Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3204

Uredba Sveta (ES) št. 3204/93 z dne 16. novembra 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino

OJ L 289, 24.11.1993, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 186 - 186
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 186 - 186
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 196 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 87 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 87 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; implicitno zavrnjeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3204/oj

31993R3204Uradni list L 289 , 24/11/1993 str. 0003 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0186
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0186


Uredba Sveta (ES) št. 3204/93

z dne 16. novembra 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso [1], zlasti člena 2(2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba (EGS) št. 1906/90 [2] določa določene tržne standarde za perutnino;

ker se v skladu s členom 1(3) Uredbe (EGS) št. 1906/90 ta uredba ne uporablja za vrste prodaje, navedene v členu 3(5) Direktive Sveta 71/118/EGS z dne 15. februarja 1971 o zdravstvenih težavah, ki vplivajo na trgovino s svežim perutninskim mesom [3]; ker naj bi bilo to odstopanje spremenjeno, da bi se upoštevala Direktiva Sveta 92/116/EGS z dne 17. decembra 1992, ki spreminja in posodablja Direktivo 71/118/EGS [4],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1906/90 se spremeni:

1. V členu 1(3) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

- "— za vrsto prodaje, navedeno v poglavju II členu 3(II) Direktive 71/118/EGS, ali

- — za perutnino, obdelano po "newyorško"; (New York Dressed), kot je navedeno v poglavju VIII točki 49 v Prilogi I k Direktivi 71/118/EGS.";

2. V členu 5(3)(d) in (4) se "člen 3(7) Direktive 71/118/EGS" nadomesti "s členom 1 drugim pododstavkom Direktive 71/118/EGS".

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. novembra 1993

Za Svet

Predsednik

A. Bourgeois

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1574/93 (UL L 152, 24.6.1993, str. 1).

[2] UL L 173, 6.7.1990, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 317/93 (UL L 37, 18.2.1993, str.8).

[3] UL L 55, 8.3.1971, str. 23.

[4] UL L 62, 15.3.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

Top