EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3199

Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

UL L 288, 23.11.1993, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3199/oj

31993R3199Uradni list L 288 , 23/11/1993 str. 0012 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0145
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0145


Uredba Komisije (ES) št. 3199/93

z dne 22. novembra 1993

o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarine za alkohol in alkoholne pijače [1] in zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov [2], kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/108/EGS [3] in zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju mnenja Odbora za trošarine,

ker morajo države članice v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS alkohol, ki je popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami katere koli države članice, oprostiti plačila trošarine, pod pogojem, da je bilo dano uradno obvestilo o takih zahtevah in da so bile sprejete v skladu s pogoji, predpisanimi v odstavkih 3 in 4 navedenega člena;

ker so bile prejete pripombe o uradno objavljenih zahtevah;

ker je zato v skladu z zahtevami iz odstavka 4 navedenega člena treba sprejeti odločitev v skladu s postopkom, določenem v členu 24 Direktive 92/12/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Denaturanti, ki se uporabljajo v vsaki državi članici za namene popolne denaturacije alkohola v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS, so tisti, ki so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 1993

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 316, 31.10.1992, str. 21.

[2] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[3] UL L 390, 31.12.1992, str. 124.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Belgija

Pet litrov metilnega alkohola na 100 litrov etilnega alkohola ne glede na alkoholno stopnjo in dovolj barvila, da se zagotovi dobro razpoznavna modra ali vijolična barva.

Kot "metilni alkohol" šteje:

- dejanski metilni alkohol, to je surovi metilni alkohol, pridobljen s suho destilacijo lesa in ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona,

- mešanica metilnega alkohola in metanola, ki vsebuje najmanj 60 % teže dejanskega metilnega alkohola in 10 % teže acetona,

- mešanica metanola, acetona in pirogenetskih nečistoč z močno empirevmatsko barvo, ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona.

Danska

Na hektoliter čistega alkohola:

- 2 litra metiletilketona, in

- 3 litre metilizobutilketona.

Nemčija

Na hektoliter čistega alkohola:

1) 0,75 litra metiletilketona, ki je sestavljen iz

- 95 do 96 % teže metiletilketona,

- 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

- 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon)

skupaj z 0,25 litra piridinske baze

2) En liter metiletilketona, ki je sestavljen iz

- 95 do 96 % teže metiletilketona,

- 2,5 do 3 % teže metilizopropilketona,

- 1,5 do 2 % teže etilizoamilketona (5-metil-3-heptanon),

skupaj z enim gramom denatonium benzoata.

Grčija

Pet litrov metilnega alkohola na hektoliter nečistega etilnega alkohola, in

- 0,5 % svetilnega olja,

- 4 ppm metilen modre,

- 1 % terpentinovega olja.

Španija

Na hektoliter čistega alkohola:

- 1 gram denatonium benzoata,

- 2 litra metiletillketona (butanon), in

- 0,2 grama metilensko modre (CI basic blue 52015).

Francija

Enemu hektolitru etilnega alkohola z vsebnostjo 90 vol % se doda:

- 3,5 litre metilnega alkohola, in

- 1 liter izopropil alkohola.

"Régie type" — metilni alkohol

Opredelitev:

V skladu z ministrsko odločbo z dne 7. maja 1955, ki je bila sprejeta po posvetovanju z laboratorijsko službo Ministrstva za gospodarske zadeve in finance, mora metilni alkohol "régie type" izpolnjevati naslednje zahteve:

- registrirati mora 90 vol % pri temperaturi 20 °C, s toleranco 0,5,

- vsebovati mora najmanj 6 % pirogenskih nečistoč (izdelki, ki se saponifirajo s sodo in so izraženi kot metilni acetat, se ne upoštevajo),

- vsebovati mora ketone in vodo, da ima metilni alkohol 100,

- pridobivati ga je treba izključno z oglenitvijo lesa, ki se izvaja pod nadzorom pristojnih davčnih organov.

Pirogenske nečistoče so resnični denaturant. Mešanici dajo neprijeten okus, zaradi česar alkohol ni primeren za oralno uživanje.

Zaradi kemičnih lastnosti je v laboratoriju z acetonom lažje izolirati denaturant v alkoholu.

Navsezadnje metilni alkohol nakazuje denaturacijo. Njegovo vrelišče je zelo podobno vrelišču etilnega alkohola. Zato se lahko loči samo z uporabo posebnih tehnik in aparatov.

Načeloma njegova prisotnost nad določenim odstotkom, ki je različna glede na različne vrste etilnega alkohola, nakazuje, ali je bil analizirani alkohol prej denaturiran s splošnim procesom.

Irska

Mineralizirane denaturirane žgane alkoholne pijače:

- 9,5 % lesne nafte,

- 0,5 % surovega piridina,

- 0,025 unče metilne vijolične barve (na 100 galon čistega etilalkohola),

- 0,375 % nafte.

NB:

Lesna nafta in surovi piridin se lahko nadomestita z 10 % metilnim alkoholom.

Italija

Na hektoliter čistega alkohola:

- 125 gramov tiofena,

- 0,8 grama denatonium benzoata,

- 0,4 gramov "CI acid red 51" (rdeče barvilo),

- 2 litra metiletilketona.

Luksemburg

Pet litrov metilnega alkohola na hektoliter etilnega alkohola ne glede na alkoholno stopnjo in dovolj barvila, da se zagotovi dobro razpoznavna modra ali vijolična barva.

Kot "metilni alkohol" šteje:

- dejanski metilni alkohol, to je surovi metilni alkohol, pridobljen s suho destilacijo lesa in ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona,

- mešanica metilnega alkohola in metanola, ki vsebuje najmanj 60 % teže dejanskega metilnega alkohola in 10 % teže acetona,

- mešanica metanola, acetona in pirogenetskih nečistoč z močnim empirevmatskim vonjem, ki vsebuje najmanj 10 % teže acetona.

Nizozemska

Na hektoliter etilnega alkohola:

Pet litrov mešanice, ki je sestavljena iz:

- 60 % vsebnosti metanola,

- 11 % vsebnosti fuzelnega olja (koncentrat stranskih proizvodov alkoholne destilacije),

- 20 % vsebnosti acetona,

- 8 % vsebnosti vode

- 0,5 % vsebnosti butanola,

- 0,5 % vsebnosti formalina (vodna raztopina s 37 % teže formaldehida),

skupaj z barvilom, ki glede količine in sestavin izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše kemik davčne službe.

Združeno kraljestvo

Osnova:

- 90 % vsebnosti etilnega akohola,

9,5 % vsebnosti "lesne nafte" [1] 1, in

0,5 vsebnosti surovega piridina.

Ki se mu na vsakih 1000 doda:

- 3,75 litrov nafte in

- 1,5 ppm metilno vijolične.

[1] Lesna nafta je izdelek, ki je lahko sintetičen, vendar mora imeti lastnosti, da povzroči, da je mešanica 5 % lesne nafte in 95 % alkoholne pijače neprimerna za uporabo kot pijača. To se doseže s proizvodnjo relativno zapletenega, vendar stabilnega "koktajla" sestavin, ki jih ni lahko odstraniti iz alkoholnih pijač.Sestava "lesne nafte"Ni predpisanega seznama sestavin, vendar v odobreni sintetični lesni nafti najdemo nekatere ali vse od spodaj naštetih:

- piridin,

- piridinske baze,

- alilalkohol,

- krotenaldehide,

- picolen,

- denatonium benzoat,

- metilni alkohol.

--------------------------------------------------

Top