Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0350

Sklep Sveta z dne 8. junija 1993 o spremembi Sklepa Sveta 88/591/ESPJ, EGS, Euratom o ustanovitvi Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

OJ L 144, 16.6.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 244 - 245
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/350/oj

31993D0350Uradni list L 144 , 16/06/1993 str. 0021 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0021
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0021


Sklep Sveta

z dne 8. junija 1993

o spremembi Sklepa Sveta 88/591/ESPJ, EGS, Euratom o ustanovitvi Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

(93/350/Euratom, ESPJ, EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in zlasti člena 32d Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 168a Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 140a Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola o Statutu Sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo, podpisanega dne 18. aprila 1951 v Parizu,

ob upoštevanju zahteve Sodišča,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker Sklep 88/591/ESPJ, EGS, Euratom [2] predvideva, da se Sodišču doda Sodišče prve stopnje in sicer z ustanovitvijo dodatnega sodišča, predvsem v zvezi s tožbami, ki zahtevajo natančno preiskavo zapletenih dejstev, da bi izboljšali sodno varstvo interesov posameznika in ohranili kvaliteto in učinkovitost sodnega nadzora v pravnem redu Skupnosti tako, da bi omogočili Sodišču osredotočiti svoje dejavnosti na njegovo temeljno nalogo zagotavljanja enotne razlage prava Skupnosti;

ker je za doseganje tega cilja primerno, ob upoštevanju preteklih izkušenj, razširiti pristojnost, preneseno na Sodišče prve stopnje, na obravnavanje določenih kategorij zadev in odločanje v postopku, ki jih začne fizična ali pravna oseba, na prvi stopnji;

ker bi bilo treba zato spremeniti Sklep 88/591/ESPJ, EGS, Euratom,

SKLENIL:

Člen 1

Sklep 88/591/ESPJ, EGS, Euratom, se spremeni:

1. Prvi odstavek člena 3 se nadomesti:

"Sodišče prve stopnje izvršuje na prvi stopnji pristojnost, ki jo Sodišču podeljujejo pogodbe o ustanovitvi Skupnosti in akti, sprejeti za njihovo izvajanje, razen če ni drugače določeno z aktom o ustanovitvi telesa, ki ga ureja pravo Skupnosti:

(a) v sporih iz člena 179 Pogodbe EGS in iz člena 152 Pogodbe ESAE;

(b) pri tožbah, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe skladno z drugim odstavkom člena 33, člena 35, prvega in drugega odstavka člena 40 in člena 42 Pogodbe ESPJ.

(c) pri tožbah, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe skladno z drugim odstavkom člena 173, tretjim odstavkom člena 175 in členom 178 ter členom 181 Pogodbe EGS;

(d) pri tožbah, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe skladno z drugim odstavkom člena 146, tretjim odstavkom člena 148 in členom 151 ter členom 153 Pogodbe ESAE.";

2. odstavka 2 in 3 člena 3 se razveljavita;

3. člen 4 se nadomesti:

"Člen 4

Razen če ni v nadaljevanju drugače določeno, se členi 34, 36, 39, 44 in 92 Pogodbe ESPJ, členi 172, 174, 176, 184 do 187 in člen 192 Pogodbe EGS ter členi 49, 83, 144b, 147, 149, 156 do 159 in člen 164 Pogodbe ESAE uporabljajo za Sodišče prve stopnje."

Člen 2

"Z odstopanjem od člena 44 Pogodbe veljajo odločbe Sodišča prve stopnje, ki razglasijo splošni akt ali splošno priporočilo za nično, le od datuma izteka obdobja iz prvega odstavka člena 49 tega Statuta, ali če je v tem obdobju vložena pritožba, od datuma zavrnitve pritožbe, vendar brez vpliva na pravico stranke, da skladno z drugim in tretjim odstavkom člena 39 Pogodbe zahteva od Sodišča, da zadrži izvršitev akta, ki je bil razglašen za ničnega, ali določitev kakšnega drugega začasnega ukrepa."

Člen 3

Ta Sklep začne veljati prvi dan drugega meseca po mesecu objave v Uradnem listu Evropskih Skupnosti, vendar pa se v zvezi s tožbami, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe v skladu z drugim odstavkom člena 33, členom 35 in prvim in drugim odstavkom člena 40 Pogodbe ESPJ, in ki zadevajo akte v zvezi z uporabo člena 74 omenjene pogodbe glede tožb, ki jih vložijo fizične ali pravne osebe skladno z drugim odstavkom člena 173, tretjim odstavkom člena 175 in člena 178 Pogodbe EGS, in v zvezi z ukrepi za zaščito trgovine v smislu člena 113 te Pogodbe v primeru dumpinga in subvencij, začetek njegove veljavnosti odloži na datum, ki ga določi Svet s soglasno odločitvijo.

Določbe v zvezi s tožbami, ki se vložijo po členu 42 Pogodbe ESPJ, členu 181 Pogodbe EGS ali členu 153 Pogodbe ESAE, veljajo samo za pogodbe, sklenjene po začetku veljavnosti tega sklepa.

Člen 4

Zadeve iz člena 3 Sklepa 88/591/ESPJ, EGS, Euratom, kakor je bil spremenjen s tem sklepom, ki jih Sodišče dobi v obravnavo na dan začetka veljavnosti tega sklepa, vendar pa v njih predhodno poročilo, predvideno v prvem odstavku člena 44 Poslovnika Sodišča, še ni bilo predloženo, se odstopijo Sodišču prve stopnje.

V Luxembourgu, 8. junija 1993

Za Svet

Predsednik

N. Helveg Petersen

[1] UL C 241, 21.9.1992, str. 1.

[2] UL L 319, 25.11.1988, str. 1. Popravljena verzija objavljena v UL C 215, 21.8.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

Top