Help Print this page 

Document 31993D0626

Title and reference
Sklep Sveta z dne 25. oktobra 1993 o sklenitvi Konvencije o biološki raznovrstnosti
 • In force
OJ L 309, 13.12.1993, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 023 P. 175 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 023 P. 175 - 176
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 126 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 008 P. 102 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 46 - 47

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/626/oj
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 25/10/1993
 • Date of effect: 25/10/1993; začetek veljavnosti datum dokumenta
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG01, DG08, DG12, DG03, DG06
 • Department responsible: DG11
Relationship between documents
Text

31993D0626Uradni list L 309 , 13/12/1993 str. 0001 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0175
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 23 str. 0175


Sklep Sveta

z dne 25. oktobra 1993

o sklenitvi Konvencije o biološki raznovrstnosti

(93/626/EGS)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 130s Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so se Skupnost in države članice udeležile pogajanj za pripravo Konvencije o biološki raznovrstnosti pod okriljem Programa Združenih narodov za varstvo okolja;

ker so Skupnost in vse države članice med Konferenco Združenih narodov o varstvu okolja in razvoju v Riu de Janeiru od 3. do 14. junija 1992 podpisale Konvencijo o biološki raznovrstnosti;

ker je Konvencija v skladu z svojim členom 34 pripravljena za ratifikacijo, sprejetje ali odobritev s strani držav članic in regionalnih organizacij za gospodarsko sodelovanje;

ker je varstvo okolja v skladu s členom 1 30r Pogodbe eden od ciljev Skupnosti, ki vključuje ohranjanje narave in biološke raznovrstnosti;

ker Skupnost že izvaja mnogo ukrepov na območjih iz Pogodbe, da bi zavarovala biološko raznovrstnost, ker ti ukrepi so in bodo pomemben prispevek k varovanju biološke raznovrstnosti v svetu;

ker je biološka raznovrstnost skrb vsega sveta in morajo zato Skupnost in države članice sodelovati pri mednarodnem prizadevanju z istim ciljem, zlati pri spodbujanju varovanja in trajnostne uporabe biološke raznovrstnosti ter pri sporazumnem oblikovanju predpisov v zvezi s koriščenjem in udeležbo pri ustvarjenih pridobitvah;

ker Skupnost na nekaterih področjih iz Konvencije že izvaja ukrepe in mora na teh področjih delovati tudi na mednarodni ravni;

ker je zaželeno, da Skupnost in njene države članice postanejo pogodbenice, v okviru njihovih pooblastil na področjih, ki jih pokriva Konvencija, tako da se lahko izpolnijo obveznosti, določene v Konvenciji, lahko izpolnijo;

ker se mora Konvencija zato odobriti,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Evropska gospodarska skupnost s tem odobri Konvencijo o biološki raznovrstnosti, podpisano junija 1992 v Riu de Janeiru.

Besedilo Konvencije je v Prilogi A k temu sklepu.

Člen 2

1. Predsednik Sveta v imenu Evropske gospodarske skupnosti deponira listino o odobritvi generalnemu sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 34(1) Konvencije.

2. Predsednik istočasno v imenu Evropske gospodarske skupnosti deponira izjavo o pristojnosti iz Priloge B tega sklepa v skladu s členom 34(3) Konvencije in izjavo iz Priloge C tega sklepa.

V Luxembourgu, 25. oktobra 1993

Za Svet

Predsednik

Ph. Maystadt

[1] UL C 237, 1.9.1993, str. 4.

[2] UL C 194, 19.7.1993.

[3] UL C 249, 13.9.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

Top