EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0245

Odločba Komisije z dne 14. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdaji veterinarskih spričeval za uvoz mesnih izdelkov iz Tunizije ter o spremembi Odločbe Sveta 79/542/EGS in Odločbe Komisije 91/449/EGS

OJ L 124, 9.5.1992, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 042 P. 33 - 34
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 042 P. 33 - 34
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 248 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 253 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 253 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 76 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/245/oj

31992D0245Uradni list L 124 , 09/05/1992 str. 0042 - 0042
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 42 str. 0033
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 42 str. 0033


Odločba Komisije

z dne 14. aprila 1992

o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdaji veterinarskih spričeval za uvoz mesnih izdelkov iz Tunizije ter o spremembi Odločbe Sveta 79/542/EGS in Odločbe Komisije 91/449/EGS

(92/245/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu govedi, prašičev, ovc in koz ter svežega mesa in mesnih izdelkov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3763/91 [2], in zlasti členov 21a in 22 Direktive,

ker Odločba Sveta 79/542/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 92/162/EGS [4], določa seznam tretjih držav, iz katerih države članice odobrijo uvoz goveda, prašičev, kopitarjev, svežega mesa in mesnih izdelkov; ker je bil ta seznam dopolnjen z Odločbo Komisije 91/361/EGS [5], ki je med drugim dodala Tunizijo z namenom, da se dovoli uvoz mesnih izdelkov, ki so bili obdelani v hermetično zaprtih konzervah do F0 vrednosti tri ali več;

ker Odločba Komisije 91/449/EGS [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 91/244/EGS [7], določa vzorec veterinarskega spričevala za mesne izdelke, uvožene iz tretjih držav;

ker po veterinarski misiji Skupnosti kaže, da ima Tunizija kljub dejanskemu zdravstvenemu stanju živali dovolj dobro strukturirane in organizirane veterinarske službe; ker bo proizvodnjo nekaterih toplotno obdelanih mesnih izdelkov za izvoz v Skupnost nadzoroval uradni veterinar, ki ga določi Oddelek veterinarskih služb;

ker je treba pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanje veterinarskih spričeval prilagoditi dejanskemu stanju živali zadevne tretje države;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice odobrijo uvoz iz Tunizije za mesne izdelke, ki so bili:

- obdelani v hermetično zaprtih konzervah do F0 vrednosti tri ali več,

- ali toplotno obdelani tako, da je temperatura v sredini znašala vsaj 80 °C.

2. Države članice ne odobrijo uvoza iz Tunizije za vse mesne izdelke, ki niso navedeni v odstavku 1.

Člen 2

1. Odločba 79/542/EGS se spremeni:

(a) v Prilogi v stolpcu z naslovom "posebne opombe" v zvezi z mesnimi izdelki se za številko (3) vstavi v vrstico, ki velja za Tunizijo, številka "(4)";

(b) na koncu seznama držav se pod naslov opombe pod črto

"Posebne opombe"

doda naslednji zadnji stavek:

"4 Ne glede na vse omejitve iz zgornjega seznama se odobrijo vsi mesni izdelki, ki so bili toplotno obdelani tako, da je temperatura v sredini znašala vsaj 80 °C."

2. V Delu II Priloge C k Odločbi 91/449/EGS se seznam držav, ki smejo uporabljati vzorec veterinarskega spričevala, spremeni tako, da se doda naslednja država:

"Tunizija"

.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. aprila 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[2] UL L 356, 24.12.1991, str. 1.

[3] UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

[4] UL L 71, 18.3.1992, str. 30.

[5] UL L 195, 18.7.1991, str. 43.

[6] UL L 240, 29.8.1991, str. 28.

[7] UL L 124, 9.5.1992, str. 40.

--------------------------------------------------

Top