EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0161

Odločba Komisije z dne 21. aprila 1995 o dodatnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke nesnic na Finsko in Švedsko

OJ L 105, 9.5.1995, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 269 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 222 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 222 - 224

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2004; razveljavil 32004D0235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/161/oj

31995D0161Uradni list L 105 , 09/05/1995 str. 0044 - 0046


Odločba Komisije

z dne 21. aprila 1995

o dodatnih jamstvih v zvezi s salmonelo za pošiljke nesnic na Finsko in Švedsko

(95/161/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav [1], kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu Avstrije, Finske in Švedske, in zlasti člena 9(b)(2) Direktive,

ker je Komisija odobrila operativne programe v zvezi z nadzorom salmonele, ki sta jih predložili Finska in Švedska; ker ti programi zajemajo specifične ukrepe za nesnice oz. proizvodno perutnino, gojeno za prirejo jajc za prehrano;

ker je 10. junija 1994 Veterinarski odbor določil seznam invazivnih serotipov salmonele za perutnino;

ker je treba določiti jamstva, enakovredna tistim, ki jih Finska in Švedska izvajata v okviru svojih operativnih programov;

ker bi morala ta dodana jamstva temeljiti zlasti na mikrobiološki preiskavi perutnine, ki naj bi bila poslana na Finsko in Švedsko;

ker je treba vzpostaviti pravila za to mikrobiološko preiskavo vzorcev z določitvijo načina vzorčenja, števila vzorcev, ki jih je treba odvzeti, in mikrobiološke metode preiskave vzorcev;

ker se ta jamstva ne bi smela uporabljati za jate, za katere velja program, priznan kot enakovreden tistemu, ki ga izvajata Finska in Švedska;

ker bi morali Finska in Švedska za pošiljke s poreklom iz tretjih držav uporabljati uvozne zahteve, ki so vsaj tako stroge kot zahteve iz te odločbe;

ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pri nesnicah, tj. proizvodni perutnini, rejeni za prirejo jajc za prehrano, ki naj bi bile poslane na Finsko in Švedsko, se opravi mikrobiološki preskus z vzorčenjem v izvorni jati.

Člen 2

Mikrobiološki preskus iz člena 1 se opravi, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 3

1. Nesnicam, ki naj bi bile poslane na Finsko in Švedsko, se priloži spričevalo, v skladu z Prilogo II.

2. Spričevalu iz odstavka 1 se lahko:

- priloži spričevalo po vzorcu 3 iz Priloge IV k Direktivi 90/539/EGS

- ali se vključi v spričevalo iz prve alinee.

Člen 4

Dodatna jamstva iz te odločbe se ne uporabljajo za jate, za katere velja program, priznan kot enakovreden tistemu, ki ga izvajata Finska in Švedska, v skladu s postopkom iz člena 32 Direktive 90/539/EGS.

Člen 5

Ta odločba se pregleda najkasneje do 31. decembra 1996. Pregled temelji na poročilu, ki ga pripravita Finska in Švedska glede na pridobljene izkušnje in predložita najkasneje do 30. septembra 1996.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. aprila 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 303, 31.10.1990, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. Splošna pravila

Izvorna jata mora biti izolirana 15 dni.

Mikrobiološki preskus je treba opraviti v 10 dneh pred odpremo pošiljke.

Mikrobiološki preskus mora zajemati naslednje invazivne serotipe:

- Salmonella gallinarum,

- Salmonella pullorum,

- Salmonella enteritidis,

- Salmonella berta,

- Salmonella typhimurium,

- Salmonella thompson,

- Salmonella infantis.

2. Način vzorčenja

Sestavljene vzorce iztrebkov, pri čemer je vsak vzorec sestavljen iz ločenih vzorcev svežih iztrebkov, ki vsak tehta vsaj en gram, je treba jemati naključno na določenem številu mest v objektu, v katerem je nameščena perutnina, ali, če imajo kokoši prost dostop v več kot en objekt na kmetijskem gospodarstvu, je vzorce treba jemati v vsaki skupini objektov na kmetijskem gospodarstvu, v katerih so nameščene kokoši.

3. Število vzorcev, ki jih je treba vzeti

Število vzorcev mora omogočiti zaznavo 5 % prisotnosti salmonele s 95 % zanesljivostjo.

4. Mikrobiološki preskus za preiskavo vzorcev

Izolacijo salmonele je treba opraviti s pomočjo standardizirane metode ISO 6579:1993 Mednarodne organizacije za standardizacijo.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top