EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Direktiva Sveta 92/52/EGS z dne 18. junija 1992 o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, namenjenih za izvoz v tretje države

OJ L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 19 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; razveljavil 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052Uradni list L 179 , 01/07/1992 str. 0129 - 0130
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 19 str. 0216
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 19 str. 0216


Direktiva Sveta 92/52/EGS

z dne 18. junija 1992

o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, namenjenih za izvoz v tretje države

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so predpisi Skupnosti v zvezi z začetnimi in nadaljevalnimi formulami za dojenčke in majhne otroke določeni z Direktivo Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene [4], in v Direktivi Komisije 91/321/EGS [5];

ker je glede na vrsto zadevnih proizvodov zaželeno, da se predpisi Skupnosti ali mednarodni standardi, ki zadevajo njihovo sestavo, uporabijo za tovrstna živila, namenjena za izvoz v tretje države;

ker je zaradi preprečevanja nepravilne uporabe teh proizvodov, ki bi lahko škodovali zdravju dojenčkov, zaželeno razširiti uporabo predpisov Skupnosti o označevanju začetnih in nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke tudi na proizvode, ki so namenjeni za izvoz v tretje države;

ker se proizvodi, ki so v skladu z Direktivo 91/321/EGS, lahko tržijo v Skupnosti od 1. decembra 1992 dalje; ker nobena zakonodaja ne prepoveduje izvoza tovrstnih proizvodov v tretje države,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za začetne in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(c) in (d) Direktive 91/321/EGS, ki so namenjene za izvoz v tretje države.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da se proizvodi iz člena 1 lahko izvažajo iz Skupnosti samo, če so v skladu s to direktivo.

Člen 3

1. Noben drug proizvod, razen začetnih formul za dojenčke, se ne sme prikazovati kot primeren, da sam po sebi zadovoljuje prehranske potrebe normalnih zdravih dojenčkov v prvih štirih do šestih mesecih starosti.

2. Poleg tega morajo biti proizvodi iz člena 1 v skladu:

(a) s členi 3, 4, 5 in 6 Direktive 91/321/EGS ali z ustreznimi veljavnimi mednarodnimi standardi, ki jih je uvedel Codex Alimentarius;

(b) s členom 7(2) do (6) Direktive 91/321/EGS;

(c) z določbami Direktive Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za ugotavljanje serije, v katero sodi živilo [6],

če ni drugače zahtevano ali določeno z določbami države uvoznice.

3. Ti proizvodi se označijo v primernem jeziku, tako da se prepreči vsakršno tveganje zamenjave začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul za majhne otroke.

4. Predpisi, prepovedi in omejitve, določene v členu 7(2) do (6) Direktive 91/321/EGS, veljajo tudi za prikazovanje zadevnih proizvodov, in to predvsem za njihovo obliko, videz ali pakiranje, in za uporabljeno embalažo.

Člen 4

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo. Ti ukrepi se izvajajo tako, da se prepove izvoz proizvodov, ki niso v skladu s to direktivo, z veljavnostjo od 1. junija 1994 dalje.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 18. junija 1992

Za Svet

Predsednik

Vitor Martins

[1] UL C 124, 16.5.1992, str. 14, inUL C 155, 20.6.1992, str. 18.

[2] UL C 125, 18.5.1992.

[3] UL C 106, 27.4.1992, str. 4.

[4] UL L 186, 30.6.1989, str. 27.

[5] UL L 175, 4.7.1991, str. 35.

[6] UL L 186, 30.6.1989, str. 21. Kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/238/EGS (UL L 107, 27.4.1991, str. 50).

--------------------------------------------------

Top