EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0117

Odločba Komisije z dne 30. marca 1995 o določitvi meril za preiskave perutnine za zakol s poreklom z nadzorovanega območja za atipično kokošjo kugo pri uporabi člena 5(3) Direktive Sveta 91/494/EGSBesedilo velja za EGP.

OJ L 80, 8.4.1995, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 208 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 208 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 114 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/117/oj

31995D0117Uradni list L 080 , 08/04/1995 str. 0050 - 0051


Odločba Komisije

z dne 30. marca 1995

o določitvi meril za preiskave perutnine za zakol s poreklom z nadzorovanega območja za atipično kokošjo kugo pri uporabi člena 5(3) Direktive Sveta 91/494/EGS

(Besedilo velja za EGP)

(95/117/ES)

KOMISIJA EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, ki urejajo trgovino s svežim perutninskim mesom v Skupnosti in uvoz tega iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/121/ES [2], in zlasti člena 5(3) Direktive,

ker je pri uporabi določb člena 5(3) Direktive 91/494/EGS treba določiti zlasti metodologijo za izvajanje viroloških testov za ugotavljanje atipične kokošje kuge; ker je v zvezi s tem primerno določiti podrobnosti postopka vzorčenja, postopka za izvajanje testov in ocenjevanje rezultatov preiskav;

ker je bilo opravljeno posvetovanje z Znanstvenim veterinarskim odborom in je ta predložil svoje poročilo 12. decembra 1994;

ker so ukrepi iz te odločbe v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Pri uporabi člena 5(3) Direktive 91/494/EGS mora biti virološko vzorčenje in preiskave za ugotavljanje atipične kokošje kuge v skladu z zahtevami Priloge.

Člen 2

Ta odločba se uporablja z veljavnostjo od 1. aprila 1995.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. marca 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[2] UL L 340, 31.12.1993, str. 39.

--------------------------------------------------

PRILOGA

1. Vzorčenje

Najmanj 60 vzorcev, od tega 30 kloakalnih in 30 trahealnih brisov, se vzame od vsake jate. Vzorči se vsaj 60 živali. Vzorci se vzamejo pet dni pred zakolom in se ohlajeni, vendar ne zamrznjeni, prenesejo v nacionalni laboratorij za atipično kokošjo kugo zaradi preiskav.

2. Obdelava vzorcev

Združevanje več kot 5 vzorcev vsake vrste ni dopustno. Brise je treba prenesti v zadostno količino antibiotskega medija, v katerem morajo biti popolnoma potopljeni, in jih nato po stresanju pustiti približno dve uri pri sobni temperaturi (ali daljši čas pri 4 °C) ter jih nato razbistriti s centrifugiranjem (npr. 800 do 1000 × g 10 minut).

3. Antibiotski medij

Tipičen primer za klokalne brise je: 10000 IU/ml penicilina, 10 g/ml streptomicina, 0,25 mg/ml gentamicina in 5000 IU/ml mikostatina v fosfatnem pufru s soljo (PBS) s pH 2,7 do 7,4. Lahko se doda 50 μg/ml oksitetraciklina. Koncentracija antibiotika je za trahealne brise lahko petkrat manjša. Pri pripravi medija je nujno preveriti vrednost pH po dodajanju antibiotikov, in jo ponovno naravnati.

4. Osamitev virusa v oplojenih kokošjih jajcih

Prečiščeni supernantant je treba inokulirati v količinah po 0,2 ml v alantoisno votlino vsakega od najmanj štirih oplojenih kokošjih jajc, inkubiranih od 8 do 11 dni. V idealnih okoliščinah bi morala ta jajca izhajati iz jate, proste specifičnih patogenov (SPF jata), kadar pa to ni izvedljivo, se lahko uporabijo jajca iz jate, ki je dokazano prosta protiteles proti virusu atipične kokošje kuge. Inokulirana jajca se inkubirajo pri 37 °C in se vsak dan presvetljujejo. Jajca z mrtvimi ali umirajočimi zarodki je treba sproti, vsa ostala jajca pa štiri dni po inokulaciji, ohladiti na 4 °C in pregledati alantoisno-amnionske tekočine na hemaglutinacijsko aktivnost.

5. Ocenjevanje

Preiskava velja za negativno, če hemaglutinacijska aktivnost ni bila ugotovljena in ni bil izoliran noben virus. Izolacija virusa atipične kokošje kuge pomeni, da se jata obravnava kot sumljiva in da zanjo veljajo zahteve člena 4 Direktive Sveta 92/66/EGS [1]. Če se izkaže, da gre za cepni sev virusa je treba vzorčenje in testiranje ponoviti.

[1] UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

Top