EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0396

Uredba Komisije (EGS) št. 396/92 z dne 18. februarja 1992 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 44, 20.2.1992, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 109 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 109 - 110
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 257 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 8 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 8 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 186 - 187

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/396/oj

31992R0396Uradni list L 044 , 20/02/1992 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0109
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0109


Uredba Komisije (EGS) št. 396/92

z dne 18. februarja 1992

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3694/91 [2], in zlasti člena 9,

ker je za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je Priloga k navedeni uredbi, potrebno sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker je Uredba (EGS) št. 2658/87 določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za katerokoli drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi s trgovino z blagom;

ker mora biti blago, opisano v stolpcu 1 tabele, ki je Priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrščeno v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 priložene tabele, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene tabele.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. februarja 1992

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 350, 19.12.1991, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opis blaga | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

| |

(1) | (2) | (3) |

1. | Sistem za multipleksiranje v obliki centralne enote, sestavljen iz treh tiskanih vezij, opremljenih s transformatorjem ter diskretnimi in hibridnimi sestavnimi deli in več podenotami. Multiplekser omogoča sočasno prenašanje več različnih signalov po istem kablu. Ta sistem, nameščen na civilnih letalih za informiranje in kratkočasenje potnikov, vsakemu potniku omogoča, da s slušalkami posluša katerega koli od kanalov, ki so na voljo. | 85178190 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8517, 851781 in 85178190. |

2. | Elektronska naprava za multipleksiranje v lastnem ohišju, ki omogoča več povezav med različnimi priključnimi točkami računalniške mreže. Z digitalno tehnologijo koncentrira podatke in združuje več podatkovnih tokov v en podatkovni tok, ki se prenaša po liniji. Signali, sprejeti po enotni liniji, se nato distribuirajo številnim izhodnim linijam. | 85178200 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8517 in 85178200. |

3. | Vozilo (dolžine 180 cm, širine 87 cm, višine 100 cm) z enovaljnim štiritaktnim bencinskim motorjem (delovna prostornina valja 400 cm3), sestavljeno predvsem iz ojačenega kesona v obliki lijaka s tovorno zmogljivostjo 400 kg, opremljeno z ročno napravo za nagibanje, ročicami za upravljanje in gumijastima gosenicama. Teža praznega vozila je 250 kg, najvišja hitrost 6,8 km/h, razvije pa 5,37 kw. Vozilo ima tri prestave za vožnjo naprej in eno za vzvratno vožnjo. Namenjeno je za prevažanje in odlaganje zemlje, peska ipd., predvsem na gradbiščih. | 87041019 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8704, 870410 in 87041019. Zaradi svoje zasnove, zlasti zaradi kesona v obliki lijaka in gumijastih gosenic in posledično kraja, kjer se uporablja, to vozilo ne more biti uvrščeno v oznako KN 8709. |

4. | Novo vozilo (dolžine 255 cm, širine 108 cm, višine 128 cm) z enovaljnim štiritaktnim bencinskim motorjem (delovna prostornina valja 400 cm3), sestavljeno predvsem iz ojačenega odprtega nizkega zaboja s hidravličnim nagibanjem, z vrati zadaj in na obeh straneh, s tovorno zmogljivostjo 800 kg, odprto voznikovo kabino z ročicami za upravljanje in gumijastima gosenicama. Doseže hitrost največ 8,7 km/h, ima štiri prestave za vožnjo naprej in tri za vzvratno vožnjo in razvije 7,46 kw. Namenjeno je za prevažanje in odlaganje zemlje, peska itd., in sicer predvsem na gradbiščih. | 87043191 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 8704, 870431 in 87043191. Zaradi svoje zasnove, zlasti zaradi odprtega nizkega zaboja in gumijastih gosenic, ter kraja, kjer se zaradi tega uporablja, to vozilo ne more biti uvrščeno v oznako KN 8709. Gibčnost in zapletena konstrukcija nagibnega nizkega zaboja preprečujejo uvrstitev tega izdelka med prekucnike v oznako KN 870410. |

5. | Samostojni sistem, ki uporabniku omogoča ustvarjanje dvo- ali tridimenziaonlnih podob na ekranu. Sistem nima nobene druge funkcije in ga ni mogoče programirati za druge aplikacije, razen za računalniško podprto grafično oblikovanje. Sestavljen je iz naslednjih delov: procesne enote, skupaj z mikroprocesorjem, grafičnim procesorjem in namenskim spominom,naprav za upravljanje, kot so tipkovnica, miška, programske tipke in grafična tablica,zaslona ("stereoskopski ekran"). | 90171090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4 k Oddelku XVI, opomba 5(B) k Poglavju 84 in opomba 3 k Poglavju 90 ter besedilo oznak KN 9017, 901710 in 90171090. Izdelek ne more biti uvrščen v oznako KN 8471, ker opravlja "posebno funkcijo" v smislu opombe 5(B) k Poglavju 84. |

--------------------------------------------------

Top