Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0383

Odločba Sveta z dne 14. junija 1993 o referenčnih laboratorijih za spremljanje morskih biotoksinov

OJ L 166, 8.7.1993, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 32 - 34
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 32 - 34
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 295 - 297

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; razveljavil 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/383/oj

31993D0383Uradni list L 166 , 08/07/1993 str. 0031 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0032
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0032


Odločba Sveta

z dne 14. junija 1993

o referenčnih laboratorijih za spremljanje morskih biotoksinov

(93/383/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Direktiva Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo živih školjk in njihovo dajanje v promet [4] določa, zlasti v Prilogi, različna pravila glede biotoksinov, ki vplivajo na žive školjke;

ker Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo ribiških proizvodov in njihovo dajanje v promet [5] določa, zlasti v členu 5 in točki II.B poglavja V Priloge, nekatera pravila za morske biotoksine, ki vplivajo na ribiške proizvode;

ker je spremljanje morskih biotoksinov še posebno pomembno za zagotovitev dajanja živih školjk in ribiških proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve navedenih direktiv, v promet;

ker je za zagotovitev učinkovitega sistema spremljanja prisotnosti morskih biotoksinov treba v vsaki državi članici imenovati nacionalni referenčni laboratorij, ki bo odgovoren za usklajevanje potrebnih analiz;

ker je treba za zagotovitev standardiziranega sistema v vsej Skupnosti imenovati referenčni laboratorij Skupnosti, ki bo odgovoren za usklajevanje spremljanja morskih biotoksinov, ki ga opravlja vsak nacionalni referenčni laboratorij; ker je treba določiti naloge in pogoje delovanja referenčnega laboratorija Skupnosti;

ker laboratorij v okviru "Ministero de Sanidad y Consumo" v Vigu izpolnjuje vse potrebne pogoje za imenovanje za referenčni laboratorij Skupnosti za morske biotoksine; ker so se uslužbenci, ki vodijo laboratorij, zavezali, da bodo opravljali naloge, opredeljene v tej odločbi, v skladu z v njej določenimi pogoji;

ker ta referenčni laboratorij Skupnosti izpolnjuje pogoje za pomoč Skupnosti v skladu s členom 28 Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o izdatkih na področju veterine [6],

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Laboratoriji, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se imenujejo za nacionalne referenčne laboratorije za spremljanje morskih biotoksinov.

Člen 2

1. Vsak nacionalni referenčni laboratorij je odgovoren za naslednje naloge:

- usklajevanje dejavnosti nacionalnih laboratorijev, odgovornih za analize morskih biotoksinov v ustrezni državi članici,

- pomoč pristojnemu organu v državi članici pri organizaciji sistema spremljanja morskih biotoksinov,

- organiziranje primerjalnih testov med različnimi nacionalnimi laboratoriji, odgovornimi za analiziranje morskih biotoksinov,

- zagotavljanje, da se informacije, ki jih sporoči referenčni laboratorij Skupnosti, posredujejo pristojnemu organu v ustrezni državi članici in nacionalnim laboratorijem, odgovornim za analiziranje morskih biotoksinov.

2. Nacionalni referenčni laboratoriji sodelujejo z referenčnim laboratorijem Skupnosti iz člena 3.

Člen 3

Laboratorij v okviru "Ministerio de Sanidad y Consumo" v Vigu se imenuje za referenčni laboratorij Skupnosti za spremljanje morskih biotoksinov.

Člen 4

Referenčni laboratorij Skupnosti je odgovoren za naslednje naloge:

- sporočanje informacij o analitskih metodah in primerjalnih testiranjih nacionalnim referenčnim laboratorijem,

- usklajevanje uporabe metod iz prve alinee v nacionalnih referenčnih laboratorijih, zlasti z organiziranjem primerjalnega testiranja,

- usklajevanje razvoja novih analitskih metod in obveščanje nacionalnih referenčnih laboratorijev o napredku na tem področju,

- organiziranje programov usposabljanja za osebje nacionalnih referenčnih laboratorijev,

- sodelovanje z laboratoriji, odgovornimi za analiziranje morskih biotoksinov v tretjih državah,

- zagotavljanje znanstvene in strokovne pomoči Komisiji, zlasti v primeru neskladij med državami članicami glede rezultatov analiz.

Člen 5

Referenčni laboratorij Skupnosti za morske biotoksine izpolnjuje naslednje pogoje delovanja:

- osebje je usposobljeno in dovolj seznanjeno s tehnikami, ki se uporabljajo pri analizi morskih biotoksinov,

- na voljo so mu oprema in snovi, potrebne za opravljanje nalog iz člena 4,

- vzpostavljena je ustrezna administrativna struktura,

- osebje spoštuje zaupno naravo določenih zadev, rezultatov in poročil,

- upošteva mednarodno priznana načela dobre laboratorijske prakse,

- na voljo mu je najnovejši seznam referenčnih snovi, ki ga hrani Referenčni urad Skupnosti, poleg najnovejšega seznama proizvajalcev in dobaviteljev teh snovi.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 14. junija 1993

Za Svet

Predsednik

B. Westh

[1] UL C 15, 18.1.1993, str. 7.

[2] UL C 115, 26.4.1993.

[3] UL C 129, 10.5.1993, str. 7.

[4] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[5] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

[6] UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Belgija in Luksemburg:

- Institut d’hygiène et d’épidémiologie

Département microbiologie – Service bactériologie

Av. Juliette Vytsman 14–16

1050

Bruxelles – BELGIUM

Danska:

- Fiskeriministeriet

Fiskerikontrollen

Dronningens Tværgade 21

P.O. Box 9050

DK-1022

Copenaghen K – DENMARK

Nemčija:

- Bundesgesundheitsamt (BGA)

Thielallee 88–92

D-1000 – GERMANY

Berlin

33 – GERMANY

Grčija:

- The Institute of Hygiene

Iese Odos 75 Botanicos

11855

Athens – GREECE

Španija:

- Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo

Unidad Administrativa de Vigo

Estación marítima s/n

36201

Vigo – SPAIN

Francija:

- Laboratoire central d’hygiène alimentaire

43, rue de Dantzig

75015

Paris – FRANCE

Irska:

- Fisheries Research Centre

Abbotstown

Dublin

15 – IRELAND

Italija:

- Consorzio di studi, ricerche ed interventi sulle risorse marine

Viale Vespucci 2

47042

Cesenatico

(FO) – ITALY

Nizozemska:

- Postbus 1

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

3720 BA

Bilthoven – NETHERLANDS

Portugalska:

- Laboratório do Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP)

AV. Brasília s/n

1400

Lisbon – PORTUGAL

Združeno kraljestvo:

- Torry Research Station

PO Box 31, 135 Abbey Road

Aberdeen

AB9 8DG

UK – UNITED KINGDOM

--------------------------------------------------

Top