhaja iz predelave kmetijskih proizvodov [1], in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ker je treba predvideti, da testenine, ki spadajo pod oznaki KN 190211 in 190219 in se izvozijo v Združene države Amerike, spremlja bodisi potrdilo, ki navaja, da se izvažajo po opravljenem postopku aktivnega oplemenitenja, bodisi potrdilo, ki navaja, da so upravičene ali niso upravičene do stopnje nadomestila, ki se uporablja v primeru izvoza v Združene države Amerike za osnovne žitne proizvode, uporabljene pri njihovi proizvodnji;

ker je potrebno posodobiti naziv oddelka Komisije, pristojnega za prejemanje sporočanj iz držav članic o statističnih podatkih v zvezi s količinami testenin;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja, ki zadevajo trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso našteti v Prilogi II,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EGS) št. 2723/87 [2] se spremeni na naslednji način:

1. v členu 2(1) se "Potrdilo o izvozu testenin z nadomestilom v ZDA" nadomesti s "Certificate for the export of pasta to the USA";

2. v členu 4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim odstavkom:

"Pristojni organ navede v ustreznem delu polja 10 originala in kopij "potrdila P2";, ali je blago upravičeno ali ni upravičeno do nadomestila. Carinski urad iz člena 3(2) preveri, ali je dokument pravilno izpolnjen, in udari žig v polje 10 originala in kopij "potrdila P2.";";

3. člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Pristojni organi držav članic sporočijo Komisiji najkasneje do konca vsakega meseca statistične podatke o količinah testenin po tarifnih podštevilkah — pri čemer ločeno navedejo količine, ki so upravičene do izvoznega nadomestila, in količine, ki niso upravičene do izvoznega nadomestila — za katere so potrdila tekom prejšnjega meseca žigosali carinski uradi, ki so sprejeli izvozne deklaracije, na naslednji naslov:

Commission of the European Communities,

Directorate-General III — Industry,

Non-Annex II products,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Bruxelles/Brussel."

4. Priloga I se nadomesti s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se za izvoz, za katerega je carina sprejela izvozno deklaracijo s 1. julijem 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 1995

Za Komisijo

Martin Bangemann

Član Komisije

[1] UL L 318, 20.12.1993, str. 18.

[2] UL L 261, 11.9.1987, str. 11.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOBILAGALIITE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top