EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0540

Sklep Sveta z dne 18. oktobra 1993 o odobritvi določenih sprememb Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum)

OJ L 263, 22.10.1993, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 49 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 49 - 51
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 24 - 24
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 255 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 255 - 255
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 14 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/540/oj

31993D0540Official Journal L 263 , 22/10/1993 P. 0051 - 0051
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0049
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 13 P. 0049


SKLEP SVETA

z dne 18. oktobra 1993

o odobritvi določenih sprememb Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum)

(93/540/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 130s Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Svet s Sklepom 84/358/EGS [4] 28. junija 1984 odobril Sporazum o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi, ki je bil podpisan 13. septembra 1983 v Bonnu;

ker so se pogodbenice Sporazuma na prvem zasedanju v Bonnu od 19. do 22. septembra 1989 sporazumele o mnogih spremembah za vključitev določb v zvezi z dejavnostmi za nadzor nad onesnaženjem v Sporazum, da bi se zagotovilo izvajanje odstavkov 46 do 50 Ministrske deklaracije, sprejete na drugi mednarodni konferenci o varstvu Severnega morja 24. in 25. novembra 1987 v Londonu;

ker so pogodbenice poleg tega sklenile, da bodo spremenile območje razmejitve Skagerraka, kakor to določa člen 2(a) Sporazuma;

ker lahko v skladu s členom 16(2) Sporazuma spremembe začnejo veljati šele, ko so jih odobrile vse pogodbenice,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Spremembe Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum), ki so jih pogodbenice sprejele na prvem zasedanju v Bonnu od 19. do 22. septembra 1989, se s tem odobrijo v imenu Evropske gospodarske skupnosti.

Besedilo sklepa o teh spremembah je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta obvesti v imenu Evropske gospodarske skupnosti vlado depozitarja iz člena 16(2) Sporazuma o sprejemu listine o odobritvi.

V Luxembourgu, 18. oktobra 1993

Za Svet

Predsednik

A. BOURGEOIS

[1] UL C 114, 5.5.1992, str. 13.

[2] UL C 42, 15.2.1993, str. 36.

[3] UL C 287, 4.11.1992, str. 1.

[4] UL L 188, 16.7.1984, str. 7.

Top