EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0079

Direktiva Komisije 93/79/EGS z dne 21. septembra 1993 o dodatnih izvedbenih določbah za sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS

OJ L 256, 14.10.1993, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 17 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 17 - 23
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 115 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 3 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 3 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 103 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; razveljavil 32014L0097

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/79/oj

31993L0079Uradni list L 256 , 14/10/1993 str. 0025 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0017
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0017


Direktiva Komisije 93/79/EGS

z dne 21. septembra 1993

o dodatnih izvedbenih določbah za sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja [1], kakor je bila spremenjena z Odločbo Komisije 93/401/EGS [2] in zlasti člena 9(6) Odločbe,

ker sistem opisa sort že obstoji na mednarodni ravni; ker je Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (UPOV) razvila takšen sistem;

ker je sistem Skupnosti zaželeno osnovati na izkušnjah, pridobljenih na mednarodni ravni;

ker naj bodo dobavitelji, katerih dejavnost je omejena na dajanje na trg razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, podvrženi manj zahtevnim zahtevam;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva predpisuje dodatne izvedbene določbe za sezname sort razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji skladno s členom 9(2)(ii) Direktive 92/34/EGS.

Člen 2

1. Seznami, ki jih hranijo dobavitelji, naj vsebujejo naslednje:

(i) ime sorte, skupaj z njenimi splošno znanimi sinonimi, kjer je primerno;

(ii) navedbe glede vzdrževanja sorte in uporabljene tehnike razmnoževanja;

(iii) opis sorte vsaj na osnovi njenih lastnosti in izražanja le-teh, kot je to navedeno v Prilogi k tej direktivi;

(iv) če je možno, navedbe, kako se sorta razlikuje od drugih sort, ki so ji najbolj podobne.

2. Pododstavka (ii) in (iv) odstavka 1 se ne uporabita za dobavitelja, katerega dejavnost je omejena na dajanje na trg razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadik sadnih rastlin.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, dne 21. septembra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 10.

[2] UL L 177, 21.7.1993, str. 28.

--------------------------------------------------

PRILOGA

LASTNOSTI SORT IN STOPNJE IZRAŽANJA

Citrus sp.

Mladika: antocijanska obarvanost vrha (10 do I5 cm od vrha)

prisotna

odsotna

Plod: oblika vrha ploda

sploščena

odsekana

okrogla

rahlo izbočena

izrazito izbočena

Plod: krovna barva

zelena

zelena do rumena

rumena

rumena do oranžna

oranžna

oranžna do rdeča

rožnata

rdeča

vijolična

Čas zorenja ploda

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Corylus avellana L.

Čas brstenja listnih brstov (ko se dva lista pojavita iz brsta)

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Čas cvetenja moških cvetov

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Čas cvetenja ženskih cvetov

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Ovojnica: dolžina v primerjavi z dolžino ploda

kratka

enaka

daljša

Ovojnica: razcepljenost

šibka

srednja

močna

Ovojnica: intenziteta razcepljenosti

šibka

srednja

močna

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: oblika

okroglasta

stožčasta

jajčasta

kratko valjasta

dolgo valjasta

Čas zorenja

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Plod: odstotek jedrca (po teži)

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Cydonia Mill.

Rastlina: razraščanje

pokončno

pol pokončno

povešujoče

List: oblika

elipsasta

jajčasta

ovalna

okrogla

Plod: oblika

okroglasta

ovalna

hruškasta

vitka

nepravilna

podolgovata

Fragaria x. ananassa Duch.

Cvetovi: lega glede na listje

spodaj

v isti višini

nad

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: prevladujoča oblika

ledvičasta

sploščena

okrogla

stožčasta

dvakratno stožčasta

skoraj valjasta

klinasta

jajčasta

srčasta

Plod: barva

bledo rumena

svetlo oranžna

oranžna

oranžno rdeča

rdeča

vijolična

temno vijolična

Čas zorenja (50 % rastlin z zrelimi plodovi)

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Vrsta rodnosti

enkrat rodne

enkrat do večkrat rodne

večkrat rodne

Juglans regia L.

Čas brstenja

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Drevo: vrsta ženskega cveta

enostaven

sestavljen

Drevo: vrsta razraščanja vej z ženskimi cvetovi

terminalno

lateralno

Čas zorenja

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

Malus Mill.

Drevo: bujnost

šibka

srednja

močna

Plod: oblika

okrogla

okroglasto stožčasta

kratko kroglasto stožčasta

sploščena

ploščata

stožčasta

dolgo stožčasta

prisekano stožčasta

elipsasta

jajčasta

podolgovata

podolgovato stožčasta

podolgovato vitka

Plod: krovna barva

oranžna

rdeča

vijolična

rjavkasta

Čas začetka cvetenja (10 % odprtih cvetov)

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Sorte podlag

Drevo: bujnost (v zarodišču)

šibka

srednja

močna

Drevo: število poganjkov (v zarodišču)

zelo malo

malo

srednje

veliko

zelo veliko

Olea europe L.

Plod: oblika

izdolžena

elipsasta

okrogla

Plod: vrh

odsoten

prisoten

Plod: oblika pri osnovi

okrogla

odsekana

sploščena

Plod: širina pecljeve jamice

ozka

srednja

široka

Prunus amygdalus Batsch.

