EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0165

Odločba Komisije z dne 4. maja 1995 o enotnih merilih za odobritev odstopanj nekaterim obratom, ki proizvajajo proizvode na osnovi mleka

OJ L 108, 13.5.1995, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 280 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 231 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 231 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; razveljavil 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/165/oj

31995D0165Uradni list L 108 , 13/05/1995 str. 0084 - 0086


Odločba Komisije

z dne 4. maja 1995

o enotnih merilih za odobritev odstopanj nekaterim obratom, ki proizvajajo proizvode na osnovi mleka

(95/165/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/46/EGS z dne 16. junija 1992 o zdravstvenih predpisih za proizvodnjo in dajanje na trg surovega mleka, toplotno obdelanega mleka in proizvodov na osnovi mleka [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 11(2) Direktive,

ker so države članice v skladu z drugim pododstavkom člena 11(1) Direktive 92/46/EGS Komisiji poslale informacije, ki so jih štele za ustrezne za določitev enotnih meril za odobritev odstopanj nekaterim obratom, ki proizvajajo proizvode na osnovi mleka;

ker je zaradi raznovrstnosti proizvodov na osnovi mleka in proizvodnih procesov treba za osnovo vzeti celotno količino mleka, ki ga obrat v enem letu porabi za proizvodnjo enega ali več proizvodov na osnovi mleka; ker sprejeta merila odsevajo omejeno naravo proizvodnje obrata;

ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Enotna merila iz člena 11(2) Direktive 92/46/EGS za odobritev odstopanj od člena 7(A)(2) in člena 14(2) Direktive 92/46/EGS nekaterim obratom, ki proizvajajo mlečne proizvode, so določena v Prilogi A v tej odločbi. Ta odstopanja se odobrijo samo, če ne vplivajo na higienske pogoje proizvodnje.

Člen 2

Enotna merila iz člena 11(2) Direktive 92/46/EGS za odobritev odstopanj od poglavij I in V Priloge B k Direktivi 92/46/EGS nekaterim obratom, ki proizvajajo mlečne proizvode, so določena v Prilogi B v tej odločbi. Ta odstopanja se odobrijo samo, če ne vplivajo na higienske pogoje proizvodnje.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1996.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 1995.

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 14.9.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Enotna merila iz člena 11(2) Direktive 92/46/EGS za odobritev odstopanj od členov 7(A)(2) in 14(2) Direktive 92/46/EGS nekaterim obratom, ki proizvajajo proizvode na osnovi mleka

1. Obrati morajo imeti dokumente, ki se lahko uporabijo za določitev količine mleka, ki so ga predelala v prejšnjem letu. Sposobna morajo biti predložiti te dokumente pristojnemu organu v pregled.

2. Obrati so morali v prejšnjem letu predelati količino mleka, ki je manjša od 500000 litrov, ali pa se morajo pristojnemu organu pisno zavezati, da letno predelana količina ne bo presegala te količine.

3. Obrati morajo pristojnemu organu predložiti pisni zahtevek za odstopanje od člena 11 Direktive 92/46/EGS. Brez vpliva na specifične informacije, ki jih morda želi prejeti pristojni organ, morajo zahtevki navajati:

- ime in naslov obrata,

- količino mleka, predelanega v letu pred letom predložitve zahtevka, ali zavezo, da količina, ki bo predelana, ne bo presegala 500000 litrov letno,

- naravo dokumentov, ki se lahko uporabijo za določitev količine mleka, ki ga predela obrat,

- vrsto in količino mlečnih proizvodov, ki jih je proizvedel obrat v letu pred letom predložitve zahtevka,

- vrsto odstopanj, ki jih zahteva obrat.

Poleg tega morajo zahtevki vsebovati zavezo, da bo obrat pristojni organ takoj pisno obvestil, če ne bo več izpolnjeval merila iz točke 2 te priloge.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Enotna merila iz člena 11(2) Direktive 92/46/EGS za odobritev odstopanj od poglavij I in V Priloge B k Direktivi 92/46/EGS nekaterim obratom, ki proizvajajo proizvode na osnovi mleka

1. Obrati morajo imeti dokumente, ki se lahko uporabijo za določitev količine mleka, ki so ga predelala v prejšnjem letu. Sposobna morajo biti predložiti te dokumente pristojnemu organu v pregled.

2. Obrati so morali v prejšnjem letu predelati količino mleka, ki je manjša od 2 milijonov litrov, ali pa se morajo pristojnemu organu pisno zavezati, da letno predelana količina ne bo presegala te količine.

3. Obrati morajo pristojnemu organu predložiti pisni zahtevek za izjemo iz člena 11 Direktive Sveta 92/46/EGS. Brez vpliva na specifične informacije, ki jih morda želi prejeti pristojni organ, morajo zahtevki navajati:

- ime in naslov obrata,

- količino mleka, ki ga je predelalo v letu pred letom predložitve zahtevka, ali zavezo, da količina, ki bo predelana, ne bo presegala 2 milijona litrov letno,

- naravo dokumentov, ki se lahko uporabijo za določitev količine mleka, ki ga predela obrat,

- vrsto in količino mlečnih proizvodov, ki jih je proizvedel obrat v letu pred letom predložitve zahtevka,

- vrsto odstopanj, ki jih zahteva obrat.

Poleg tega morajo zahtevki vsebovati zavezo, da bo obrat pristojni organ takoj pisno obvestil, če ne bo več izpolnjeval merila iz točke 2 te priloge.

--------------------------------------------------

Top