Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0068

Direktiva Sveta 95/68/ES z dne 22. decembra 1995 o spremembi Direktive 77/99/EGS glede zdravstvenih problemov, ki vplivajo na proizvodnjo in trženje mesnih izdelkov in nekaterih drugih izdelkov živalskega izvora

OJ L 332, 30.12.1995, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 360 - 364

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; implicitno zavrnjeno 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/68/oj

31995L0068Uradni list L 332 , 30/12/1995 str. 0010 - 0014


Direktiva Sveta 95/68/ES

z dne 22. decembra 1995

o spremembi Direktive 77/99/EGS glede zdravstvenih problemov, ki vplivajo na proizvodnjo in trženje mesnih izdelkov in nekaterih drugih izdelkov živalskega izvora

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 77/99/EGS [1], in zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je treba nekatere točke Prilog k Direktivi 77/99/EGS prilagoditi, da se upošteva tehnološki napredek v mesno-predelovalnem sektorju in da se tehnične zahteve uskladijo s trenutno prakso;

ker je zato treba spremeniti zahteve glede splošnih pogojev za odobritev obratov, splošnih higienskih pogojev, ki veljajo za prostore, opremo in orodja, posebnih higienskih pogojev za obrate, ki pripravljajo mesne izdelke, zahtev za zavijanje, pakiranje, etiketiranje, označevanje zdravstvene ustreznosti, skladiščenje in prevoz mesnih izdelkov, in tistih, ki se nanašajo na posebne pogoje za pripravljene mesne jedi in za topljene maščobe;

ker je treba do sprejetja ukrepov za poenostavitev obstoječih besedil sprejeti začasne ukrepe, da se prepreči uporaba več oznak zdravstvene ustreznosti za mesne izdelke, ki vsebujejo druge izdelke živalskega izvora;

ker spremembe, ki jih je Svet sprejel k Direktivi Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih problemih, ki vplivajo na trgovino med državami članicami ES s svežim mesom [2], vključno z manjšimi hladilnicami, in Direktiva Sveta 88/657/EGS z dne 14. decembra 1988 o določitvi zahtev za proizvodnjo mletega mesa, mesa v kosih, lažjih od 100gramov, in mesnih pripravkov ter njihovo prodajo in spremembe Direktiv 64/533/EGS, 71/118/EGS in 72/462/EGS [3] zahtevajo naknadne prilagoditve Direktive 77/99/EGS; ker je treba do sprejetja teh predlogov sprejeti ukrepe za prilagoditev prilog k Direktivi 77/99/EGS tehničnemu napredku,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge k Direktivi 77/99/EGS se spremenijo:

1. v Prilogi A v Poglavju I se točka 2(e) nadomesti z:

"(e) primerno prezračevanje in po potrebi dobre naprave za črpanje pare in vodnih hlapov, da se v največji možni meri odpravi kondenzacija na površinah, kot so stene in stropi ali stropne obloge;"

2. v Prilogi A, v Poglavju I, se točki 8 doda:

"za razkuževalno opremo in pribor se mora uporabiti voda s temperaturo najmanj 82 °C ali drugo razkuževalno sredstvo, ki ga odobri pristojni organ;"

3. v Prilogi A, v Poglavju I, se točki 12 doda:

"kadar se ne zahteva stalna navzočnost pristojnega organa, zadošča naprava, ki jo je mogoče zakleniti in ki je dovolj prostorna za hrambo opreme in materialov;";

4. v Prilogi A v Poglavju I se točka 15 nadomesti z:

"15. ustrezni pripomočki za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev; razen če se v soglasju s pristojnim organom lahko uporabijo pripomočki zunaj obrata;"

5. v Prilogi A, v Poglavju I, se točki 16 doda:

"16. kadar uporabljena obdelava zahteva, da v proizvodnji izdelkov ni prisotna voda, se nekatere zahteve tega poglavja, predvsem tiste iz točk 2(a) in (g), lahko prilagodijo. V primeru uveljavljanja tega odstopanja se lahko z dovoljenjem pristojnega organa uporabijo v delih zadevnega obrata čistilni in razkuževalni procesi, v katerih se ne uporablja voda."