Čas začetka cvetenja

zelo zgodaj

zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj

zgodaj do srednje

srednje

srednje do pozno

pozno

pozno do zelo pozno

zelo pozno

Cvet: barva venčnih listov

bela

rožnato bela

rožnata

temno rožnata

Čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Posušen plod: oblika koščice

sploščena

okrogla

koničasta

Jedrce: oblika

ozko elipsasta

elipsasta

široko elipsasta

zelo široko elipsasta

Prunus armeniaca L.

Velikost ploda

majhna

srednja

velika

Plod: globina pecljeve jamice

plitva

srednja

globoka

Plod: krovna barva

bela

kremna do rumena

svetlo oranžna

oranžna

temno oranžna

Plod: barva mesa

bela

kremna

svetlo oranžna

oranžna

temno oranžna

Čas začetka cvetenja (ko je na drevesu nekaj popolnoma odprtih cvetov)

zgodaj

srednje

pozno

Čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Prunus avium L. in Prunus cerasus L.

Čas cvetenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: krovna barva

rumena

oranžno rdeča

živo rdeča na bledo rumeni osnovni barvi

živo rdeča

rdečkasto rjava

črna

Plod: čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Prunus domestica L.

Plod: velikost (fiziološko zrelih plodov)

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: splošna oblika v prečnem prerezu (fiziološko zrelega ploda)

okroglo sploščena

okrogla

podolgovata

izdolžena

Plod: osnovna barva (skupaj s poprhom; fiziološko zrelega ploda)

belkasta

zelena

rumeno zelena

rumena

oranžno rumena

rdeča

vijolična

modro vijolična

Plod: barva mesa (fiziološko zrelega ploda)

belkasta

rumena

rumeno zelena

zelena

oranžna

rdeča

Koščica: priraslost k mesu (fiziološko zrelega ploda)

ni prirasla (cepka)

napol prirasla (polcepka)

prirasla (kostenica)

Koščica: velikost glede na plod (fiziološko zrelega ploda)

majhna

srednja

velika

Čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Prunus persica (L.) Batsch.

Drevo: rast

normalna

zbita

Cvetni poganjki: antocijanska obarvanost

odsotna

prisotna

Čas začetka cvetenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Cvet: oblika

rožast

zvončast

Venčni list: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Listni pecelj: medovniki

odsotni

prisotni

Listni pecelj: oblika medovnikov

okrogla

ledvičasta

Plod: dlakavost

odsotna

prisotna

Plod: osnovna barva mesa

bela

rumena do oranžno rumena

rdeča

Koščica: priraslost k mesu

odsotna (cepka)

prisotna (kostenica)

Čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Prunus Salicina L.

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: osnovna barva kože

bela

zelena

rumeno zelena

rumena

oranžno rumena

rdeča

vijolična

modro vijolična

temno modra

Plod: barva mesa

bela

rumena

rumeno zelena

zelena

oranžna

rdeča

Čas cvetenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Čas zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Pyrus communis L.

Čas cvetenja (polno cvetenje)

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: oblika v podolžnem prerezu

vbokla

ravna

izbokla

Plod: dolžina glede na največji premer

zelo kratka

kratka

vmesna

podaljšana

zelo podaljšana

Plod: osnovna barva kože (ob zrelosti)

zelena

rumeno zelena

rumena

rdeča

Plod: dolžina peclja

kratek

srednji

dolg

Čas zrelosti za obiranje

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Ribes silvestre Men et Koch, Ribes niveum Lindl. (rdeči in beli ribez); Ribes sylvestre)

Čas zorenja plodov

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Grozd: dolžina vključno z pecljem

zelo kratek

kratek

srednji

dolg

zelo dolg

Jagoda: velikost

zelo majhna

majhna

srednja

velika

zelo velika

Jagoda: barva

bela

belo rumena

rožnata

rdeča

Ribes uva crispa L. (kosmulja)

Grm: oblika

jajčasta

okroglasta

elipsoidna

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: oblika

okroglasta

elipsoidna

hruškasta

Plod: barva

rumena

rumeno zelena

zelena z belimi progami

zelena

rdeča

Čas zorenja plodov

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Ribes nigrum L. (črni ribez)

Grm: razmerje višina/premer

nizko

srednje

visoko

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Čas zorenja plodov

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Rubus podvrsta Eubatus Sect. Moriferi in Ursini (robidnica) in hibridi

Rastlina: lastnosti rasti

pokončna

pokončna do pol-pokončna

pol-pokončna

pol-pokončna do bujno rastoča

bujno rastoča

Rozge: trni

odsotni

prisotni

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Čas začetka zorenja

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

Rubus idaeus L. (malina)

Rastlina: število mladih poganjkov

zelo malo

malo

srednje

veliko

zelo veliko

Samo sorte, pri katerih je glavnina pridelka poleti na rozgah iz preteklega leta

Rozga: barva

sivkasto rjava

sivkasto rjava do rjava

rjava

rjava do vijolično rjava

vijolično rjava

Plod: barva

rumena

bledo rdeča

srednje rdeča

temno rdeča

oranžna

vijolična

črna

Plod: velikost

zelo majhen

majhen

srednji

velik

zelo velik

Plod: razmerje dolžina/širina

enako dolg in širok

daljši kot širši

precej daljši kot širši

Glavnina pridelka:

poleti na rozgah iz preteklega leta

jeseni na rozgah iz tekočega leta

Čas zorenja na rozgah iz preteklega leta

zelo zgodaj

zgodaj

srednje

pozno

zelo pozno

--------------------------------------------------

Top