Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3649

Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92 z dne 17. decembra 1992 o poenostavljenem spremnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme

OJ L 369, 18.12.1992, p. 17–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 111 - 118
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 216 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 162 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 18 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3649/oj

31992R3649Uradni list L 369 , 18/12/1992 str. 0017 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0111
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0111


Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92

z dne 17. decembra 1992

o poenostavljenem spremnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov [1] in zlasti člena 7(4) Direktive,

ob upoštevanju mnenja Odbora za trošarine,

ker prosto gibanje trošarinskih izdelkov, ki so že bili sproščeni za porabo v državi članici, ne sme biti omejeno na gibanje v tej državi članici; v primerih, ko so ti izdelki namenjeni za tržne namene v drugi državi članici, je treba trošarino še enkrat obračunati v skladu s predpisi namembne države članice in zaradi tega omogočiti povračilo trošarine, ki je bila plačana v državi članici odpreme;

ker, zaradi zagotavljanja davčne kontrole teh izdelkov, člen 7(4) Direktive 92/12/EGS predvideva poenostavljeni spremni dokument, ki vsebuje bistvene podatke iz spremnega dokumenta iz člena 18(1) navedene direktive; ker je treba določiti obliko in vsebino tega dokumenta;

ker gospodarski subjekti ne bi smeli biti dodatno obremenjeni glede prevoznih dokumentov in je zato treba predvideti uporabo že obstoječih komercialnih dokumentov, pod pogojem, da izpolnjujejo določene pogoje;

ker je treba zagotoviti izvod za povračilo trošarine, plačane v državi članici odpreme;

ker je treba določiti podrobnosti postopka in število izvodov spremnega dokumenta;

ker je treba predvideti spremni dokument za tržno gibanje popolnoma denaturiranega alkohola,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Če so trošarinski izdelki, ki so že sproščeni za porabo v eni državi članici, namenjeni za uporabo v drugi državi članici za namene iz člena 7 Direktive 92/12/EGS, mora oseba, ki je odgovorna za gibanje v Skupnosti, sestaviti poenostavljeni spremni dokument. Med gibanjem teh izdelkov iz ene države članice v drugo državo članico mora ta dokument spremljati pošiljko in mora biti na razpolago pristojnim organom držav članic za namene nadzora.

Člen 2

1. Kot poenostavljeni spremni dokument se lahko uporabi vzorec v Prilogi, v skladu s pojasnili, ki so navedena na izvodu 1 vzorca.

2. Kot poenostavljeni spremni dokument se lahko uporabijo tudi komercialni dokumenti, npr. računi, dobavnice, prevozni listi in tako dalje, pod pogojem, da vsebujejo iste podatke kakor vzorec dokumenta v Prilogi in da so posamezni podatki označeni s številko, ki ustreza številki polja v tem vzorcu.

Člen 3

"Poenostavljeni spremni dokument (trošarinsko blago) za namene davčnega nadzora"

Člen 4

Poenostavljeni spremni dokument mora biti sestavljen v treh izvodih.

Izvod 1 zadrži dobavitelj za davčni nadzor.

Izvod 2 mora spremljati blago med gibanjem in ga zadrži prejemnik.

Izvod 3 mora spremljati blago in se vrne dobavitelju s potrdilom o prejemu, na katerem prejemnik navede tudi nadaljnje davčno obravnavanje blaga v namembni državi članici, če to zahteva dobavitelj, zlasti zaradi povračila. Ta izvod se priloži morebitnemu zahtevku za povračilo, predvidenem v členu 22(3) Direktive 92/12/EGS.

Člen 5

Poenostavljeni spremni dokument se uporablja tudi za spremljanje tržnega gibanja popolnoma denaturiranega alkohola v Skupnosti, predvidenega v členu 27(1)(a) Direktive Sveta 92/83/EGS [2].

Člen 6

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[2] UL L 316, 31.10.1992, str. 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top