6. v Prilogi A, v Poglavju II A se zadnji stavek točke 1 nadomesti z:

"Čiščenje in razkuževanje se morata izvajati tako pogosto in s takšnimi postopki, ki so v skladu z načeli iz člena 7 Direktive."

7. v Prilogi A se v Poglavju II A točka 5 nadomesti z:

"5. Detergente, razkužila in podobne snovi je treba uporabljati v skladu z navodili proizvajalca tako, da ne škodujejo strojem, opremi, surovinam in proizvodom. Po njihovi uporabi je treba te instrumente in delovno opremo temeljito sprati s tekočo vodo, razen kadar je spiranje po navodilih za uporabo teh snovi nepotrebno.

Proizvodi za vzdrževanje in čiščenje se morajo hraniti v prostoru ali pripravi v smislu Poglavja I(14) te priloge."

8) (zadeva le besedilo v nemščini) v Prilogi A, v Poglavju II B, se drugi pododstavek točke 2 glasi:

"… bearbeitet und behandelt"

9. v Prilogi B, v Poglavju III se točka 3 nadomesti z:

"3. Prisotnost proizvodov živalskega izvora razen mesa, opredeljenega v členu 2(d) Direktive, v mesnih izdelkih je odobrena samo, če ti proizvodi izpolnjujejo zahteve v zadevni zakonodaji Skupnosti."

10. V Prilogi B, Poglavje V, se tretja alinea točke 4 nadomesti z:

"— za pakiranje, ki ni namenjeno končnemu potrošniku, datum priprave ali koda, ki jo prejemnik in pristojni organ lahko razbere in omogoča prepoznavanje tega datuma."

11. v Prilogi B se Poglavje VI nadomesti z naslednjim:

"POGLAVJE VI OZNAKA ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI

1. Mesni izdelki morajo imeti oznako zdravstvene ustreznosti. Oznaka mora biti nameščena na dobro vidnem mestu med proizvodnjo ali takoj po proizvodnji v obratu ali obratu za zavijanje, s čitljivimi in neizbrisnimi znaki, ki se jih zlahka razbere. Oznaka zdravstvene ustreznosti se lahko nanese neposredno na izdelek ali zavoj, če je mesni izdelek zavit posamezno, ali na etiketo, pritrjeno na zavoj, v skladu s točko 4(b). Če je mesni izdelek zavit in pakiran posamezno, zadošča oznaka zdravstvene ustreznosti na pakiranju.

2. Če so mesni izdelki z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s točko 1 naknadno zapakirani, mora oznaka zdravstvene ustreznosti biti tudi na pakiranju.

3. Z odstopanjem od točk 1 in 2 oznaka zdravstvene ustreznosti mesnih izdelkov ni potrebna:

(a) kadar je oznaka zdravstvene ustreznosti, v skladu s točko 4, nanesena na zunanjo površino vsake prodajne enote, ki jih vsebuje;

(b) kadar pri mesnih izdelkih v pošiljkah, namenjenih za nadaljnjo predelavo ali zavijanje v odobrenem obratu:

- navedene pošiljke nosijo oznako zdravstvene ustreznosti odobrenega obrata, ki jih odpošilja, na vidnem mestu na zunanji površini, skupaj z jasno navedbo nameravane namembnosti,

- prejemni obrat vodi evidenco količin, vrste in izvor mesnih izdelkov, prejetih v skladu s to točko, in hrani to evidenco za čas, določen v četrti alinei drugega pododstavka člena 7(1) Direktive. Vendar pa morajo mesni izdelki v velikih pakiranjih, ki so namenjeni za takojšnjo prodajo brez nadaljnje predelave ali zavijanja, biti opremljeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s točko 1, 2 ali 3(a);

(c) kadar pri mesnih izdelkih, ki niso zaviti ali pakirani, temveč jih proizvajalec trgovcu na drobno proda nepakirane:

- oznaka zdravstvene ustreznosti, v skladu s točko 1, je nanesena na embalažo, ki jih vsebuje;

- proizvajalec vodi evidenco količin in vrste mesnih izdelkov, odposlanih v skladu s to točko, ter imena prejemnika in hrani to evidenco za čas, določen v četrti alinei drugega pododstavka člena 7(1) Direktive.

