Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0130

Odločba Komisije z dne 13. februarja 1992 o spremembi prilog B in C k Direktivi Sveta 90/426/EGS

OJ L 47, 22.2.1992, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 041 P. 13 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 041 P. 13 - 16
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 197 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 236 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 236 - 239

No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/130/oj

31992D0130Official Journal L 047 , 22/02/1992 P. 0026 - 0029
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 41 P. 0013
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 41 P. 0013


Odločba Komisije

z dne 13. februarja 1992

o spremembi prilog B in C k Direktivi Sveta 90/426/EGS

(92/130/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja gibanje in uvoz kopitarjev iz tretjih držav [1] in zlasti člena 23 Direktive,

ker je glede na pridobljene izkušnje treba spremeniti besedilo v spričevalih iz Priloge k Direktivi 90/426/EGS, tako da se lahko vključi garancije glede nekaterih bolezni;

ker je treba, da se prepreči zmeda, spremeniti določbe iz prilog B in C navedene direktive;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prilogi B in C k Direktivi 90/426/EGS se nadomestita s Prilogo k tej odločbi s 1. marcem 1992.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. februarja 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

PRILOGA

"PRILOGA B

PODATKI O ZDRAVSTVENEM STANJU a

Št. potnega lista..............

Spodaj podpisani potrjujem b, da zgoraj opisani kopitar izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) danes je bil pregledan in ne kaže nobenega kliničnega znaka bolezni;

(b) ni namenjen za zakol v skladu z nacionalnim programom za izkoreninjenje kužnih ali nalezljivih bolezni;

(c) - ne izvira z ozemlja ali dela ozemlja države članice/tretje države, kjer velja omejitev zaradi konjske kuge c, ali

izvira z ozemlja ali dela ozemlja države članice, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali in je uspešno prestal testiranje, predvideno v členu 5(3) Direktive 90/426/EGS, v karantenskem objektu.................... med.................... in.................... c;

- ni cepljen proti konjski kugi ali je bil cepljen proti konjski kugi dne.................... c d;

(d) ne izvira z gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali, in prav tako ni bil v stiku s konji z gospodarstva, kjer je veljala prepoved:

- šest mesecev v primeru konj, pri katerih se sumi okužba s spolno kugo konj, od datuma zadnjega dejanskega ali možnega stika z bolno živaljo. Za žrebce prepoved velja, dokler žival ni kastrirana,

- šest mesecev v primeru smrkavosti ali konjskega encefalomielitisa od datuma, ko so bili kopitarji, ki so za tozadevno boleznijo zboleli, zaklani,

- v primeru infekciozne anemije do datuma, ko so po zakolu okuženih živali preostale živali negativno reagirale na dva Cogginsova testa, izvedena v razmiku treh mesecev,

- šest mesecev od zadnjega primera v primeru vezikularnega stomatitisa,

- šest mesecev od zadnjega primera v primeru stekline,

- 15 dni od zadnjega primera v primeru antraksa,

- če so bile vse dovzetne živali za bolezen na gospodarstvu zaklane in prostori razkuženi v 30 dneh od dneva, ko so bile živali pokončane, razen v primeru antraksa, za katerega traja obdobje prepovedi 15 dni;

(e) kolikor mi je znano, 15 dni pred to izjavo ni bil v stiku s kopitarji, ki so zboleli za nalezljivo ali kužno boleznijo.

Datum Kraj Žig in podpis uradnega veterinarja 1

1 Ime s tiskanimi črkami in službeni položaj.

PRILOGA C

VZOREC

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za trgovino med državami članicami EGS

KOPITARJI

Št.

