Help Print this page 

Document 31993R3606

Title and reference
Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, ES) št. 3606/93 z dne 22. novembra 1993 o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti
  • In force
OJ L 332, 31.12.1993, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 81 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 81 - 81
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 266 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3606/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 22/11/1993
  • Date of effect: 01/01/1994; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Internal reference: COM/93/436-03
Procedure
Relationship between documents
Text

31993R3606Uradni list L 332 , 31/12/1993 str. 0010 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0081
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0081


Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, ES) št. 3606/93

z dne 22. novembra 1993

o spremembi Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostih in zlasti členov 13 in 23 Protokola,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je primerno, da se pod pogoji in v skladu s postopkom iz Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 [3] obdavčevanje v korist Skupnosti razširi na plače in prejemke predsednika ter članov sveta Evropskega monetarnega inštituta ter osebja tega inštituta,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"Člen 12a

Ta uredba se uporablja za predsednika Evropskega monetarnega inštituta, za vse druge člane sveta inštituta, za zaposlene na inštitutu in za prejemnike pokojnin, ki jih plačuje inštitut, vključene v kategorije, ki jih določi Svet na podlagi prvega odstavka člena 16 Protokola o privilegijih in imunitetah glede plač in prejemkov ter invalidskih, starostnih in družinskih pokojnin, ki jih plačuje inštitut."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 1993

Za Svet

Predsednik

Ph. Maystadt

[1] UL C 324, 1.12.1993, str. 13.

[2] UL C 329, 6.12.1993.

[3] UL L 56, 4.3.1968, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 3761/92 (UL L 383, 29.12.1992, str. 1).

--------------------------------------------------

Top