Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Uredba Komisije (EGS) št. 2027/93 z dne 26. julija 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2999/92 o določitvi podrobnih pravil za uporabo posebnih ukrepov za dobavo predelanega sadja in zelenjave na Madeiro, zlasti za določitev predvidene bilance dobav za obdobje od 1. julija 1993 do 30. junija 1994

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; implicitno zavrnjeno 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027Uradni list L 184 , 27/07/1993 str. 0021 - 0022


Uredba Komisije (EGS) št. 2027/93

z dne 26. julija 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2999/92 o določitvi podrobnih pravil za uporabo posebnih ukrepov za dobavo predelanega sadja in zelenjave na Madeiro, zlasti za določitev predvidene bilance dobav za obdobje od 1. julija 1993 do 30. junija 1994

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1600/92 z dne 15. junija 1992 o posebnih ukrepih za Azore in Madeiro glede nekaterih kmetijskih proizvodov [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3714/92 [2], in zlasti člena 10 Uredbe,

ker se količine proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za poseben režim dobav, določijo z občasnimi predvidenimi bilancami, ki se lahko revidirajo v skladu z bistvenimi zahtevami trga, ob upoštevanju lokalne proizvodnje in tradicionalnih trgovinskih tokov; ker se, da se zagotovi spoštovanje teh zahtev glede količine, cene in kakovosti ter zaradi zagotavljanja ohranitve deleža proizvodov, ki se dobavijo iz Skupnosti, dodeljena pomoč za proizvode s poreklom iz drugih delov Skupnosti določi pod pogoji, ki so za končnega kupca enaki prednosti oprostitve uvoznih dajatev za uvožene proizvode s poreklom iz tretjih držav;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2999/92 [3] določa podrobna pravila za uporabo posebnih ukrepov za dobavo predelanega sadja in zelenjave na Madeiro ter za predvideno bilanco, ki določa količine, ki izpolnjujejo pogoje za poseben režim dobav za obdobje od 1. julija 1992 do 30. junija 1993;

ker je ocena zahtev trga na Madeiri za obdobje od 1. julija 1993 do 30. junija 1994 privedla do vzpostavitve predvidene bilance dobav za Kanarske otoke za zadevne proizvode na področju predelanega sadja in zelenjave, vključno z enakimi količinami, kakršne so bile določene za predhodno obdobje;

ker je pregled delovanja sistema dovoljenj in potrdil v obdobju od julija 1992 do junija 1993 privedel do zaključka, da je treba čas veljavnosti dovoljenj in potrdil podaljšati za dva meseca v primerjavi z dejansko situacijo;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2999/92 se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

Za namene uporabe člena 3(2) Uredbe (EGS) št. 1600/92 je znesek pomoči 10 ECU na 100 kg proizvodov in količin iz predvidene bilance dobav tak, kakršen je določen v Prilogi II. Ta znesek se določi tako, da se ohrani delež proizvodov, ki se dobavijo iz Skupnosti, ob upoštevanju tradicionalnih trgovinskih tokov.";

2. člen 6 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 6

Veljavnost potrdil in dovoljenj poteče zadnji dan tretjega meseca po dnevu njihove izdaje.";

3. Priloga se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 1. julija 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 173, 27.6.1992, str. 1.

[2] UL L 378, 23.12.1992, str. 23.

[3] UL L 301, 17.10.1992, str. 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Predvidena bilanca dobav, ki zajema predelano sadje in zelenjavo za Madeiro za obdobje od 1. julija 1993 do 30. junija 1994

(v tonah) |

Oznaka KN | Poimenovanje | Količina |

2008 | Sadje, lupinasto sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom ali brez sladkorja, ali drugih sladil, ali alkohola, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | |

200820 | – ananas | 300 |

200830 | – agrumi | 40 |

200840 | – hruške | 80 |

200860 | – češnje | 60 |

200870 | – breskve | 120 |

| – drugo, vključno z mešanicami, razen tistih, ki so zajete s podštevilko 200819 | |

200892 | – – mešanice | 50 |

200899 | – – drugo razen palmovih jeder in mešanic | 30 |

Skupaj | 680 |

--------------------------------------------------

Top