Help Print this page 

Document 31995D0410

Title and reference
Odločba Sveta z dne 22. junija 1995 o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem v matični ustanovi perutnine za zakol, namenjene na Finsko in Švedsko
OJ L 243, 11.10.1995, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 239 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 15 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 15 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 182 - 185

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/410/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina, finščina, švedščina
Dates
  • Date of document: 22/06/1995
  • Date of effect: 01/01/1001; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/07/1995; uporaba glej člen 5
  • Date of notification: 01/01/1001
  • Date of end of validity: 20/04/2021; se razveljavijo in nadomestijo z 32016R0429
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Internal reference: COM/94/539
Procedure
Relationship between documents
Text

31995D0410Uradni list L 243 , 11/10/1995 str. 0025 - 0028


Odločba Sveta

z dne 22. junija 1995

o določitvi pravil za mikrobiološko preizkušanje z vzorčenjem v matični ustanovi perutnine za zakol, namenjene na Finsko in Švedsko

(95/410/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali v trgovini med državami Skupnosti in pri uvozu perutnine in valilnih jajc [1] iz tretjih držav in zlasti člena 10b (1) Direktive,

ker je Komisija odobrila operativne programe za zatiranje salmonele, ki sta jih predložili Finska in Švedska; ker ti programi vsebujejo posebne ukrepe za perutnino za zakol;

ker izvajanje mikrobioloških preizkusov v ustanovi pomeni eno izmed dodatnih garancij Finski in Švedski in daje garancije, enakovredne onim iz operativnega programa Finske in Švedske, ki ga je z ustrezno Odločbo priznala Komisija;

ker morata Finska in Švedska uporabiti pri uvozu pošiljk perutnine za zakol iz tretjih držav zahteve, najmanj tako stroge kot so določene v tej Odločbi;

ker je treba pripraviti pravilnike za mikrobiološke preizkuse vzorcev tako, da se določi metoda vzorčenja, število odvzetih vzorcev in mikrobiološka metoda za preizkus vzorcev;

ker je glede obsega preizkusov in uporabljenih metod treba upoštevati mnenje Znanstvenega Veterinarskega odbora v njegovem poročilu z dne 10. junija 1994;

ker ni potrebno zahtevati mikrobioloških preizkusov za perutnino za zakol s posestva, za katero velja program, ki je enakovreden programu, ki ga izvajata Finska in Švedska;

ker morajo, v skladu s členom 10b (2) Direktive 90/539/EGS, določila te Odločbe upoštevati operativne programe, ki sta jih sprejeli in izvajali Finska in Švedska,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Po členu 10b Direktive 90/539/EGS veljajo za pošiljke perutnine za zakol, namenjene Finski in Švedski pravila, ki jih določata člena 2 in 3.

Člen 2

Mikrobiološki preizkus na salmonele, določen v členu 10b Direktive 90/539/EGS, se izvede kot določa Priloga A.

Člen 3

1. Perutnina za zakol, namenjena na Finsko in Švedsko, mora imeti certifikat, opisan v Prilogi B.

2. Certifikat, predviden v odstavku 1 lahko:

- ali spremlja certifikat po vzorcu 5 iz Priloge IV Direktive 90/539/EGS,

- ali pa je sestavni del certifikata iz prve vrstice.

Člen 4

Svet bo na predlog Komisije pripravil predlog na osnovi poročila o rezultatih operativnih programov, ki sta jih izvedli Finska in Švedska in izkušenj pri uporabi te odločbe ter preveril to odločbo pred 1. julijem 1998.

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. julija 1995.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. junija 1995

Za Svet

Predsednik

Ph. Vasseur

[1] UL L 303, 31.10.1990, str. 6 Direktive, spremenjene z Odločbo 95/1/ES, EUROATOM, ESPJ (UL L 1, 1.1.1995, str. 1.)

--------------------------------------------------

PRILOGA A

1. Metoda vzorčenja

Vzorce je treba vzeti v jati 14 dni pred zakolom. Odvzeti vzorec je skupni vzorec iztrebkov, sestavljen iz posameznih vzorcev svežih iztrebkov, od katerih vsak tehta najmanj 1 g in so naključno vzeti na različnih mestih v zgradbi, kjer je perutnina oziroma, če ima perutnina dostop do več zgradb na posestvu, iz vsake skupine zgradb, kjer je perutnina.

2. Število vzorcev

Število mest, s katerih se vzamejo posamezni vzorci iztrebkov ali odpadkov za pripravo skupnega vzorca je naslednje:

Število kokoši v zgradbi | Število vzetih vzorcev v zgradbi ali skupini zgradb na posestvu |

1 – 24 | Število enako številu enot, največ 20 |

25 – 29 | 20 |

30 – 39 | 25 |

40 – 49 | 30 |

50 – 59 | 35 |

60 – 89 | 40 |

90 – 199 | 50 |

200 – 499 | 55 |

500 ali več | 60 |

3. Mikrobiološka metoda za preiskavo vzorcev

Mikrobiološki preizkus vzorcev na salmonele je treba izvesti po standardni metodi ISO 6579:1993 Mednarodne organizacije za standardizacijo. Svet lahko na predlog Komisije od primera do primera dovoli uporabo metod, ki dajejo enakovredne garancije.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top