Država članica pošiljateljica:

Pristojno ministrstvo:

Pristojna lokalna služba:

I. Število kopitarjev:

II. Identifikacija kopitarjev:

Število kopitarjev 1 Vrste konj, oslov, mul, mezgov Pasma Starost Spol Metoda identifikacije in identifikacija 2

1 V primeru žival za zakol, narava posebne oznake.

2 K temu spričevalu se lahko doda potni list konja, če se vpiše številko lista.

III. Izvor in namembni kraj živali:

Žival/-i se pošilja

Iz:

(Kraj izvoza)

v:

(Namembna država članica in kraj)

Ime in naslov pošiljatelja: .

Ime in naslov prejemnika:

IV. Podatki o zdravstvenem stanju a

Spodaj podpisani potrjujem, da opisana(-e) žival(-i) izpolnjuje(-jo) naslednje zahteve:

1. danes je/so bila(-e) pregledana(-e) in ne kaže(-jo) nobenega kliničnega znaka bolezni;

2. ni(so) za zakol v skladu z nacionalnim programom za izkoreninjenje kužnih ali nalezljivih bolezni;

3. - ne izvira(-jo) z ozemlja ali dela ozemlja države članice/tretje države, kjer veljajo omejitve zaradi konjske kuge,

ali

izvira(-jo) z ozemlja ali dela ozemlja države članice, kjer je veljala prepoved zaradi konjske kuge, in je/so uspešno prestala(-e) testiranje, predvideno v členu 5(3) Direktive 90/426/EGS v karantenskem objektu.................... med.................... in.................... b;

- ni(so) cepljena(-e) proti konjski kugi

ali

je/so bila(-e) cepljena(-e) proti konjski kugi dne............ b;

4. ne izvira(-jo) s gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali, in prav tako ni(so) bila(-e) v stiku s konji z gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali:

- šest mesecev v primeru kopitarjev s sumom na spolno kugo konj od datuma zadnjega dejanskega ali možnega stika z bolno živaljo. Za žrebce prepoved velja, dokler žival ni kastrirana,

- šest mesecev v primeru smrkavosti ali konjskega encefalomielitisa od datuma, ko so bili kopitarji, ki so za zadevno boleznijo zboleli, zaklani,

- v primeru infekciozne anemije do datuma, ko so po zakolu okuženih živali preostale živali negativno reagirale na dva Cogginsova testa, izvedena v razmiku treh mesecev,

- šest mesecev od zadnjega primera v primeru vezikularnega stomatitisa,

- šest mesecev od zadnjega primera v primeru stekline,

- 15 dni od zadnjega primera v primeru antraksa,

- če so bile vse dovzetne živali za bolezen na gospodarstvu zaklane in prostori razkuženi v 30 dneh od dneva, ko so bile živali pokončane, razen v primeru antraksa, za katerega je obdobje prepovedi 15 dni;

5. kolikor mi je znano, 15 dni pred to izjavo ni(so) bila(-e) v stiku s kopitarji, ki so zboleli za nalezljivo ali kužno boleznijo.

V. To spričevalo velja 10 dni.

(Kraj) , (datum) ..

Žig

(Podpis)

(Ime s tiskanimi črkami in službeni položaj uradnega veterinarja) c

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 42.

a Teh podatkov se ne zahteva, če obstaja dvostranski sporazum v skladu s členom 6 Direktive 90/426/EGS.

b Velja 10 dni.

c Neustrezno prečrtaj.

d Datum cepljenja mora biti vpisan v potni list.

a Teh podatkov se ne zahteva, če obstaja dvostranski sporazum v skladu s členom 6 Direktive 90/426/EGS.

b Neustrezno prečrtaj.

c V Nemčiji Beamteter Tierarzt; v Belgiji Inspecteur vétérinaire ali Inspecteur Dierenarts; v Franciji Vétérinaire officiel; v Italiji Veterinario ufficiale; v Luksemburgu Inspecteur vétérinaire; na Nizozemskem Officieel Dierenarts; na Danskem Embeds Dyrlaege; na Irskem Veterinary Inspector; v Združenem kraljestvu Veterinary Inspector; v Grčiji ; v Španiji Inspector Veterinario; in na Potrugalskem Inspector Veterinário."

Top