Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0385

Odločba Komisije z dne 8. junija 1994 o dajanju na trg proizvoda, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, semena na herbicid odporne sorte tobaka ITB 1000 OX, v skladu s členom 13 Direktive Sveta 90/220/EGS

OJ L 176, 9.7.1994, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 236 - 237
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/385/oj

31994D0385Uradni list L 176 , 09/07/1994 str. 0023 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 59 str. 0011
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 59 str. 0011


Odločba Komisije

z dne 8. junija 1994

o dajanju na trg proizvoda, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, semena na herbicid odporne sorte tobaka ITB 1000 OX, v skladu s členom 13 Direktive Sveta 90/220/EGS

(94/385/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/220/EGS z dne 23. aprila 1990 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov (GSO) v okolje [1] in zlasti člena 13 Direktive,

ker v skladu z delom C Direktive Sveta 90/220/EGS obstaja postopek Skupnosti, ki omogoča pristojnemu organu države članice, da dovoli dajanje proizvodov, ki vsebujejo GSO, na trg;

ker je bila za dajanje takšnega proizvoda (sorte tobaka, odporne na herbicid) na trg vložena prijava pri pristojnem organu države članice;

ker je zato pristojni organ Komisiji poslal spis o tem s pozitivnim mnenjem;

ker je Komisija poslala spis pristojnim organom vseh držav članic; ker so pristojni organi nekaterih držav članic ugovarjali navedenemu spisu;

ker se zato v skladu s členom 13(3) zahteva od Komisije, da odloči v skladu s postopkom, določenim v členu 21 Direktive 90/220/EGS;

ker se po Direktivi 90/220/EGS presojajo samo tveganja, povezana s sproščanjem gensko spremenjenih vrst tobaka;

ker poleg tega dovoljenje za kemične herbicide, ki se uporabljajo za rastline, in ocena vpliva njihove uporabe na okolje sodita v področje veljavnosti Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [2] in ne v področje veljavnosti Direktive Sveta 90/220/EGS;

ker je Komisija po pregledu spisa in ob upoštevanju vseh informacij, ki so jih predložili organi držav članic, vključno z natančnimi rezultati pregledov, ugotovila, da dajanje na trg in gojenje na herbicid bromoxynil odporne sorte tobaka ne pomenita pomembnega potencialnega tveganja za zdravje ljudi in okolje v smislu Direktive 90/220/EGS;

ker zato Komisija lahko ugodno odloči glede dajanja navedenega proizvoda na trg na podlagi Direktive 90/220/EGS;

ker je ta odločba v skladu z mnenjem Odbora predstavnikov držav članic, ustanovljenega po členu 21 Direktive 90/220/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

S tem se odloči, da francoski organi dovolijo dajanje na trg naslednjega proizvoda, ki ga je prijavila Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (Seita) (številka prijave: C/F/93/08–02):

Semena gensko spremenjenega Nicotiana tabacum (domače ime: tobak), sorta tobaka ITB 1000 OX, moški neplodni hibrid, ki je odporen na herbicid bromoxynil in vsebuje nitrilazni gen Klebsiella ozaenae, promotor RuBisCO SSU Helianthus annuus in zaključno zaporedje gena sintaze nopalina Agrobacterium tumefaciens pTiA6.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. junija 1994

Za Komisijo

Yannis Paleokrassas

Član Komisije

[1] UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

[2] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

Top