4. (a) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti ovalna in navajati naslednje podatke:

(i) bodisi:

- zgoraj: začetno črko ali začetne črke države pošiljateljice z velikimi tiskanimi črkami, tj.: B – DK – D – EL – E – F – IRL – I – L – NL – AT – P – FI – S – UK, ki jim sledi številka odobritve obrata ali obrata za ponovno zavijanje v skladu z Odločbo 94/837/ES, in po potrebi kodna številka, ki navaja vrsto izdelka, za katerega je obrat odobren,

- spodaj: eno od naslednjih sosledij začetnic: CEE – EOEF – EWG – EOK – ETY – EC – EEG;

(ii) ali:

- zgoraj: ime države pošiljateljice z velikimi tiskanimi črkami,

- v sredini: številko odobritve obrata ali obrata za ponovno zavijanje, v skladu z Odločbo 94/837/ES, ki jo po potrebi spremlja kodna številka, ki navaja vrsto izdelka, za katerega je obrat odobren,

- spodaj: eno od naslednjih sosledij začetnic: CEE – EOEF – EWG – EOK – ETY – EEC – EEG;

(b) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko na odobren način nanesena neposredno na izdelek ali pa vnaprej natisnjena na zavoju ali pakiranju, ali natisnjena na etiketo, pritrjeno na izdelek, njegov zavoj ali pakiranje. Če je pritrjena na zavoj, se mora ob odpiranju zavoja žig uničiti. Neuničenje žiga se lahko dopusti samo, če se zavoj z odpiranjem uniči. Pri izdelkih v hermetično zaprtih embalažah mora biti žig neizbrisno odtisnjen bodisi na pokrov bodisi na pločevinko;

(c) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko tudi na neodstranljivi ploščici iz odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve in vsebuje vse podatke, navedene v točki (a).

5. Kadar mesni izdelek vsebuje druga živila živalskega izvora, na primer ribiške proizvode, mlečne izdelke ali jajčne izdelke, se mora pritrditi samo ena oznaka o zdravstveni ustreznosti."

12. v Prilogi B, Poglavje VII, se točka 1 nadomesti z:

"1. Mesne izdelke je treba skladiščiti v prostorih, predvidenih v Prilogi B, Poglavje I, točka 1(a).

Vendar pa se lahko mesni izdelki skladiščijo tudi zunaj prostorov iz te točke pod naslednjimi pogoji:

(a) mesni izdelki, ki se ne morejo hraniti pri sobni temperaturi, se lahko skladiščijo v hladilnici, kakor je omenjena v členu 3(A)(8) Direktive, ali hladilnici, odobreni v skladu z drugimi zadevnimi direktivami;

(b) mesni izdelki, ki jih je mogoče hraniti pri sobni temperaturi, se lahko skladiščijo v skladiščih s trdno konstrukcijo, ki jih je enostavno čistiti in razkuževati in ki jih odobri pristojni organ."

13. V Prilogi B, Poglavje VII, se doda naslednje:

"5. Komercialni dokument iz člena 3 A(9)(b)(i) Direktive mora spremljati mesne izdelke v prvi fazi trženja.

Pri prevozu in naslednjih fazah trženja mora izdelke spremljati komercialni dokument, opremljen s številko odobritve obrata odpošiljatelja, iz katere je mogoče identificirati pristojni organ, odgovoren za kontrolo;"

14. v Prilogi B, Poglavje VIII, se točka B nadomesti:

"B. Nosilec dejavnosti ali poslovodni delavec v obratu, ki proizvaja mesne izdelke v hermetično zaprtih embalažah, mora tudi z vzorčenjem preveriti, ali:

(1) so mesni izdelki, namenjeni za skladiščenje pri sobni temperaturi, obdelani s toplotno obdelavo, ki je zmožna uničiti ali inaktivirati patogene klice in spore patogenih mikroorganizmov. Voditi se mora evidenca proizvodnih parametrov, kot so trajanje segrevanja, temperatura, polnjenje, velikost embalaž itn.

