EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1796

Uredba Komisije (EGS) št. 1796/91 z dne 24. junija 1991 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

OJ L 160, 25.6.1991, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 21 - 24
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 21 - 24
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 241 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 241 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 180 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1796/oj

31991R1796Uradni list L 160 , 25/06/1991 str. 0040 - 0043
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0021
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0021


Uredba Komisije (EGS) št. 1796/91

z dne 24. junija 1991

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 1056/91 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je Priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 1991

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 107, 27.4.1991, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev (oznaka KN) | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Pletenina, pletena po osnovi.Osnova je sestavljena iz:preje bele barve, ki oblikuje zanke;prosojnih trakov iz sintetičnega tekstilnega materiala, katerih širina na videz ne presega 5 mmVotek je oblikovan s prejo bele barve. Preje (osnove in votka) iz sintetičnih vlaken predstavljajo 54 mas. % materiala. Prosojni trakovi predstavljajo 46 mas. % materiala. Tak material se uporablja za izdelavo zaslonov za rastlinjake. (glej skico A) | 60024331 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opombi k tarifnim podštevilkam 1(c)(i) in 2. A Oddelka XI in besedilo oznak KN 6002, 600243 in 60024331. |

2.Pletenina, pletena po osnovi.Osnova je sestavljena iz:preje bele barve, ki oblikuje zanke;trakov iz sintetičnega materiala, prevlečenih z aluminijem, katerih širina na videz ne presega 5 mm.Votek je oblikovan s prejo bele barve. Preje (osnove in votka) iz sintetičnih vlaken predstavljajo 36 mas. % materiala. Trakovi iz sintetičnega materiala, prevlečeni z aluminijem, predstavljajo 64 mas. % materiala. Tak material se uporablja za izdelavo zaslonov za rastlinjake. (glej skico B) | 60024900 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opombi k tarifnim podštevilkam 1(c)(i) in 2. A Oddelka XI in besedilo oznak KN 6002 in 60024900. |

3.Pletenina, pletena po osnovi.Osnova je sestavljena iz:preje bele barve, ki oblikuje zanke;prosojnih trakov iz sintetičnega tekstilnega materiala, katerih širina na videz ne presega 5 mm;trakov iz sintetičnega materiala, prevlečenih z aluminijem, ki na videz ne presegajo 5 mm.Votek je oblikovan s prejo bele barve. Preje (osnove in votka) iz sintetičnih vlaken predstavljajo 50 mas. % materiala. Prosojni trakovi predstavljajo 33 mas. % materiala. Trakovi iz sintetičnega materiala, prevlečeni z aluminijem, predstavljajo 17 mas. % materiala. Tak material se uporablja za izdelavo zaslonov za rastlinjake. (glej skico C) | 60024331 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opombi k tarifnim podštevilkam 1(c)(i) in 2.A Oddelka XI in besedilo oznak KN 6002, 600243 in 60024331. |

4.Kosi netkanega blaga in blaga, dobljenega s prepletanjem vlaken iz koprene, iz raznih tekstilnih vlaken, manjši, grobo rezani, kvadratni ali pravokotni (na splošno 30-35 cm) ali nepravilnih oblik. Kosi, pri čemer so nekateri obrabljeni, umazani ali raztrgani, so nesortirani spravljeni v bale (krpe). | 63109000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6310 in 63109000. To blago se ne more ponovno uporabiti kot takšno in je primerno le za ponovno pridobitev vlaken, izdelavo papirja ali plastike, za izdelavo loščilnih sredstev ali pa se uporablja kot industrijska krpa. |

5.Kosi netkanega blaga in blaga, dobljenega s prepletanjem vlaken iz koprene, iz raznih tekstilnih vlaken, grobo rezani. Ti kosi, pri čemer so nekateri obrabljeni, umazani ali raztrgani, so nesortirani spravljeni v bale. Bale vsebujejo manjše nepravilno oblikovane kose (približno 30-35 cm) in zanemarljivo količino večjih kosov (krp). | 63109000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6310 in 63109000. To blago se ne more ponovno uporabiti kot takšno in je primerno le za ponovno pridobitev vlaken, izdelavo papirja ali plastike, za izdelavo loščilnih sredstev ali pa se uporablja kot industrijska krpa. |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top