EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0329

Sklep Sveta z dne 15. marca 1993 o sklenitvi Konvencije o začasnem uvozu in sprejetju njenih prilog

OJ L 130, 27.5.1993, p. 1–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 009 P. 68 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 009 P. 68 - 69
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 009 P. 102 - 103

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/329/oj

Related international agreement

31993D0329Uradni list L 130 , 27/05/1993 str. 0001 - 0075
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0068
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0068


Sklep Sveta

z dne 15. marca 1993

o sklenitvi Konvencije o začasnem uvozu in sprejetju njenih prilog

(93/329/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Konvencija o začasnem uvozu, pripravljena pod pokroviteljstvom Sveta za carinsko sodelovanje in dogovorjena v Istanbulu dne 26. junija 1990, zadeva blagovno menjavo z državami nečlanicami in zato predstavlja učinkovito sredstvo za spodbujanje mednarodne trgovine;

ker je pooblaščeni zastopnik Skupnosti podpisal Konvencijo dne 28. junija 1990 z namenom, da se sprejme; ker mora v skladu s členom 24(1)(b) Konvencije Skupnost deponirati listino o ratifikaciji z namenom, da postane pogodbenica Konvencije;

ker mora v skladu s členom 24(4) Konvencije vsaka pogodbenica, ki pristopa h Konvenciji, sprejeti Prilogo o dokumentih o začasnem uvozu (zvezki ATA in zvezki CPD) in še vsaj eno Prilogo; ker mora Skupnost sprejeti vse priloge; ker se morajo pri sprejetju upoštevati pridržki, osnovani za upoštevanje zahtev, ki se nanašajo na carinsko unijo in trenutno stopnjo usklajenosti na področju začasnega uvoza;

ker mora v skladu s členom 24(6) Konvencije Skupnost depozitarju posredovati pogoje uporabe nekaterih določb in informacij zanje; ker mora v skladu s členom 24(7) Skupnost kot carinska ali gospodarska unija med drugim depozitarja obvestiti o zadevah, za katere je pooblaščen in z navedbami področij, ki ostajajo v nacionalni pristojnosti;

ker je zaradi lažje uporabe Prilog A in C Konvencije zaželeno tudi sprejetje priporočil Sveta za carinsko sodelovanje v zvezi z zvezki ATA in zvezki CDP;

ker mora biti Konvencija sklenjena in Priloge sprejete ob upoštevanju zgoraj navedenih pridržkov;

ker sodelovanje držav članic pomeni, da mora Konvencija začeti veljati v Skupnosti in državah članicah hkrati,

SKLENIL:

Člen 1

Konvencija o začasnem uvozu, vključno s Prilogami in pridržki, se sprejme v imenu Evropske gospodarske skupnosti.

Besedilo Konvencije je skupaj s Prilogami in pridržki k tem Prilogam so v Prilogi I oziroma II tega sklepa.

Uradne objave so v Prilogi III tega sklepa.

Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje se sprejmejo v imenu Skupnosti pod pogoji, določenimi v Prilogi IV tega sklepa .

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti za imenovanje osebe, ki je pooblaščena za deponiranje listine o ratifikaciji Konvencije iz člena 1 in za sprejetje Prilog in pripadajočih pridržkov tudi iz člena 1, ter ji da potrebna pooblastila za zastopanje in sprejemanje obveznosti v imenu Skupnosti. Deponiranje in sprejetje potekata hkrati z deponiranjem listin o ratifikaciji držav članic.

Pooblaščena oseba obvesti generalnega sekretarja Sveta za carinsko sodelovanje o pogojih uporabe ali o potrebnih informacijah v skladu s členom 24(6) Konvencije ter o sprejetju priporočil Sveta za carinsko sodelovanje.

V Bruslju, 15. marca 1993

Za Svet

Predsednik

M. Jelved

--------------------------------------------------

Top