EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0086

Odločba Komisije z dne 16. februarja 1994 o izdelavi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz divjačine

OJ L 44, 17.2.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 27 - 28
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 200 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 200 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; razveljavil 32006D0696 . Latest consolidated version: 09/02/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/86/oj

31994D0086Uradni list L 044 , 17/02/1994 str. 0033 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0054
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 56 str. 0054


Odločba Komisije

z dne 16. februarja 1994

o izdelavi začasnega seznama tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz divjačine

(94/86/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/45/EGS z dne 16. junija 1992 o javnozdravstvenih problemih in problemih zdravstvenega varstva živali v zvezi z uplenitvijo divjadi in dajanjem na trg mesa divjadi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/116/EGS [2], ter zlasti člena 16(2) in (3) Direktive,

ker mora uvožena divjačina prihajati iz tretjih držav ali delov tretjih držav, ki lahko državam članicam zagotavljajo jamstva, enakovredna pogojem, določenim za dajanje divjačine na trg Skupnosti;

ker je zaradi pospeševanja novega sistema nadzora treba izdelati začasni seznam zadevnih tretjih držav ali delov tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz mesa pernate divjadi ali mesa druge divjadi;

ker je upravičeno ločevati uvoz svežega mesa kopitarjev, ki je odobren iz tretjih držav, navedenih v seznamu iz dela I Priloge k Odločbi Sveta 79/542/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 93/507/EGS [4];

ker je ob upoštevanju prilagajanja novemu sistemu, ki bo sledil sprejetju teh seznamov, upravičeno predvideti obdobje za njihovo uporabo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice odobrijo uvoz mesa pernate divjadi iz tretjih držav, ki so navedene v seznamu v delu I Priloge.

Države članice odobrijo uvoz divjačine, razen mesa pernate divjadi, iz tretjih držav, ki so navedene v seznamu v delu II Priloge.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. julija 1994.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. februarja 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 268, 14.9.1992, str. 35.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 1.

[3] UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

[4] UL L 237, 22.9.1993, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Naslednja seznama sta načelna seznama in uvoz izpolnjuje ustrezne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnim zdravjem.

DEL I

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz mesa pernate divjadi

- Seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz svežega perutninskega mesa iz Odločbe Komisije 94/85/ES [1], iz katerega pa so izključene tiste tretje države, ki jim je izvoz svežega perutninskega mesa v Skupnost odobren na podlagi izvrševanja odstopanj iz odstavkov 3 in 4 člena 4 Odločbe Komisije 93/342/EGS [2].

- Grenlandija

DEL II

Seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz divjačine razen mesa pernate divjadi

A. Za meso, pridobljeno od divjih parkljarjev in kopitarjev:

tretje države, naštete v ustreznih stolpcih za sveže meso divjih parkljarjev in divjih kopitarjev v prvem delu Priloge k Odločbi Sveta 79/542/EGS, vključno z omejitvami v stolpcu za posebne pripombe za sveže meso.

B. Za meso, pridobljeno od divjadi razen tiste iz dela I in dela II (A) zgoraj:

tretje države, naštete v prvem delu Priloge k Odločbi Sveta 79/542/EGS.

[1] UL L 44, 17.2.1994, str. 31.

[2] UL L 137, 8.6.1993, str. 24.

--------------------------------------------------

Top