EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0302

Odločba Komisije z dne 13. julija 1995 o spremembi Direktive 94/984/ES o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričevalih za uvažanje svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih državBesedilo velja za EGP

OJ L 185, 4.8.1995, p. 50–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; implicitno zavrnjeno 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/302/oj

31995D0302Uradni list L 185 , 04/08/1995 str. 0050 - 0053


Odločba Komisije

z dne 13. julija 1995

o spremembi Direktive 94/984/ES o določitvi pogojev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskih spričevalih za uvažanje svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

(95/302/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom v Skupnosti in za uvoz svežega perutninskega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/121/ES [2], in zlasti členov 11 in 12 Direktive,

ker so bili z Odločbo Komisije 94/984/ES [3] določeni pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarska spričevala za uvoz svežega perutninskega mesa iz nekaterih tretjih držav;

ker se zdaj lahko skladno s prejetimi informacijami iz Brazilije in rezultati pregleda, ki so ga opravile službe Komisije v navedeni državi, ponovno preveri regionalizacija za Brazilijo;ker je za to spremembo treba predvideti določeno zamudo, da bodo lahko brazilske oblasti upoštevale zaključke navedenega pregleda;

ker se na podlagi nedavno prejetih informacij zdi, da Izrael ne more izpolniti zahtev vzorca spričevala B; vendar pa Izrael lahko izpolni zahteve vzorca A za gosja jetra;

ker sta odločbi Komisije 94/963/ES [4] in 95/98/ES [5] predpisali status za atipično kokošjo kugo za Finsko in Švedsko; ker je torej treba razširiti veljavnost sprotnih opomb, ki se nanašajo na države članice ali dele držav članic koristnic dodatnih jamstev, skladno s členom 3(A)(1), tudi na te države članice;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba Komisije 94/984/ES se spremeni na naslednji način:

1) v Prilogi,

(a) se vrstica:

"BR | Brazilija | državi Rio Grande do Sul in Santa Catarina | A" |

nadomesti z:

"BR-1 | Brazilija | državi Rio Grande do Sul in Santa Catarina Parana, Săo Paolo in Mato Groso do Sul (1) | A"; |

(b) se vrstica:

"IL | Izrael | | B" |

nadomesti z:

"IL | Izrael | | A(2)" |

(c) se vstavijo naslednje sprotne opombe:

(c) "(1) se uporablja od 1. septembra 1995."

"(2) samo gosja jetra.

;"

2) v Delu 2 Priloge II se vzorca A in B nadomestita z vzorcem A in B iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. julija 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[2] UL L 340, 31.12.1993, str. 39.

[3] UL L 378, 31.12.1994, str. 11.

[4] UL L 371, 31.12.1994, str. 29.

[5] UL L 75, 4.4.1995, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top