EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0341

Odločba Komisije z dne 3. junija 1992 o računalniškem ugotavljanju lokalnih enot Animo

OJ L 188, 8.7.1992, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 65 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 65 - 66
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 348 - 349
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 52 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 52 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 7 - 8

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/341/oj

31992D0341Uradni list L 188 , 08/07/1992 str. 0037 - 0038
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 43 str. 0065
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 43 str. 0065


Odločba Komisije

z dne 3. junija 1992

o računalniškem ugotavljanju lokalnih enot Animo

(92/341/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/628/EGS [2], in zlasti člena 20(3) Direktive,

ker je 19. julija 1991 Komisija sprejela Odločbo 91/398/EGS o računalniškem omrežju za povezavo med veterinarskimi organi (Animo) [3] in 21. februarja 1992 Odločbo 92/175/EGS o seznamu in identifikaciji enot računalniškega omrežja Animo [4];

ker je treba za zagotovitev nemotenega delovanja omrežja Animo predvideti računalniški sistem, ki omogoča identifikacijo namembnih enot s poštnimi naslovi;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Vsaka država članica pred 15. junijem 1992 pošlje Komisiji v računalniški obliki, kakor je prikazano v Prilogi, seznam poštnih naslovov po abecednem redu. Vsak poštni naslov spremlja identifikacijska številka lokalne enote, ki ji ustreza.

2. Na podlagi podatkov, ki jih pošljejo države članice v skladu z odstavkom 1, Komisija pripravi podatkovno zbirko v računalniški obliki, ki se vključi v uporabniški program, opredeljen v četrti alinei člena 2(2) Odločbe 91/398/EGS, in za vso Skupnost navaja poštne naslove skupaj z identifikacijskimi številkami lokalnih enot, ter pošlje to podatkovno zbirko državam članicam.

3. Podatkovno zbirko iz odstavka 2 Komisija redno dopolnjuje glede na podatke, ki jih pošljejo države članice.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. junija 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 340, 11.12.1991, str. 17.

[3] UL L 221, 9.8.1991, str. 30.

[4] UL L 80, 25.3.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opis formata evidence, v katero se vpisujejo podatki, potrebni za računalniško iskanje podatkov o lokalnih enotah Animo

Opis območja | Dolžina | Format |

1.Opis "poštnega naslova":za Belgijo: "Commune"za Dansko: "By"za Nemčijo: "Gemeinde"za Grčijo: "Nomos"za Španijo: "Municipio"za Francijo: "Département"za Irsko: "County"za Italijo: "Commune"za Luksemburg: "Pays"za Nizozemsko: "Gemeenten"za Portugalsko: "Freguesia"za Združeno kraljestvo: "Post town" | 44 | znaki |

2.Poštna številka (kadar je primerno) | 6 | znaki |

3.Oznaka lokalne veterinarske enote po Odločbi 92/175/EGS | 7 | znaki |

Podporne lastnosti: Disketa v formatu 3,5 inča z zmogljivostjo 720 K ali 1,44 MB.

Datoteka v formatu ASCII.

--------------------------------------------------

Top