EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0081

Direktiva Komisije 93/81/EGS z dne 29. septembra 1993 o prilagoditvi Direktive Sveta 70/156/EGS o homologaciji motornih in priklopnih vozil

OJ L 264, 23.10.1993, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; implicitno zavrnjeno 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/81/oj

31993L0081Uradni list L 264 , 23/10/1993 str. 0049 - 0050
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 25 str. 0042
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 25 str. 0042


Direktiva Komisije 93/81/EGS

z dne 29. septembra 1993

o prilagoditvi Direktive Sveta 70/156/EGS o homologaciji motornih in priklopnih vozil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o homologaciji motornih in priklopnih vozil [1], kot je nazadnje spremenjena z Direktivo 92/53/EGS [2], zlasti njenega člena 13 (2),

ker je Direktiva Sveta 88/77/EGS z dne 3. decembra 1987 o ukrepih, ki jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih škodljivih snovi iz motorjev s kompresijskim vžigom, ki se uporabljajo v vozilih [3], kot je spremenjena z Direktivo 91/542/EGS [4], zmanjšala nivoje plinastih škodljivih snovi iz motorjev s kompresijskim vžigom pri novih prodanih in registriranih vozilih, z začetkom uporabe po 1. oktobru 1993;

ker člen 8(2)(b) Direktive 70/156/EGS predvideva možnost, da države članice za omejeno obdobje in za majhne količine odobrijo predpis o izjemi pri vozilih "zaključka serije";

ker so te izjeme na podlagi Priloge XII B Direktive 70/156/EGS omejene na vozila kategorije M1;

ker bo po zadnjih napovedih prodaja težkih gospodarskih vozil v Skupnosti v letu 1993 za 13 % manjša v primerjavi z letom 1992; ker to pomeni 25-odstotno zmanjšanje števila prodaj v obdobju štirih let;

ker so izkušnje pokazale, da se zaradi hudega padca prodaje na trgu Skupnosti za vozila z motorji s kompresijskim vžigom, ki jih obravnava Direktiva 88/77/EGS, lahko pričakuje določeno število vozil, ki jim je bila podeljena homologacija po prejšnji izdaji direktive in ne bodo prodana pred 1. oktobrom 1993;

ker bi pri odsotnosti direktive, ki bi spremenila Prilogo XII B, proizvajalcem takšnih vozil ostale zaloge vozil, ki jih ne bi mogli prodati, ali pa bi bili prisiljeni sprejeti negospodarne ukrepe, da bi zadostili zahtevam direktive;

ker bi takšen izid povzročil dodatno gospodarsko obremenitev za proizvajalce in ogrozil njihovo zmožnost investiranja v tehnološko razvite izdelke prav v času, ko je trg Skupnosti za taka vozila že tako in tako močno oslabljen;

ker bi v prihodnosti zaradi neugodnega razvoja tega trga lahko nastale podobne težave pri lahkih gospodarskih vozilih z motorji s kompresijskim vžigom;

ker je zaradi popravljanja omenjenih negospodarnih učinkov na trgovino treba spremeniti Direktivo 70/156/EGS tako, da se predpis o izjemi za vozila "zaključka serije" razširi na vse kategorije vozil in da ne velja samo za vozila kategorije M1;

ker dovoljeno število vozil, za katera se lahko uporabi predpis za vozila "zaključka serije", ne sme presegati 10 % vozil vseh zadevnih tipov, danih v uporabo v posamezni državi članici v preteklem letu; ker bo vpliv te spremembe in dopolnitve na okolje neznaten in začasen;

ker je treba delovanje določb Direktive 70/156/EGS na omejitve za "zaključek serije" dodatno razjasniti, da bi se našla dokončna rešitev, prilagojena potrebam vseh kategorij vozil, vključno z večstopenjsko izdelanimi vozili; ker bo Komisija raziskala ta problem do 31. marca 1994 in bo do tega datuma dala ustrezne predloge državam članicam;

ker so določbe te direktive skladna z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Točka B Priloge XII k Direktivi 70/156/EGS se spremeni tako, da se črta besedilo: "Pri kategoriji M1,".

Člen 2

1. Do 1. oktobra 1993 države članice sprejmejo zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Ko države članice sprejmejo te določbe, se morajo pri tem sklicevati na to direktivo ali pa mora biti takšno sklicevanje navedeno ob njihovi uradni objavi. Postopek za takšno sklicevanje določijo države članice.

3. Države članice posredujejo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. septembra 1993.

Za Komisijo

Martin bangemann

Podpredsednik

[1] UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

[2] UL L 225, 10.8.1992, str. 1.

[3] UL L 36, 9.2.1988, str. 33.

[4] UL L 295, 25.10.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

Top