Priprava za toplotno obdelavo mora biti opremljena s kontrolnimi napravami, ki omogočajo preverjanje, ali so bile embalaže učinkovito toplotno obdelane;

(2) material, uporabljen za embalaže, izpolnjuje zahteve Skupnosti za materiale, namenjene za stik z živili;

(3) se pregledi dnevne proizvodnje opravljajo v vnaprej določenih presledkih, da se zagotovi učinkovito zapiranje. V ta namen mora biti na voljo ustrezna oprema za pregledovanje navpičnih prerezov in šivov zaprtih vsebnikov,

(4) proizvajalec izvaja dodatne preglede z vzorčenjem, da bi zagotovil:

(a) da so bili sterilizirani izdelki učinkovito obdelani, in sicer z:

- inkubacijskimi preskusi: Inkubacija se mora opravljati sedem dni pri vsaj 37 °C ali deset dni pri vsaj 35 °C ali v drugačni kombinaciji čas/temperatura, ki jo pristojni organ prizna kot enakovredno;

- mikrobiološkimi pregledi vsebine in vsebnikov v laboratoriju obrata ali v drugem pooblaščenem laboratoriju;

(b) da pasterizirani izdelki v hermetično zaprtih vsebnikih ustrezajo kriterijem, ki jih priznava pristojni organ.

(5) Opravljajo se potrebni pregledi za zagotavljanje, da voda za hlajenje po uporabi vsebuje ostanke klora. Države članice lahko odobrijo odstopanje od te zahteve, če voda izpolnjuje zahteve iz Direktive 80/778/EGS."

15. v Prilogi B, Poglavje IX, se točka 2(a) nadomesti z:

"2. (a) mesni izdelek, ki je vsebovan v pripravljeni jedi, je treba takoj po pripravi:

(i) bodisi zmešati z drugimi sestavinami, takoj ko je mogoče; v tem primeru je treba čas, v katerem je temperatura mesnih izdelkov med 10 in 60 °C, zmanjšati na največ dve uri;

(ii) bodisi ohladiti na 10 °C ali manj, preden se zmeša z drugimi sestavinami.

Če se uporabljajo drugi načini priprave, jih mora odobriti pristojni organ, ki o tem obvesti Komisijo."

16. v Prilogi C, v Poglavju IIA se točka 2(a) nadomesti z:

"(a) hladilnico, razen če se surovine zberejo in raztopijo v časovnih rokih, določenih v B(3)(b) in B(3)(c);";

17. v Prilogi C, v Poglavju IIB se besede "za proizvodnjo surovin" v točki 7 črtajo;

18. v Prilogi C, v Poglavju II B se točka 8 nadomesti z:

"8. Topljene živalske maščobe morajo, odvisno od vrste, izpolnjevati naslednje standarde:

| Govedo | Prašiči | Druge živalske maščobe |

Jedilni loj | Loj za rafiniranje | Jedilna svinjska mast | Mast in druga svinjska maščoba za rafiniranje | Jedilne | Za rafiniranje |

Loj | Drugo | Mast | Druga maščoba |

Proste maščobne kisline (m/m % oleinske kisline) največ Največ peroksida | 0,75 4 mek/kg | 1,25 4 mek/kg | 3,0 6 mek/kg | 0,75 4 mek/kg | 1,25 6 mek/kg | 2,0 6 mek/kg | 1,25 4 mek/kg | 3,0 10 mek/kg |

Vlaga in nečistoče | max 0,5 % |

Vonj, okus, barva | normalne" |

Člen 2

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 1. oktobrom 1996. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 1995

Za Svet

Predsednik

L. Atienza Serna

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[2] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/23/ES (UL L 243, 11.10.1995 str. 7).

[3] UL L 382, 31.12.1988, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

--------------------------------------------------

Top